Daglig medicin - gode råd

Gode råd til patienter med kronisk sygdom, hvis helbred afhænger af, at de tager medicin hver dag.

Patientinformation

Der er mange, der synes det er svært at få taget al medicinen hver dag.
Denne patientinformation er skrevet til patienter med kronisk sygdom, hvis helbred afhænger af, at de tager medicin hver dag.
Det vigtigste for dit helbred er, at al medicinen tages hver dag.
Hvis al medicinen tages hver dag, kan medicinen holde de fleste fri for symptomer i mange år, men hvis kun noget af medicinen tages, kan virus blive modstandsdygtig over for behandlingen, og behandlingen kan miste sin virkning for altid.  Mange synes, det er svært at få taget al medicinen regelmæssigt hver dag.

Seks gode råd

- kan læses både før og efter, at behandling er startet:

1. Viden
Prøv at få præcis viden om din behandling

Hvilke tabletter du skal tage, hvor mange og hvornår. Hvor præcist du egentlig behøver at følge disse anbefalinger. Hvad du skal gøre, hvis du: 

  • har glemt at tage tabletterne: så skal de normalt tages straks.
  • er syg eller kaster op: så skal du normalt tage dem alligevel
  • har uacceptable bivirkninger: ring til din læge eller sygeplejerske. Få at vide, hvorfor det er vigtigt at tage al medicinen hver dag.

Du er altid velkommen til at ringe til os i klinikken på tlf. 35 45 86 22. Klinikkens telefoner er åbne i hverdage ml.  8.15 - 12.15 og igen fra 13.15 - 15.00, dog kun til kl. 14.30 fredage.

2. Motivation
Hold fast i dit ønske om behandling 

Hold fast i, at du ønsker at leve og vil gøre en indsats for behandlingen. Prøv at få præparater, som passer netop til din livsstil og din rutiner.
Vær opmærksom på, om du oplever bivirkninger efter indtagelse - de mindskes ofte med tiden, men tal med din læge eller sygeplejerske.
Accepter en vis risiko for langtidsbivirkninger. 
Vær sikker på, at dette er det rette tidspunkt for behandling:

  • det afhænger af symptomer og sygdomsrisiko
  • det afhænger også af, om du er klar til at tage al medicinen hver dag

Tænk ikke negativt: Opfat ikke behandlingen som tegn på, at du er syg. Tænk positivt: Behandlingen gavner dit helbred.
Medicinen styrer ikke dit liv. Du styrer behandlingen.

3. Praktisk
Planlæg håndtering af medicin

Gør det til rutine at tage medicinen samtidigt med noget andet - fx tandbørstning eller mad, faste tidspunkter er ofte sværere at huske. Planlæg det med din læge og din sygeplejerske, så husker du det - uden at behøve at tænke på din sygdom. Det kræver en indsats først - senere går det mere ”af sig selv”.
Hav depoter i lommen, og fx på arbejdet og i sommerhuset. 
Få information om opbevaring af medicinen – også ved rejser. 
Vær forberedt på, at det kan være vanskeligt at huske medicinen fx ved rejser, travlhed, fester og brug af rusmidler eller ved bivirkninger, glemsomhed, depression. Eller når du føler dig enten syg eller rask, samt hvis du gerne vil skjule for andre, at du tager medicin.

4. Tjek
Får du taget al medicinen?

Gør det let for dig selv at se, om du har taget den seneste dosis - læg fx dosis frem i god tid, brug blisterpakninger / doseringsæsker.
Gør det let for dig at se, om du har taget al medicinen den seneste tid - sæt fx kryds i kalenderen, når du starter på nyt pilleglas.

5. Støtte
Sørg for at få hjælp

Overvej hjælpemidler - tabletbeholder, doseringsæske, medicinskema, alarm (ur, mobil)
Skaf dig støtte til at få taget medicinen fra  partner, familie og venner, samt sygeplejersker og læger, samt fra støttegrupper og/eller patientforeninger.

6. Åbenhed
Brug lægerne og sygeplejerskerne optimalt

Det er en ærlig sag, at have besvær med medicinen. Det er svært for mange, og mange synes, det er svært at tale om.
Vælg sygeplejersker/læger, du kan tale åbent og ærligt med om dette. Det er vigtigt at tale om eventuelle problemer med at tage medicinen - det er noget af det allervigtigste ved dine besøg her i klinikken. Det kan blive lettere for dig at tage medicinen, hvis du følger disse råd. Det er også godt at tale med din læge og sygeplejerske om disse råd.

Redaktør