DIS - Den Involverende Stuegang i genoptræningsforløb på Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38

Information on DIS i genoptræningsforløbet, og om pårørendes deltagelse ved den ugentlig involverende stuegang.

Kære patient og pårørende

Som en del af dit genoptræningsforløb på Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38, tilbyder vi dig og dine pårørende at deltage i DIS - Den Involverende Stuegang, hvor vi løbende evaluerer din genoptræning.

DIS afholdes 1 gang ugentligt på samme ugedag, på et fast tidspunkt og har en varighed på 30 minutter. Hvis der i løbet af ugen, opstår uforudsete og akutte ændringer i helbredstilstanden, vil det naturligvis blive varetaget ved et dagligt lægeligt tilsyn.

Deltagere i DIS

I DIS deltager du, din(e) pårørende efter dit ønske og behandlerteamet (læge, sygeplejerske, og øvrigt relevant tværfagligt personale: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog).

Indhold i DIS

Vi følger en guide/skabelon for DIS, så det sikres at alle relevante emner bliver gennemgået undervejs i stuegangen. Genoptræningog indlæggelsesforløbet bliver afdækket ved en fælles dialog og eventuelle undersøgelsessvar bliver gennemgået. Afslutningsvis opstiller vi i fællesskab mål for den kommende uges genoptræning og andre planer for indlæggelsen.

Vi vil gerne opfordre dig og dine pårørende til at forberede jer på den ugentlige DIS ved at samle og nedskrive de tanker og spørgsmål, der dukker op under indlæggelsen.

Formål med DIS - Den Involverende Stuegang

  • At patient og pårørende får maksimal indsigt og medinddragelse i eget forløb i en så ligeværdig proces som muligt
  • At patient og pårørende er involveret i informationsudveksling, udrednings-, argumentations-, overvejelses- og beslutningsproces sammen med behandlerteamet
  • At opstille og prioritere mål og planer for den kommende uge samt langsigtede mål.
Redaktør