De sociale faktorer

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om sociale faktorer i forbindelse med kroniske smerter.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om sociale faktorer i forbindelse med kroniske smerter.

Afklaring af fremtidig arbejdsevne

Afklaring af ens fremtidige arbejdsevne er en individuel proces, som gennemgår følgende forløb:

Syg: 

 • Er du sygemeldt, kan behovet for afklaring af fremtidig arbejdsevne opstå Afklaring af arbejdsevnen sker i samarbejde med Jobcenteret. Ofte har man et forløb i Jobcenteret omkring sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller kontanthjælp. 
 • Der vil typisk blive igangsat et arbejdsprøvningsforløb, hvor der indhentes helbredsoplysninger. 

Forløb: 

 • Arbejdsprøvning kan ske på din nuværende arbejdsplads eller indenfor et helt andet arbejdsområde. Valg af arbejdsprøvningssted vil for eksempel afhænge af, hvilke skånehensyn der skal iagttages. Målet er at finde den funktion, der bedst kan forenes med dine helbredsgener. 
 • Varigheden er typisk mellem 3-9 måneder. 

Afklaring:

 • Herefter samles sagen i Jobcenteret, hvor både helbredsoplysninger og erfaringer fra den praktiske afklaring, er beskrevet. 
 • Når arbejdsevnen er afklaret og beskrevet, kan der træffes afgørelse i sagen om fremtidig forsørgelse / arbejdsmarkedstilknytning. Hvis der for eksempel skal indstilles til fleksjob eller førtidspension, laves indstilling via det kommunale rehabiliteringsteam. 

Ved afklaring af arbejdsevne anbefales samme principper som vores fysioterapeuter anvender ved træning; små skridt er vejen frem. 

Selvom et afklaringsforløb kan synes langvarigt, kan det være en god investering at følge princippet om ”små skridt”.

Fleksjob og førtidspension

Fleksjob og førtidspension kan tilkendes, når arbejdsevnen er varigt nedsat. Varigt nedsatbetyder, at alle mulige behandlinger, omskoling og omplacering til ustøttet arbejde, skal være udtømt. 

 • Fleksjob; kan tilkendes ved en arbejdsevne på cirka 50% (eller mindre).
 • Minifleksjob; kan tilkendes ved en arbejdsevne på under 10 timer om ugen.
 • Førtidspension; kan tilkendes ved ubetydelig arbejdsevne. 

Afklaring af behov for hjælpemidler

Hjælpemidler kan aflaste de varige følger af din nedsatte funktionsevne i hverdagen, i dagligdagen derhjemme, eller på andre områder som er nødvendige i dit arbejdsliv. 
Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Ansøgning for hjælpemidler behandles i din bopælskommune:
- Er der tale om ansøgning af arbejdsredskaber, sker dette gennem Jobcenteret.
- Øvrige ansøgninger kan findes på www.borger.dk. Husk at have NemID klar.

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Du kan låne eller få tilskud til dit køb. Dine økonomiske forhold har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er skattefrit. 

OBS - du skal selv søge hos kommunen og afvente deres evt. bevilling inden, at du køber.

Samarbejde med jobcenter og kommune

Her er nogle gode råd til dit samarbejde med kommunen:

 • Du kan tage en bisidder med til møder i kommunen, som kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, og hjælpe med at huske dig på, hvad der blev talt om.
 • Bed om at få afgørelser / afslag skriftligt. 
 • Du kan altid bede om aktindsigt. For eksempel hvis du gerne vil vide, hvilke oplysninger kommunen har i din sag, eller hvis du får brug for, at andre kan læse din sagsakter. 
 • Du kan klage over afgørelser – for eksempel ophør af ydelse eller afslag på at holde ferie. 
  Vejledning og frist vil fremgå af den skriftlige afgørelse. 

Her kan du få hjælp:

Redaktør