Cyclofosfamid og Dexamethason - behandling med

Cyklofosfamid er kemoterapi, der standser cellernes deling. Det angriber især de celler, der deler sig hurtigt, sådan som kræftceller gør.

Patientvejledning

Indledning

Vi håber denne patientinformation kan være en hjælp til at få et overblik over den behandling vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen, for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet.
Inden behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger. Sidst i denne patientinformation er der plads til notater. Der kan du eventuelt skrive dine spørgsmål og tage dem med til næste besøg i afdelingen.

Præparatnavne

Den behandling du er blevet tilbudt indeholder stofferne Cyklofosfamid® og Dexamethason (binyrebarkhormon). 

Behandlingens virkning på din sygdom

Cyklofosfamid® er kemoterapi, der standser cellernes deling. Det angriber især de celler, der deler sig hurtigt, sådan som kræftceller gør. 
Kroppens normale celler bliver også påvirket af behandlingen. Derfor får de fleste patienter bivirkninger i forbindelse med behandlingen. Det er især hår, hud, slimhinder og knoglemarv, der bliver påvirket. 

Dexamethason er ligeledes med til at mindske antallet af kræftceller.

Behandlingsforløbet

Din behandling foregår dels i afdelingen og dels i eget hjem. Cyklofosfamid® får du i afdelingen, mens du selv skal tage Dexamethason derhjemme. Behandlingen gives i serier. En serie varer 21 dage (tre uger) og herefter begynder du på en ny serie. Det er meget forskelligt, hvor mange serier 
med Cyklofosfamid® og Dexamethason der gives. 
Det afhænger af din sygdom, og hvordan du tåler behandlingen. Du vil jævnligt få taget blodprøver for at se, hvordan behandlingen virker. Samtidig 
er blodprøverne også med til at vise, hvordan du tåler behandlingen. Du vil få taget blodprøver inden hver behandling med Cyklofosfamid®. 
Din læge og sygeplejerske vil fortælle dig om dit konkrete behandlingsforløb.

Sådan gives behandlingen

 • Du får taget blodprøver
 • Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske
 • Sygeplejersken måler din temperatur og taler med dig om, hvordan du har det og hvilke bivirkninger du eventuelt har og har haft
 • Lægen ordinerer din behandling

Sygeplejersken

 • Bestiller behandlingen på sygehusets apotek
 • Lægger et lille plastikrør (perifer venekateter) i en vene i din arm
 • Giver dig behandlingen med Cyklofosfamid®
 • Fjerner det perifere venekateter

Cyklofosfamid® gives som en infusion. Det vil sige, at det bliver givet ind i blodet via et perifert venekateter, som du får lagt i armen. Cyklofosfamid® gives over ca. 15 - 30 minutter. Du får saltvand i droppet efter behandlingen for at mindske bivirkninger ved Cyklofosfamid®.

Dexamethason gives som tablet. Dexamethason skal du have dagligt fra dag 1 til og med dag 4, og igen fra dag 9 til og med dag 12.

Supplerende behandling

For at mindske bivirkningerne ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende behandling:

Tablet Ondansetron (Zofran®) virker mod kvalme og opkastninger. De almindeligste bivirkninger er forstoppelse og hovedpine. Tablet Metoclopramid 
(Primperan®, Gastro-Timelets®) virker også mod kvalme. Der er sjældent bivirkninger til dem, men der kan opstå døsighed og løs mave. Tablet 
Allopurinol (Allopurinol®) virker beskyttende på nyrefunktionen ved at hæmme dannelsen af giftige stoffer fra døde celler. Allopurinol kan i sjældne tilfælde give hududslæt. 

Bivirkninger

Alle mennesker er forskellige og reagerer derfor forskelligt på behandlingen. 
Du skal tale med din læge og sygeplejerske, hvis du oplever bivirkninger under behandlingen. Din læge og sygeplejerske kan hjælpe dig med at lindre disse bivirkninger. Hvis bivirkningerne påvirker din krop meget, kan din læge i samråd 
med dig reducere dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen.

De hyppigste og mest alvorlige bivirkninger der kan forekomme ved din behandling, er nævnt i denne patientinformation. Ønsker du uddybende information om bivirkningerne, er du altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også vælge selv at opsøge information om medicinen 
på internettet, f.eks. på www.produktresume.dk eller www.medicin.dk

Skematisk illustration af behandlingsforløbet 

I det følgende kan du se en skematisk illustration 
af et muligt behandlingsforløb med Cyklofosfamid® og Dexamethason.

skematisk illustration af et muligt behandlingsforløb med Cyklofosfamid® og Dexamethason

Bivirkninger ved Cyklofosfamid®

Infektion

Du vil have øget risiko for infektioner i perioder af din behandling. Det skyldes kemoterapiens virkning på de raske celler i knoglemarven der medfører, at antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) bliver nedsat. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner.

Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. 
Lægen vurderer om du skal indlægges og behandles med antibiotika i drop, eller du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Temperatur over 38,3
 • Almen utilpashed, svimmelhed og kulderystelser

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • Hold god håndhygiejne - vask hænder efter 
 • toiletbesøg og før måltider
 • Drik rigelig væske for at undgå blærebetændelse
 • Undgå kontakt med personer der hoster, er forkølede eller har feber

Træthed

De fleste oplever træthed i forbindelse med sygdommen men også under kemoterapien. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile 
og en god nattesøvn.

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Hold flere små hvilepauser i løbet af dagen
 • Sørg for frisk luft og små gåture 
 • Sørg for let adspredelse i din hverdag
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske 
 • gøremål.

Kvalme og opkastning

Du kan opleve at få kvalme og opkastning af Cyklofosfamid®. I forbindelse med din behandling får du forebyggende medicin mod kvalme (f.eks. Tbl. Zofran og/eller Tbl. Gastro-Timelets). Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme og opkast, da det kan være nødvendigt at du får ekstra kvalmestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis når du føler dig sulten 
 • Drik så meget som du kan
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let mad såsom frugt, desserter, kiks og 
 • lignende
 • Spis i øvrigt det du har lyst til
 • Anret maden pænt, få eventuelt en anden til at anrette maden for dig

Hårtab

Cyklofosfamid® kan medføre, at du taber håret enten helt eller delvist. Håret vokser næsten altid ud igen, efter behandlingen er helt afsluttet. 
Håret kan få en anden struktur (f.eks. krøllet) eller farve efter behandlingen. Håret begynder først at falde af et par uger efter, at behandlingen er startet. Du kan få tilskud til paryk, tørklæde eller kasket, hvis du taber håret som følge af din behandling. Du kan få en rekvisition til paryk, kasket eller tørklæde af sygeplejersken.

Bivirkninger ved Dexamethason

Svie og ubehag i maven 

Dexamethason kan give svie og ubehag øverst i maven. Dexamethason kan endvidere medføre forværring af mavesår. Hvis du oplever sure opstød eller halsbrand, skal du derfor kontakte afdelingen.

Sukkersyge

Dexamethason kan medføre stigning i blodsukkeret. Det betyder, at du kan have fået sukkersyge. Sukkersygen er dog midlertidig og vil oftest forsvinde efter endt behandling.

Hvis du pludselig begynder at blive meget mere tørstig end ellers og har hyppigere vandladning, skal du kontakte afdelingen.

Opstemthed

Når du får Dexamethason, kan du opleve at blive mere energisk og humørmæssig opstemt, og samtidig kan du have svært ved at sove. Derfor 
skal du helst tage tabletterne om morgenen, da de ellers kan forhindre dig i at sove. Du kan også føle dig rastløs, modløs og nedtrykt. Enkelte vil udvikle en egentlig depression. Fortæl personalet, hvordan du føler dig humørmæssigt, da de kan være dig behjælpelig, dels med samtaler, men også med råd og vejledning. 

Øget appetit

Dexamethason øger appetitten hos mange patienter. Trangen til at spise kan blive ret stor og gøre, at du spiser noget eller meget mere, end du plejer.

Ophør med Dexamethason

Nogle få patienter kan blive lidt utilpasse i dagene efter, at de er holdt op med Dexamethason. Det kan f.eks. vise sig ved generel utilpashed, træthed, ledsmerter, lettere nedtrykthed eller rysten på hænderne.

Det er vigtigt, at du oplyser lægen eller sygeplejersken om de bivirkninger, du får i forbindelse med behandlingen, så vi kan forsøge at forebygge eller afhjælpe dem.

Andre bivirkninger

I dit behandlingsforløb med Cyklofosfamid® og Dexamethason kan du opleve andre bivirkninger. Nogle patienter får f.eks. høfeberlignende symptomer, sår og blister i munden og metalsmag i forbindelse med indgiften. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de bivirkninger du får i forbindelse med behandlingen.

Senfølger

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn kan blive nedsat i en periode eller måske varigt. 

Hvis du er mand, kan du vælge at deponere sæd, inden din behandling starter, så du senere har mulighed for at få børn. Hvis du er kvinde: 
tal med lægen om udtagning af æggestok eller beskyttende hormonbehandling.

Se pjecen ”Medicinsk kræftbehandling” for mere information.

Øget risiko for anden kræftsygdom

Der er en let øget risiko for at få en anden kræftsygdom, herunder leukæmi eller forstadie hertil, når man har fået medicinsk kræftbehandling.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Nogle patienter kan passe deres arbejde imellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger 
også af, hvilket arbejde du har.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom
 • Sørg for frisk luft og daglig motion fx gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktisk

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 ˚C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 ˚C (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i 
 • tæer, fødder eller fingre
 • Udslæt
 • Forstoppelse gennem flere dage
 • Diarré som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin f.eks. på grund af kvalme
Redaktør