D-vitamin og multipel sklerose

Den bedst dokumenterede miljøfaktor ved multipel sklerose er sollysets betydning for blodets indhold af vitamin D.

Baggrund 

Den bedst dokumenterede miljøfaktor ved multipel sklerose er sollysets betydning for blodets indhold af vitamin D. 90% af kroppens indhold af vitamin D er dannet i huden ved påvirkning af sollysets ultraviolette B stråler. 
Kun få fødeemner indeholder betydende mængder vitamin D (æg og fede fisk), hvorfor sollys er den væsentligste kilde hos mennesket. Mangel på vitamin D giver ofte lette symptomer. 
I mere udtalte tilfælde er de mest almindelige symptomer smerter og nedsat kraft i musklerne, smerter i knoglerne, kramper, føleforstyrrelser og depression.

Der er de senere år kommet fokus på vitamin D mangel i relation til cancer-udvikling, kroppens immunforsvar, hjerte-kar-sygdomme og dødelighed. Dette gælder også i relation til autoimmune sygdomme, som fx multipel sklerose.

Vitamin D niveauet i den danske befolkning er sæsonbestemt og er generel for lavt og mest udtalt i november til april, hvor man ikke danner vitamin D i huden. Grænsen for et optimalt vitamin D niveau hos raske er fortsat under debat. 

Lavt vitamin D niveau (mindre end 50 nmol/l) er fundet hos 50-70% af MS patienter fra forskellige befolkninger og lignende forhold må forventes hos danske MS patienter. 

Nye undersøgelser tyder på, at vitamin D har betydning ved multipel sklerose. Derfor bør alle sklerosepatienter have et vitamin D indhold i blodet, der ligger i det anbefalede interval mellem 50 og 100 nmol/l. Muligvis kan sklerosepatienter have gavn af at ligge i den øverste del af dette anbefalede niveau.

Behandling af vitamin D3 mangel

Vitamin D3Koncentration i blodetDosering af D3 vitamin
25-OH D-vitamin    25-50 nmol/l  50 µg D3 dagligt
25-OH D-vitamin  12.5-25 nmol/l     75 µg D3 dagligt
25-OH D-vitamin <12.5 nmol/l  100 µg D3 dagligt

Når lægen har set blodprøvesvaret, doserer vi efter ovenstående skema. Efter 12 ugers behandling beder vi dig om at få kontrolleret dit vitamin D niveau hos egen læge, hvor du meget gerne må medbringe denne patientinformation. Vitamin D3 kan blandt andet købes i håndkøb på apoteket. 

Redaktør