Donation af granulocytter

Granulocytter er en undergruppe af de hvide blodlegemer, også kaldet leukocytter som medvirker til at bekæmpe bakterie- og svampeinfektioner.

Hvad er granulocytter

Granulocytter er en undergruppe af de hvide blodlegemer, også kaldet leukocytter som medvirker til at bekæmpe bakterie- og svampeinfektioner.
Granulocytter dannes i knoglemarven og befinder sig naturligt i blodet og langs med karvæggen i blodåren og er klar til at ”angribe”, hvis en infektion opstår.

Granulocytinfusion gives til patienter der ikke selv danner granulocytter, typisk som følge af kemoterapi, og som har livstruende infektioner med bakterier og/eller svampe, der ikke kan behandles udelukkende med antibiotika. 

For at danne større mængder granulocytter skal du have en indsprøjtning af et hormon, indholdsstoffet hedder Filgrastim (et hormon, som naturligt findes i kroppen). Bivirkninger er begrænsede, men du kan få lette influenzalignende symptomer, som kan afhjælpes med tbl. Panodil/ Pinex.
Du må helst ikke tage f.eks. Kodimagnyl, Treo eller lignende medicin, da de påvirker blodpladernes størkningsevne. 

Indsprøjtningen skal gives aftenen inden donation af granulocytter, og du kan vælge at stikke dig selv, eller vi kan bestille en hjemmesygeplejerske. 

For at få de granulocytter, der ligger langs karvæggen, til at flyde frit i blodbanen, skal du have tabletter med binyrebarkhormon kaldet Prednisolon.
Bivirkningerne er rastløshed og søvnløshed. Tabletterne skal indtages aftenen inden donation af granulocytter.

Donation af Granulocytter

Donation af Granulocytter tager ca. 4 timer og du skal møde i:
Stamcelleklinikken, Blodbanken, Inge Lehmanns Vej 7, Opgang 2, 3. sal ca. kl. 8.30.

Dit blod bliver via en kanyle i den ene arm ledt ned i et centrifugebånd, hvor blodet ved centrifugering bliver separeret. Granulocytterne bliver opsamlet i en pose, mens de røde blodlegemer og blodvæsken (plasma) bliver returneret til dig via en nål i den anden arm. 
Når der høstes granulocytter er det nødvendigt at anvende et middel, der kan adskille cellerne bedst muligt. Vi anvender Voluven, der i nogle tilfælde kan give længerevarende kløe. Dette ses dog især ved meget højere doser, end du vil blive udsat for.

Dit blod tilsættes desuden en væske kaldet citrat for at forhindre, at det størkner. Citrat binder kalkmolekyler i blodet, så dit kalkindhold i blodet falder midlertidigt. Symptomerne er prikken/sitren i læberne. Du vil få kalkinfusion under donationen for at opveje disse symptomer. 

Vi vil gerne have en samtale med dig, hvor vi fortæller om proceduren og udleverer medicinen. Samtalen varer ca. 15-30 min. Vi vil bestille en hjemmesygeplejerske til at give dig indsprøjtningen.   

Det er en god ide at medbringe læsestof og/eller musik. TV forefindes. Vi kan byde på div. drikkevarer, men madvarer forefindes ikke, så du bør spise morgenmad inden du kommer. 

Vi fraråder, at du selv kører bil efter donation af Granulocytter. 

Dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste

I forbindelse med høst og evt forundersøgelse ydes der erstatning for:

  • Tabt arbejdsfortjeneste. Vær opmærksom på at der skal foreligge lønsedler for 3 måneder og udregning fra arbejdsgiver på beløbet
  • Udgifter i forbindelse med transport. Husk at gemme originale billetter/kvitteringer

Der ydes ikke erstatning for:

  • Forplejning

Se flere informationer om refusion i folderen: 
”Dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste”.

Redaktør