De psykologiske faktorer

Smerter optræder ikke kun som en kropslig (sensorisk) oplevelse. Menneskets følelser spiller også en stor rolle i måden hvorpå vi oplever smerter.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om psykologiske faktorer i forbindelse med kroniske smerter.

Hvad er smerte?

”En ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel eller mulig vævsskade eller beskrevet i termer af en sådan skade” (International Association for the Study of Pain, 1994, oversat fra engelsk)

Smerter optræder ikke kun som en kropslig (sensorisk) oplevelse. Menneskets følelser spiller også en stor rolle i måden hvorpå vi oplever smerter. 
Smerter kan både skabe følelser i os (for eksempel angst og sorg), men vores følelser kan også forstærke oplevelsen af smerte. 

Kroniske smerters påvirkning

Kognitivt

  • Opmærksomhed

Smerter kan tage meget af ens opmærksomhed. 
Det kan derfor være svært at koncentrere sig, hvilket skaber problemer i hverdagen. 

  • Hukommelse

Mange kroniske smertepatienter klager over dårlig hukommelse. Dette kan skyldes smerternes påvirkning på ens opmærksomhedsevne. 

Socialt

  • Smerteadfærd

Der findes mange måder at håndtere et liv med kroniske smerter - dog er nogle mere hensigtsmæssige end andre. 
Smerter kan forhindre os i at gøre forskellige ting såsom at holde os aktive, mødes med venner og familie, og at tage på arbejde. Inaktivitet og 
isolation kan være med til at forværre smerteoplevelsen.

Følelsesmæssigt

  • Humør

Livet med kroniske smerter kan påvirke ens humør og hverdag. Vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd hænger sammen og påvirker alle sammen hinanden. Kropslige fornemmelser, som for eksempel smerte, kan 
derfor påvirke, hvad vi føler og tænker, men nedtrykthed og angst kan også påvirke, hvordan smerte opleves. 

  • Angst

At være usikker på fremtiden, og på ens egne evner til at klare livet, er en del af mange patienters hverdag med kroniske smerter. For nogle patienter overtager bekymringerne omkring smerten både hverdag og tanker, hvor bekymringerne er opmærksomhedskrævende, og distraherer i sådan en grad, at der muligvis er tale om angst. Smerte kan være med til at skabe angst, men angst og frygt for fremtiden påvirker ligeledes, hvordan smerte opleves.

  • Depression

Det er fuldt forståeligt, at livet med kroniske smerter kan føre til en ændret livsudsigt, hvor ting kan føles håbløse og mørkere, da man måske har måtte opgive ens job, sociale liv og personlige interesser. Tabet af det liv, man havde før smerterne, kan føre til svære tanker og følelser, som også påvirker smerterne. I nogle tilfælde kan tankerne og oplevelserne være et udtryk for depression.

Psykologisk behandling af smerter

I forbindelse med kroniske smerter, vil formålet med den psykologiske behandling oftest ikke være at fjerne smerterne, men i stedet søge at 
hjælpe patienten med omstillingen til et liv med kroniske smerter. 
Behandlingen har fokus på håndtering af de potentielt svære tanker og følelse samt uhensigtsmæssig adfærd, der kan være forbundet med kroniske smerter.

Mindfulness

Som supplement til den psykologiske behandling på Tværfagligt Smertecenter tilbydes der undervisning i Mindfulness. Mindfulness er en form for meditation, hvor man øver sig i at være til stede i nuet, og at være opmærksom på sig selv og sin krop uden at dømme oplevelserne. 
I mange tilfælde kan Mindfulness være med til at ændre forholdet til ens smerter og den (negative) påvirkning, de har på ens liv. Men teknikken kan også medføre positive forandringer på andre aspekter i ens liv (som for eksempel stress og angst).

Redaktør