De biologiske faktorer - medicinering

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om biologiske faktorer i forbindelse med medicinering mod kroniske smerter.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Undervisningsmateriale til patienter og pårørende om biologiske faktorer i forbindelse med medicinering mod kroniske smerter.

 

Billedet viser en vægtskål, hvor virkning vejer mere end bivirkning

Principper for den medicinske behandling

Forskellige smerter medfører forskellig behandlinger. Derfor sammensætter vi et forløb, som passer til dig. 

Valg af behandling baseres blandt andet på:

 • Hvilken type smerte du lider af (for eksempel nerve- eller vævssmerter).
 • Øvrige sygdomme (og hvilken medicin du evt. måtte tage for disse).
 • Tidligere erfaring med smertestillende medicin.
 • Din alder
Principper for medicindosering

Principper for den medicinske behandling

Kodeordet for den medicinske behandling er stabilitet. Derfor afprøves ét præparat ad gangen. 
Dosis justeres til maksimal smertelindring og med hensyntagen til bivirkninger. Sker det på et tidspunkt, at mængden af medicin skaber uacceptable bivirkninger, vil man gå tilbage til en dosis med en acceptabel balance mellem virkning og bivirkning.

Bivirkninger ved smertestillende medicin

Det er vigtigt at vide, at både virkning og bivirkninger er individuelt. Nogle er forbigående, mens andre er dosisafhængige. Justeringer af medicinen følges tæt op af en sygeplejerske, med henblik på at opnå bedst mulig effekt med tålelige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er for eksempel:

 • Træthed, sløvhed, mundtørhed.
 • Hudkløe, svedtendens, kvalme, forstoppelse.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Hukommelsesbesvær.
 • Seksuelle bivirkninger.
 • Nedsat immunforsvar.
 • Vægtøgning.

Medicin?

Målet med behandlingen vil som udgangspunkt være mindst mulig medicin.

Redaktør