Cystoskopi eller TUR-B

Cystoskopi er en kikkertundersøgelse af blæren, der gør det muligt for lægen at se forholdene i blæren.

Kikkertundersøgelse af blæren i fuld bedøvelse - dagkirurgisk operation

Hvordan foregår operationen?

Cystoskopi er en kikkertundersøgelse af blæren, der gør det muligt for lægen at se forholdene i blæren. Kikkertinstrumentet føres til blæren gennem urinrøret med henblik på, at gennemse blærevæggen og eventuelt tage biopsier eller fjerne polypvæv. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse, og planlægges som ambulant indgreb, hvilket vil sige, at du så vidt muligt udskrives samme dag. 

Du vil muligvis få lagt et kateter (et tyndt rør i urinrøret) i forbindelse med operationen for at holde øje med eventuelt blødning. Det er vigtigt, at du har kørelejlighed til og fra hospitalet, da man ikke må køre bil samme dag man har været bedøvet. 1-2 dage inden operationen bliver du kontaktet telefonisk vedrørende mødetid. Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte tlf. 35 45 33 58

Medicin  Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du oftest holde pause før din operation.  Lægen som tager beslutningen om operation, vil informere dig nærmere herom. Medicin, som du i øvrigt tager, f.eks. blodtryksmedicin, kolesterolsænkende medicin og hjertemedicin samt smertestillende medicin (undtaget gigtmedicin), tager du, som du plejer.

Kosttilskud 

Blødning under operationen øges, hvis du tager kosttilskud (Fiskeolie, Glucosamin, Q10, Hvidløgstabletter eller Ingefær), og du skal så vidt muligt holde pause i 10 dage inden din operation.

Diabetes medicin

Har du sukkersyge, vil du så vidt muligt bliver planlagt først på operationsprogrammet. Du skal på operationsdagen pausere med al diabetesmedicin og først genoptage det når du spiser og drikker normalt.

Faste og tørste

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi. 

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før cystoskopien, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før cystoskopien. 

Cystoskopidagen

Forberedelse hjemme

Inden du møder på hospitalet, skal du:

  • tage brusebad, anvend hudvenlig sæbe - husk grundig rengøring omkring kønsdele. Hudcemer, makeup og neglelak skal undgås på cystoskopidagen

Operationsdagen

  • Du skal møde fastende på det aftalte tidspunkt på afsnit 2042 (opgang 2, 4. sal, afsnit 2). Ring på klokken og vent på en sygeplejerske. 
  • Du vil blive modtaget af en sygeplejerske, der informerer dig om forløbet og de praktiske forhold på afsnittet. 
  • Du vil eventuelt få sprøjtet 50 ml. væske op i blæren via et tyndt kateter. Blæren kan herefter undersøges i et særligt lys.

Efter operationen

Efter operationen lægges en plan for hvorvidt kateteret fjernes inden udskrivelse, eller skal bibeholdes i et par dage efter operationen. Hvis du udskrives med kateter, vil du blive instrueret i plejen af kateteret. Du skal aftale en tid hos din egen læge for at få kateteret fjernet.

Mitomycin 

Kirurgen tager under operationen stilling til om du skal tilbydes behandling med mitomycin (du vil få udleveret patientinformation om dette.)

Efter udskrivelsen

Blødning efter operationen

Hvis der bliver fjernet polypper eller taget vævsprøver, kan der forekomme blod i urinen ca. 10-14 dage efter operationen. Det sker når såret i blæren er helet op og sårskorpen falder af. Det er helt normalt og stopper efter et par dage. Dette har ingen betydning, når bare du kan lade vandet frit. 

Vandladning

Hvis du oplever gener som ildelugtende urin, kraftige smerter, kraftig blødning, feber eller problemer med at lade vandet, skal du kontakte os.

Smerter

Det er normalt at have lidt svie og hyppig vandladning i nogle dage efter indgrebet. Du kan tage 1 g. paracetamol max x 4 dagligt.

Ernæring

Du må spise og drikke frit efter cystoskopien. Det er vigtigt, at du drikker 2 liter væske om dagen de første dage efter cystoskopien. 

Redaktør