DELTAGERINFORMATION Komplikationer efter ballon-udvidelse

Neurocentret på Rigshospitalet Blegdamsvej udfører et forskningsprojekt, der bl.a. henvender sig til patienter der har været indlagt for en ballon-udvidelse.

Neurologiske og psykiatriske komplikationer efter ballon-udvidelse

Hvorfor er du blevet valgt til at deltage i projektet?

Neurocentret på Rigshospitalet Blegdamsvej udfører et forskningsprojekt, der bl.a. henvender sig til patienter der har været indlagt for en ballon-udvidelse.

Hvad er formålet med studiet?

Studiet omfatter patienter indlagt med ballon-udvidelse af hjertet, svær COVID-19 infektion, indlæggelse for lungebetændelse samt indlæggelse på intensiv afdeling. Nogle patienter oplever senere vanskeligheder i form af især hukommelse og koncentrationsbesvær, humøret samt kraftnedsættelse eller føleforstyrrelser. I dette studie forsøger vi at afklare prævalensen, omfanget og mekanismerne bag disse senfølger.

Hvad består undersøgelsen af?

Relevante informationer vil fortroligt blive hentet fra din journal. Vi vil stille dig spørgsmål om hvilke symptomer du har oplevet og undersøge dig kognitivt (hukommelse og koncentration) og psykiatrisk, samt lave en personlighedstest. Fysisk, vil vi undersøge dine hjernenerver, muskelfunktion, følesans, koordination, balance, reflekser og gangfu​​nktion.

Fortrolighed - hvem vil få adgang til oplysningerne? 

Det er vores opgave at beskytte dine interesser og privatlivets fred og samtidig tilskynde bedste udnyttelse af forskningsdata. Forsøgets ansvarlige koordinatorer, samt de projektansvarlige overlæger vil være de eneste der har adgang til forsøgets data. 
Alle oplysninger, der identificerer dig, vil blive fjernet fra data, før de bliver videregivet eller publiceret i et videnskabeligt forum. De anonymiserede data vil blive opbevaret og analyseret i depoter i den Europæiske Union. Det er kun tilladt at bruge data til forskning for at fremme udredning og/eller behandling af patienter, hvis projektet opfylder de standarder, der gælder for databeskyttelse og fortrolighed i EU. Hvis du ønsker det, vil vi lave et supplerende forskningsnotat i din journal. 

Projektansvarlige

  • Daniel Kondziella, Overlæge, Klinisk forskningslektor, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København
     
  • Michael E. Benros, Professor, forskningsleder Biologisk og Præcisions Psykiatri, Psykiatrisk Center København
     

Projektkoordinatorer (telefonnummer: +45 35458907)

  • Pardis Zarifkar, Læge, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København 

E-mail: Pardis.zarifkar@regionh.dk

  • Costanza Peinkhofer, Læge, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København 

E-mail: costanza.peinkhofer.01@regionh.dk

Redaktør