Desferalpumpe - klargøring og brug af

Klargøring og brug af Desferalpumpe.

Remedier til behandlingen.
Remedier til behandlingen.
  1. Desferalpumpe
  2. Spritserviet
  3. Subkutan infusionssæt med integreret indføringsaddaptor
  4. Membran
  5. Forfyldt saltvandssprøjte 3 ml
  6. Bløddelskanyle (Neria)
  7. Tape (Micropore)
Klargøring af pumpesættet.
Klargøring af pumpesættet.
Trin 1a Den blå hætte skrues af membranen.
Trin 1a - Den blå hætte skrues af membranen.
Trin 1b Membranen skrues på infusionsslangen.
Trin 1b - Membranen skrues på infusionsslangen.
Trin 2 - Infusionssættet fyldes med saltvand ved hjælp af saltvandssprøjten.
Trin 2 - Infusionssættet fyldes med saltvand ved hjælp af saltvandssprøjten.
Trin 3 - Infusionssættet kobles til desferalpumpen.
Trin 3 - Infusionssættet kobles til desferalpumpen.
Desferalpumpen er nu klar til brug.
Desferalpumpen er nu klar til brug.
Trin 4 - Anlæggelse af kanyle i indstiksstedet. Fjerne forsigtigt beskyttelsespa
Trin 4 - Anlæggelse af kanyle i indstiksstedet. Fjerne forsigtigt beskyttelsespapiret fra kanylen.
Trin 5 - Fjern beskyttelsesdækslet fra indføringshuset. Dette gøres ved forsigtigt at klemme på siderne af beskyttelsesdækslet samtidig med at beskyttelsesdækslet trækkes lige ud.
Trin 5 - Fjern beskyttelsesdækslet fra indføringshuset. Dette gøres ved forsigtigt at klemme på siderne af beskyttelsesdækslet samtidig med at beskyttelsesdækslet trækkes lige ud.
Trin 6 - Placér indføringshuset på hud, der er sprittet af, du kan vælge mave, lår eller overarm. Tryk den røde aktiveringsknap helt i bund for at indføre infusionskanylen. Bemærk: Pilen på indføringshuset viser, hvor indgangen til kanylehuset er.
Trin 6 - Placér indføringshuset på hud, der er sprittet af, du kan vælge mave, lår eller overarm. Tryk den røde aktiveringsknap helt i bund for at indføre infusionskanylen. Bemærk: Pilen på indføringshuset viser, hvor indgangen til kanylehuset er.
Trin 7 - Fjern derefter indføringshuset, nu sidder kanylehuset fast i huden. Følg klæbekanten med fingrene for at sikre, at plasteret hæfter godt.
Trin 7 - Fjern derefter indføringshuset, nu sidder kanylehuset fast i huden. Følg klæbekanten med fingrene for at sikre, at plasteret hæfter godt.
Trin 8 - Forbind desferalpumpen til infusionskanylen. Fjern dækslet fra nålen.
Trin 8 - Forbind desferalpumpen til infusionskanylen. Fjern dækslet fra nålen.
Trin 9 - Placér en finger på kanylehuset og påsæt konnektoren lige ind. Der høres et "klik" når den sidder korrekt.
Trin 9 - Placér en finger på kanylehuset og påsæt konnektoren lige ind. Der høres et "klik" når den sidder korrekt.
Trin 10 - Den hvide sensor skal tapes til huden for at aktivere desferalpumpen. Desferalpumpen tømmes automatisk efter ca. 8 timer.
Trin 10 - Den hvide sensor skal tapes til huden for at aktivere desferalpumpen. Desferalpumpen tømmes automatisk efter ca. 8 timer.

Trin 11 - Efter infusionen skal desferalpumpen fjernes fra infusionsslangen, infusionsslangen skylles efter med saltvand. Infusionsslangen må sidde i huden optil 3 døgn. Er huden følsom, anbefales det at fjerne kanylesættet efter hver infusion.

Hvis infusionsslangen genanvendes, skal membranen sprittes af inden påsætning af ny desferalpumpe (trin 3).

Redaktør