Donation af leukocytter

Leukocytter er hvide blodlegemer, som medvirker til bekæmpelse af infektioner.

Hvad er høst af donorleukocytter

I blodbanen findes:

 • Røde blodlegemer, der transporterer ilt til kroppen,
 • Hvide blodlegemer, også kaldet leukocytter som medvirker til bekæmpelse af infektioner
 • Blodplader, der medvirker til at standse blødninger

En del af de hvide blodlegemer medvirker desuden til bekæmpelse af knoglemarvsceller og blodceller, som er fremmede for dem selv. Dette udnyttes i tilfælde, hvor en tidligere stamcelletransplanteret patient får tilbagefald af sin ondartede blodsygdom.
Indgift af donorleukocytter vil da kunne nedkæmpe den syge marv hos patienten. Disse donorleukocytter kan høstes direkte fra blodbanen i en såkaldt leukaferesemaskine.

Forsamtale/forundersøgelse før donation af leukocytter

Du vil blive indkaldt til forsamtale/ forundersøgelse med læge og sygeplejerske i stamcellesektionen, blodbanken afsnit KI 2034. Her vil du blive orienteret om proceduren ved høst af leukocytter.

Før du kan donere leukocytter skal vi være sikre på, at du er rask. Forsamtalen/forundersøgelsen varer normalt ca. ½ dag og omfatter:

 • Samtale med læge
 • Optagelse af journal
 • Almindelig lægeundersøgelse, hvor du eksempelvis bliver lyttet på hjerte og lunger og får målt blodtryk
 • Røntgen af lungerne
 • Hjertekardiogram ( EKG )
 • Du vil få taget blodprøver for at sikre, at dine blodværdier er normale specielt skal det nævnes, at der ifølge loven skal udføres en HIV-test
 • Kvinder under 50 år får taget graviditetstest
 • Sygeplejersken vil vise dig rummet, hvor høst af leukocytter foregår og gennemgå proceduren med dig
 • Sygeplejersken vil vurdere dine blodårer i begge arme
 • Hvis dine blodårer er meget små kan det i stedet blive nødvendigt at anlægge et kateter i en blodåre i brystkassen under kravebenet eller i halsen. Denne procedure er ufarlig, og katetret anlægges i lokalbedøvelse af en rutineret narkoselæge kort tid før høst af leukocytter.

Omfanget af undersøgelsen kan dog afhænge af, hvor lang tid det er siden du, donerede stamceller.

Høst af donorleukocytter

Der høstes normalt 1 dag, men i enkelte tilfælde kan der blive tale om 1 dag mere. Du møder ca. kl. 8.00 (aftales med sygeplejersken ved forsamtale/forundersøgelse) og det er vigtigt, at du har spist og drukket inden du kommer. Dit blod bliver via en kanyle i den ene arm ledt ned i et centrifugebånd, hvor blodet ved centrifugering bliver separeret så leukocytterne bliver opsamlet i en pose, mens de røde blodlegemer og blodvæsken (plasma) bliver returneret til dig via en nål i den anden arm.

Dit blod tilsættes en væske, citrat, for at forhindre at det størkner. Denne væske binder kalkmolekyler i blodbanen så dit kalkindhold i blodet falder midlertidigt. Symptomerne er prikken/ sitren i læberne. For at hindre disse symptomer tilslutter vi en kalkinfusion under hele høsten. Høsten varer ca. 3 timer.

Det er en god ide at medbringe læsestof og evt. mp3-afspiller eller lign. musik. TV forefindes. Du er velkommen til at have pårørende med, og du må gerne spise og drikke mens høsten finder sted (vi har drikkevarer inkl. kaffe/the).

Det er ikke muligt at gå på toilettet under proceduren, så du opfordres til at gå på toilettet inden vi starter og desuden forefindes kolbe/bækken.

Efter høsten kan du føle dig lidt træt. Hvis du bor i nærheden af Rigshospitalet kan du bo hjemme. Ellers kan vi arrangere at du bor på patienthotellet. Vi fraråder, at du selv kører bil efter høsten.

Dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste

I forbindelse med forsamtale, forundersøgelse og høst ydes der erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste. Vær opmærksom på at der skal foreligge lønsedler for 3 måneder og udregning fra arbejdsgiver på beløbet
 • Udgifter i forbindelse med transport. Husk at gemme originale billetter/kvitteringer

Der ydes ikke erstatning for:

 • Forplejning
 • Taxakørsel, med mindre der foreligger en lægefaglig begrundelse fra hospitalet.

Se flere informationer om refusion i folderen: 
”Dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste”.

Forsikring

Som donor er du forsikret ifølge lov om patientforsikring. Vi skal i henhold til lovgivning på området oplyse om, at celleproduktet, hvis dette med sikkerhed ikke skal anvendes til patienten, vil blive kasseret.

Redaktør