ECMO-behandling

Ved en ECMO-behandling bliver blodet iltet i en maskine udenfor kroppen. Dette gøres for at aflastet hjerte og/eller lunger, alt efter patientens diagnose.

Hvad er ECMO?

ECMO er en forkortelse for Extra Corporal Membran Oxygenation. Det vil sige, at blodet bliver iltet i en maskine uden for kroppen.

Behandlingen er midlertidig og fungerer som en aflastning af lungerne og/eller hjertet, alt efter grundsygdommen. Det kan f.eks. være:

  • Patienter med meget syge lunger, hvor respiratorbehandling og medicinsk behandling ikke er tilstrækkelig
  • Patienter med svær hjertesygdom, der skal have aflastet kredsløbet før eller efter operation
  • Patienter med andre svære sygdomme, der kan hjælpes med aflastning af lunge og kredsløb 

ECMO-behandling kan kun hjælpe, hvis lunge-/ hjertesygdommen kan bedres inden for 2-3 ugers behandling.

ECMO-behandling har været et behandlingstilbud på Rigshospitalet siden 1995. Behandlingen gives til patienter, der har brug for at få aflastet deres lunger og/eller hjerte.

Hvordan fungerer ECMO-behandling?

Når man kommer i ECMO-behandling, overtager en kunstig lunge arbejdet med at ilte blodet for de syge lunger, og en pumpe sender blodet rundt for at opretholde kredsløbet. Blodet bliver via slanger ledt gennem den kunstige lunge og derved iltet uden for kroppen. På denne måde giver man lungerne og/eller hjerte ro til at komme sig.

ECMO behandling er altså en modificeret hjertelungemaskine. Billedet nedenfor viser en standardopsætning af en ECMO-maskine.

 

Illustrerer hvordan en ECMO behandling fungere

 

Når ECMO-behandling skal opstartes, kommer der et ECMO-team og varetager behandlingen. De lægger kanylerne, som skal bruges til at dræne blodet gennem systemet. Dette foregår sterilt, hvorfor stuen laves om til en midlertidig operationsstue.

Der vil være en del personer til stede, som hver især varetager specielle opgaver. Operationen plejer at tage et par timer.

Hvilken risiko er der ved behandlingen?

Såfremt der er behov for ECMO-behandling, betyder det, at man er meget syg og vil have svært ved at klare sig uden denne behandling. Der er forskellige risici forbundet med ECMO-behandling, som vi heldigvis sjældent oplever, men vi vil gerne informere jer om dem.

  • Der er en øget risiko for blødninger, fx ved kanylerne, katetrene, ved hudlæsioner og andre ”huller”. Det skyldes, at man i forbindelse med ECMO-behandling får blodfortyndende medicin (Heparin), så blodet ikke størkner, når det får kontakt med plastik og samlinger.
  • Der er en øget risiko for infektion, når man har mange katetre og drop, der går ind i kroppen. Vi observerer for tegn på infektion. og der bliver dagligt taget blodprøver for dette. Vi giver forebyggende antibiotika. 
  • Der kan tilstøde neurologiske problemer. Det er ofte problemer, der er opstået tidligere i forløbet, før ECMO-behandlingens start. Det kan bl.a. være blødninger i hjernen, der kompliceres af den blodfortyndende behandling. Vi observerer tæt for symptomer på dette. Der vil derfor være elektroder på hovedet, der kan registrere ilt-tilbuddet.
  • Der er risiko for tekniske problemer med ECMO-maskinen. Det kan være luftbobler, blod der koagulerer, hul på slangerne og fejl på den kunstige lunge, der er potentielt livstruende.

Hvis nogle af disse problemer opstår, er vi klar til at tage os af det. Der sidder altid en sygeplejerske nær maskinen, som er rutineret i disse problemer.

Hvem passer din pårørende?

Der vil være to sygeplejersker, som er specialuddannede i ECMO-behandling, der passer din pårørende. Den ene er der for at tage sig af ECMO-maskinen/behandlingen. Den anden for at passe og pleje din pårørende.

Der vil altid være en af afsnittets specialuddannede ECMO-læger i afsnittet. Lægen har det overordnende ansvar og kan altid tilkaldes.

Der er også et tæt samarbejde med en perfundør (en person som er specialuddannet i hjerte-lungemaskiner). Disse kommer forbi dagligt og holder øje med, at ECMO-maskinen altid er i orden rent teknisk. De kan også tilkaldes akut.

Behandling og medicin

Vi prøver at lade patienten være så vågen som muligt under ECMO-behandlingen.

Vi observerer og bedømmer din pårørende hele tiden for at sikre mindst muligt ubehag og smerter.

Det kan blive nødvendigt, at man i perioder sover lidt dybere og derfor får sovemedicin.

Behandlingen giver ofte væskeophobning i kroppen. Man ser det ved, at patienten bliver hævet på kroppen. Der kan gives vanddrivende medicin og trækkes væske ud via en dialysemaskine koblet på ECMO-maskinen.

Hvad med pårørende, søskende, venner og familie?

Alle er altid velkomne i afsnittet. Vi anbefaler, at børn kommer ind og ser deres pårørende, selvom de ligger i ECMO-behandling. I skal ikke regne med, at de har lyst til at være inde på stuen i så lang tid ad gangen, så tag gerne nogle andre voksne med, som kan tage sig af dem, ”når de bliver trætte”.

Det kan være svært som forældre at magte de praktiske ting i den krævende tid, det er at have et svært sygt pårørende. Sig derfor ”JA TAK” til familie og venner, når de tilbyder at hjælpe med fx pasning, tøjvask eller komme med mad.

Det kan være svært at overskue at skulle informere/opdatere alle, der følger med i jeres situation. Det vil derfor være en god idé at udpege en eller to i familien, som sørger for, at de der skal informeres/opdateres, bliver det, så I kan koncentrere jer om at være hos jeres pårørende.

Hvornår er man klar til at komme af ECMO?

Efterhånden som patienten bliver bedre, vil ECMO-flowet kunne reduceres. Forbedringen vil kunne ses på forskellige måder bl.a. ved røntgen af brystkassen, ultralydsscanning af hjertet, blodprøver og ved øget bevægelse af brystkassen.

Når patienten klarer det reducerede flow, vil vi prøve at lukke for flowet. Hvis man er stabil i den periode, er ECMO-behandling ikke længere nødvendigt, og kanylerne vil blive fjernet. På det tidspunkt vil man fortsat have behov for fuld respiratorstøtte og en del medicin, som vil blive reduceret, så snart som muligt.

Hvad sker der i tiden efter, at man er afviklet fra ECMO-behandlingen?

At komme ud af ECMO-behandling er ikke ensbetydende med, at man et rask. Når ECMO-behandlingen bliver afsluttet, bliver man liggende i respiratoren, så længe som der er behov for det.

Der er risiko for, at man får abstinenser efter behandling med medicin og længerevarende behandling med smertestillende medikamenter. Man skal derfor trappes langsomt ud af medicinen, så vi undgår ubehag. Det kan være svært at sige, hvor lang tid det vil tage.

Redaktør