De biologiske faktorer fys

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om fysioterapiens rolle i behandlingen af biologiske faktorer ved kroniske smerte.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om fysioterapiens rolle i behandlingen af biologiske faktorer ved kroniske smerter.

Billedet viser en fysioterapeut og en klient

Fysioterapi i Tværfagligt Smertecenter

Formålet med fysioterapeutisk behandling er, at:

 • Øge din forståelse for dine vedvarende smerter.
 • Øge din evne til at mærke din krops muligheder for bevægelse trods smerter.
 • Skabe opmærksomhed på uhensigtsmæssige bevægelser og udgangsstillinger.
 • Få redskaber til at lindre dine smerter - herunder bevægelse, åndedrætsteknikker og gradueret træning.
 • Have fokus på at fremme dine evne og motivation til at udføre dagligdagsaktiviteter og interesser, som kan være med til at øge din livskvalitet.
Billedet viser et kogeplus

Skader i kroppen

Smerte er mere end en vævsskade eller en reaktion på slid i kroppen. Smerte er kroppens svar på behovet for beskyttelse, hvor kroppen reagerer på et sanseinput, som for eksempel at vride om på foden. Når du mærker smerte, vil du automatisk ændre fodens stilling. Smerten fungerer som beskyttelse, da den skal modvirke, at skaden bliver mere omfattende. 

 • Eksempel: I et uopmærksomt øjeblik sætter du din hånd på en kogeplade. Du mærker smerte, og flytter hånden. Kroppen reagerer med smerte, fordi du har brændt dig. Smerten er med til at beskytte dig ved, at du flytter hånden. 

Skader i kroppen uden en begrænsende og vedvarende smerte

Et blåt mærke er tegn på en skade i kroppen. 
Ofte vil du dog kunne opleve, at det blå mærke ikke er særlig smertefuldt, eller en begrænsende faktor for bevægelse. 

Smerte i kroppen – ikke altid et tegn på skade

Forestil dig, at du kommer til at drikke for hurtigt af en slushice. Som resultat af det, får du ondt i panden. Er der sket en kortvarig skade på hjernen? Er der sket et slid på hjernen? Nej, men alligevel mærker du smerte.

Billedet viser en fod med blå mærker

Smerten er et samlet output fra hjernen

Den normale antagelse er, at der er en unægtelig sammenhæng mellem skade og smerte. Dog kan både skade og smerte optræde uafhængig af 
hinanden:

Smerte med skade:

Smerteoutput udgår fra hjernen for at forhindre yderligere skade ved at udsende smertestimuli som en beskyttendemekanisme. 

Smerte uden skade:

Hjernen tolker sanseinput som ubehageligt, og vælger at ville beskytte 
kroppen UDEN, at der er sket en skade, eller at der er opstået et slid på kroppen, såsom når man drikker slushice. 

Skade uden smerte:

Skade kan opstå UDEN, at der opleves smerte, da hjernen tolker, at et blåt 
mærke ikke er farligt, hvorfor den ikke behøves en beskyttende mekanisme, såsom at sætte restriktioner for bevægelse eller aktivitet.

Smerte er en ubehagelig bevidst oplevelse, der produceres af hjernen, når summen af alle tilgængelige oplysninger tyder på, at du har brug for at beskytte en bestemt del af din krop” ( Lorimer Mosely)

Smerte

Smerte er en naturlig mekanisme, som har til formål at beskytte os mod skader. Bliver skaden vedvarende, ændrer smerten karakter, og begynder at agere som en overbeskyttende mekanisme.

 • Smerten forsvinder, hvis den agerer som en naturligt beskyttende mekanisme.
 • Smerten bliver vedvarende, hvis at mekanismen er overbeskyttende.

Nu ved du, at vedvarende smerter er mere komplekse end blot relateret til skader i kroppen og aldersbetinget degeneration.

Vedvarende smerter – du kan være med til at styre smerterne

At have vedvarende smerter kan give dig følelsen af, at smerterne har overtaget din krop, og at du ikke længere kan kontrollere hvilke bevægelser og aktiviteter, du kan gøre, uden at du oplever smerte. 
Måske vil det afholde dig fra at udføre de bevægelser og aktiviteter, som er smerteprovokerende, i håbet om at undgå mere smerte.
Du kan mærke, at du bliver mere stiv i dine led, at dine muskler udtrættes hurtigere, at du måske tager på i vægt, og at du oplever mindre energi og  overskud. 

Men ...

Kroppen er udviklet og bygget til at bevæge sig. 
Når vi ophører med at bevæge en del af kroppen, reagerer hjernen med ”use it or loose it”. Det kan betyde, at hjernen grundet fysisk inaktivitet fejlagtigt tror, at kroppen skal beskyttes yderligere. Dette oplever du som et forøget smerteniveau eller smerter andre steder. 

Fysioterapi

Fysioterapi kan hjælper dig med at lære at styre dine smerter ved bevægelse og aktivitet.

Fysioterapeuterne kan støtte dig i at:

 • Genvinde eller vedligeholde dit funktionsniveau.
 • Øge din kropsbevidsthed.
 • Vejlede ved behov for hjælpemidler.
 • Introducere smertelindrende teknikker, for eksempel anvendelse af åndedræt.
Billedet viser en fysioterapeut og et klient
Redaktør