Effekt af vægttab ved søvnapnø

På Dansk Center for Søvnsygdomme har vi undersøgt hvilken effekt vægttab har på patientermed søvnapnø.

På Dansk Center for Søvnsygdomme har vi undersøgt hvilken effekt vægttab har på patienter med søvnapnø

Billede af kvinde med CPAP maske på

På Dansk Center for Søvnsygdomme har vi gennem et år tilbudt fornyet søvnundersøgelse til patienter med søvnapnø og forhøjet BMI, der har
tabt sig minimum 10 kg.
Diagrammet viser den samtidige ændring i patientens AHI (Apnø-Hypapnø-Indeks).

Diagram af vægttab og ændring i AHI

AHI er antallet af pauser i vejrtrækningen i timen.
De ni kurver repræsenterer ni patienter med forskellig udgangspunkt, både hvad angår vægt og AHI. For alle patienter gælder, at vægttabet reducerer deres AHI væsentligt og i seks af tilfældene helt helbreder patienterne.

Konklusion:

Patienter med søvnapnø og forhøjet BMI (BMI over 25) kan ved et vægttab på 10 kg eller derover reducere AHI og/eller helbredes for søvnapnø.
Der er således god grund til at anbefale vægttab til patienter med søvnapnø og forhøjet BMI. Man kan samtidig diskutere om behandlingen af søvnapnø på sigt skal sammensættes mere tværfagligt med mere fokus på kost og motion.

Redaktør