Depressionsskema

Depressionsskema til patienter i Afdeling for Fertilitet.

Navn:____________________________________

CPR nr.:__________________________________

Dato:____________________________________

Skala for symptomer på depression

Nedennævnte spørgsmål handler om hvordan du har haft det gennem de sidste 2 uger

Hvor stor en del af tiden:Hele tidenDet meste af tidenLidt over halv-delen af tidenLidt under halvdelen af tidenLidt af tidenPå intet tids-punkt
1. Har du følt dig trist til mode, led af det?      
2. Har du manglet interesse for dine daglige gøremål?      
3. Har du følt, at du mangler energi og kræfter?      
4. Har du haft mindre selvtillid      
5. Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?      
6. Har du følt, at livet ikke var værd at leve?      
7. Har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsynet?      
8.a. Har du følt dig restløs?      
8.b. Har du følt dig mere stille?      
9. Har du haft bevær med at sove om natten?      
10.a. Har du haft nedsat appetit?      
10.b. Har du haft øget appetit?      
Redaktør