EPOCH - behandling med

Behandlingen med EPOCH tager 5 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet EPOCH, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen med EPOCH tager 5 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  

Navnet EPOCH kommer af de præparater, der indgår:

E = Etoposidphosphat (kemoterapi)  
P = Prednisolon (binyrebarkhormon)
O = Oncovin®/vincristin (kemoterapi) 
C = Cyklophosphamid (kemoterapi)
H = Hydroxyrubicin/Doxorubicin (kemoterapi)

Som regel gives EPOCH sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece.

Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVK-anlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. CVK anlægges typisk den første dag i første behandlingsserie eller forud for den første behandling.
 
For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som rammer og ødelægger celler, der deler sig. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling. 

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon i store doser bremser lymfekræft. Det virker også kvalmestillende.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 6 serier EPOCH med 3 ugers intervaller. Hver serie er ens. Du får infusion med 3 forskellige slags kemoterapi døgnet rundt de første 4 dage i en serie. Den sidste dag gives det fjerde præparat. Derudover gives der behandling med tabletter og en injektion med vækstfaktor. 

Der går 21 dage fra en serie starter til den næste forventes at kunne starte. Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive kontrolleret med scanning og blodprøver, for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen.

EPOCH justeres i dosis for hver gang du skal have behandlingen. Dosis kan justeres både op og ned. Det betyder, at du ikke får den samme dosis hver gang, du får behandlingen. Det præcise antal behandlinger, samt hvorvidt dosis skal justeres op eller ned, afgøres af din læge ud fra netop dit sygdomsbillede. 

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang. Der kan også være behov for blodprøver indimellem serierne.

Sådan gives behandlingen

Behandling med EPOCH gives på bærbare infusionspumper, hvilket betyder, at du kan gå hjem med en rygsæk, hvor poser med kemoterapi og de bærbare infusionspumper ligger i, såfremt din tilstand tillader det.

Du skal inden hver behandlingsserie have taget blodprøver enten 1-2 dage forinden eller samme dag.

Dag 1

 • Når du ankommer til afsnittet, vil personalet se blodprøvesvarene, tale med dig, justere dosis på behandlingen og derefter bestilles kemoterapien på apoteket. 
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og prednisolon-tabletter.
 • Hvis du skal have Rituximab, gives dette mens vi venter på kemoterapien.
 • De 3 slags kemoterapi, Etoposidphosphat, Vincristin og Doxorubicin kobles til dit CVK via 3 bærbare infusionspumper. 2 af pumperne indstilles til at løbe ind over 48 timer og den sidste løber ind over 24 timer. 

Du kan evt. gå hjem, hvis du føler dig tryg ved dette og hvis din behandling forløber ukompliceret.
Hvis du går hjem, får du udleveret tabletter til alle dage i behandlingen, som du skal tage derhjemme efter anvisning.

Dag 2   

 • 24 timer efter behandlingen er startet skal du have skiftet den ene pumpe og eventuelt have taget blodprøver. Du får en ny pumpe sat til, til indløb over 24 timer. 
 • De 2 andre pumper løber videre. 

Du kan igen gå hjem, hvis dit forløb tillader det.

Dag 3

 • Du skal i dag have skiftet alle 3 pumper, samme tidspunkt, som de startede den første dag. Du vil få taget blodprøver, og derefter kobles du på ny til de 3 pumper. 
 • De 2 pumper til indløb over 48 timer og den sidste pumpe til indløb over 24 timer. 

Du kan igen gå hjem, hvis dit forløb tillader det. 

Dag 4

 • 24 timer efter behandlingen blev koblet til på dag 3 skal du have skiftet den ene pumpe og eventuelt have taget blodprøver. Du får en ny pumpe sat til, til indløb over 24 timer. 
 • De 2 andre pumper løber videre. 

Du kan igen gå hjem, hvis dit forløb tillader det.

Dag 5

 • Alle 3 pumper skal i dag kobles fra, samme tidspunkt, som de startede på dag 3. Du får taget blodprøver og herefter kobles du til en almindelig infusionspumpe og skal have det sidste kemostof, cyclofosfamid over 2 timer.
 • Du vil herefter formentlig være klar til udskrivelse, medmindre du er færdig meget sent på dagen.
 • Du vil få udleveret medicin og en medicinoversigt inden du tager hjem.
 • Du får udleveret vækstfaktor, der skal tages dag 6.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme. 

Injektion med vækstfaktor (filgrastim)

Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller på låret. Det kan dog også gives i flere dage, hvis du skal have høstet dine stamceller. Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende oplæres i at tage den selv, ellers arrangerer afsnittet, at en hjemmesygeplejerske giver dig den.
Vækstfaktor kan give dig influenzalignende symptomer, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet.

Sulfametoxazol med trimetoprim

Gives som forebyggelse mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Man kan have risiko for PCP når man er i behandling med kemoterapi. Det gives som tablet én gang daglig og tabletten bør indtages med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Tiden hjemme mellem behandlingerne 

EPOCH er en intensiv og anstrengende behandling. De fleste vil have brug for sygemelding i perioder og måske også hjælp derhjemme i behandlingsperioden.

Hvad du selv kan gøre

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture. 
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur. 
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikketilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse. 

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter. 

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med EPOCH omfatter: 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Disse bivirkninger skal du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”. I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer 

Cyklophosphamid

Påvirkning af blæreslimhinden kan i sjældne tilfælde medføre blod i urinen. Dette ses dog oftest ved større doser. Meget sjældent kan præparatet skade hjertemuskulaturen med nedsat pumpefunktion til følge.

Hydroxyrubicin - Rød urin

Præparatet, der selv er rødt, kan farve urinen rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Der kan (sjældent) forekomme hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med infusion. Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen, hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Oncovin® /Vincristin

Præparatet kan give forstoppelse, som i værste fald kan føre til tarmslyng. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under behandlingen og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder. Hvis du er mand, kan du opleve nedsat følsomhed på glans, penis og impotens. Hvis du er kvinde, kan du opleve nedsat følsomhed af både indre og ydre kønsorganer. I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i fx fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelser, impotens, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid, og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Etoposidphosphat

Præparatet kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Dette kan forebygges ved god mundhygiejne og anvendelse af mundskyllevæske. 
Præparatet kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme.

Prednisolon 

Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger. Disse nævnes her kort. Skulle du få nogle af bivirkningerne uddyber læge og plejepersonalet, hvordan de afhjælpes.

 • Rastløshed, søvnløshed, øget appetit
 • Væskeophobning
 • Svedtendens
 • Synsforstyrrelser
 • Stigning i blodsukkeret og dermed udvikling af en forbigående sukkersyge eller midlertidig forværring af en sukkersyge, som du har i forvejen.  Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig til forhøjet blodsukker. Det kan blive nødvendigt at give dig insulin.
 • Humørforandringer: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom.

For at undgå gener som fx søvnløshed får du tabletterne om morgenen. Tal med din læge, hvis du har behov for sovemedicin. Enkelte bliver utilpasse, når behandlingen med Prednisolon stopper. Hvis det er tilfældet for dig, kan lægen evt. planlægge nedtrapning af medicinen over 2 – 3 dage. Se desuden pjecen ”Værd at vide om binyrebarkhormon”.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed.
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør