Dit barns besøg i Center for Hørelse og Balance

Heri findes information om dit barns besøg i Center for Hørelse og Balance.

Dit barn er blevet henvist til Center for Hørelse og Balance, fordi der ikke kunne opnås et svar på målingerne ved den første høreundersøgelse.

I centret laver vi en grundig og sikker undersøgelse af dit barns hørelse, så vi kan udelukke enhver tvivl og bekymring for de fleste børns vedkommende.

Hvorfor skal mit barn undersøges igen?

Vi vil gerne undersøge dit barn igen, fordi der ikke er opnået et svar på målingerne ved den første høreundersøgelse.

10 % af alle de børn, der bliver undersøgt lige efter fødslen, får dette resultat, også selvom de fleste af børnene i virkeligheden har en helt normal hørelse. Der er nemlig kun et eller to børn ud af 1000, der fødes med en hørenedsættelse.

Når der ikke opnås et svar ved høreundersøgelsen, kan det skyldes måleusikkerhed, baggrundsstøj eller uro hos barnet. Barnet kan også have fosterfedt i øregangen eller væske i mellemøret, hvilket er meget normalt hos nyfødte.

Uanset årsagen er en grundig og sikker måling af dit barns hørelse vigtig.

Er det nødvendigt med flere undersøgelser, hvis jeg synes, mit barn reagerer på lyd?

Små børn reagerer på ting, som voksne ikke altid er bevidste om. Derfor kan man ikke vide med sikkerhed, om barnet reagerer på lyd eller ændringer i f.eks. lys, lufttryk eller vibrationer. Kun ved at undersøge barnet på en anden måde, kan man være helt sikker.

Finder vi, at et barn har en hørenedsættelse, vil barnet og dets forældre få hjælp og råd-givning fra starten. På den måde får barnet de bedste muligheder for at udvikle sit sprog og sin evne til at begå sig i sociale sammenhænge.

Hører barnet normalt, er det godt, at enhver mistanke eller bekymring er blevet fjernet.

Hvordan udføres undersøgelserne?

Personalet i Center for Hørelse og Balance er erfarne i at foretage høreundersøgelser på små børn. Man laver i princippet de samme undersøgelser, som ved den første høreundersøgelse, men der er også mulighed for at supplere med andre metoder. Du vil være til stede hele tiden og vil få svar med det samme.

I OAE-testen (OtoAkustiske Emissioner) sender en lille høretelefon kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, som opfanges via høretelefonen. Et ekko er et udtryk for, at øret er velfungerende, og barnet kan høre. Kliklydene høres på et niveau, der svarer til tale på nært hold.

I den såkaldte AABR-test (Automatisk Auditory Brainstem Respons) får barnet sat tre følere på hovedet og en høretelefon i øret. Høretelefonen sender en serie kliklyde ind i øret. På denne måde måles hjernens reaktion på lyd på kun få øjeblikke. Måske foretager vi også en længere ABR-undersøgelse for at få et mere detaljeret billede af barnets hørelse.

Barnet skal gerne sove

Høreundersøgelsen er nemmest at udføre, mens barnet sover. Derfor:

  • Forsøg at holde barnet vågent op til undersøgelsen
  • Sørg for at barnet er skiftet 
  • Giv barnet mad kort før undersøgelsen

Hvad betyder resultatet af undersøgelsen?

Hvis der registreres et svar på de lyde, der sendes ind i øret, fungerer øret. Dit barn har derfor med al sandsynlighed ikke en hørenedsættelse.

Alligevel er det vigtigt, at du også fremover er opmærksom på, om dit barn hører godt, da der f.eks. kan komme væske i ørerne.

Bliver du bekymret over dit barns hørelse, bør du derfor altid tale om det med din læge eller sundhedsplejerske.

Dit barns hørelse kan undersøges uanset alder, og dine overvejelser som forælder vil blive taget alvorligt.

Hvis der ikke kan måles et svar på et eller begge ører, er det ofte nødvendigt at lave flere undersøgelser for at få klarhed over dit barns hørelse. Vi vil forklare dig, hvad resultaterne betyder, og hvorfor der kræves flere undersøgelser.

Center for Hørelse og Balance vil snarest kontakte dig og aftale en tid til høreundersøgelsen.

Redaktør