Covid19, når du bliver udskrevet

Denne information er skrevet til dig, derskal udskrives efter indlæggelse medCOVID-19.

Covid19 Isolationsafsnit

 

Kære patient

Denne pjece er skrevet til dig, der skal udskrives efter indlæggelse med COVID-19.  Vi håber, at pjecen kan give dig et indblik i, hvilke forbehold du skal tage, når du er hjemme igen. Du vil også få information og råd om tiden efter indlæggelse.

Aftaler efter udskrivelse

En læge fra afdelingen vil kontakte dig telefonisk dagen efter din udskrivelse. 

Hvis du har aftalt med plejepersonalet at det er nødvendigt med hjælp fra kommunen, omkring personlig pleje, praktisk hjælp eller dosering af medicin, vil der fra hospitalet blive sendt besked til din kommune. Hvis du i forvejen modtager hjælp, men har behov for yderligere hjælp, vil der også blive sendt besked om dette. 

Har du fået en Genoptræningsplan fra afdelingen, vil du blive kontaktet af din kommune for at aftale hvordan og hvornår du skal påbegynde træningen.

Har du sagt ja til at deltage i Secure projektet vil du blive indkaldt via din e-Boks.

Sådan skal du forholde dig

Fortsat COVID positiv

Hvis lægen på udskrivelsesdagen har fortalt dig, at du fortsat kan være smitsom, skal du være i isolation i hjemmet indtil 48 timer efter ophør af symptomer.  For at kunne være i isolation i hjemmet gælder følgende:

 • Du skal have dit eget værelse 
 • Du skal holde 2m afstand til andre i hjemmet i hele perioden hvor du 
 • skal være isoleret 
 • Du må ikke modtage besøgende i den periode, du er isoleret.
 • Hold god hygiejne med grundig og jævnlig håndvask, rengøring af overflader samt hyppig udluftning
 • Du må ikke gå ud og handle
 • Hvis du har bestilt madvarer til levering, skal det stilles ude foran din dør.

Tilskud af kalk og D-vitamin

Har du fået behandling med Dexamethason under din indlæggelse, skal du tage tilskud af kalk og D-vitamin i 8 uger efter du er kommet hjem. Du skal tage 1 tbl. Unikalk forte x 2 om dagen. Unikalk forte består af 400 mg kalk og 19 µg D-vitamin, og kan købes i håndkøb på apoteket. 

AKUT forværring af symptomer

Hvis du oplever at dine symptomer forværres inden for de første 3 dage efter udskrivelse, skal du kontakte det afsnit, hvor du var indlagt. 

Telefonnummer til afsnittet mellem kl. 08.00-15.30 er 38 63 38 11 Telefonnummer til afsnittet udenfor dette tidsrum er vagthavende læge 29 13 70 33

Ved spørgsmål eller forværring af symptomer længere end 3 dage efter udskrivelse, kontaktes egen læge på hverdage i dagstid eller 1813 på øvrige tidspunkter. 

Følger efter sygdomsforløb med COVID-19

Det er normalt at mærke følger efter sygdomsforløb med COVID-19 efter du er kommet hjem. Det kan for eksempel være træthed, åndenød, muskelsmerter, brystsmerter, hoste og tab af smags- og lugtesans. De fleste vil opleve, at følgerne gradvist forsvinder igen og behøver ikke behandling eller hjælp fra sundhedsvæsenet. Andre kan have brug for et kort forløb, hvor de fx bliver set af den praktiserende læge eller har brug for opfølgende hjælp i kommunen i form af genoptræning. Der kan også være et mindre antal, som får længere og mere komplekse senfølger, og de kan få brug for en tværfaglig indsats på sygehuset – i såkaldte COVID-19 senfølgeklinikker. 

Træthed og koncentration

Mange patienter, også yngre, oplever udtalt træthed efter overstået sygdom. Der skelnes mellem fysisk træthed og mental træthed.  Ved mental træthed, føler man sig udmattet, ofte uden at kroppen samtidig er træt. Resultatet er nedsat evne til at påbegynde og fastholde ønsket aktivitet og kan påvirke arbejdsevnen, familielivet og sociale aktiviteter. Tilstanden kan bedres ved energiforvaltning og gradvis aktivering. Du kan fordele aktiviteter i løbet af dagen, holde pauser og planlægge fysisk krævende aktiviteter på en måde så de ikke alle ligger på den samme dag. Du kan i forbindelse med træthed opleve koncentrations- og hukommelsesbesvær, hvorfor vi vil råde dig til at forvalte din energi hen over dagen. Bliv inspireret til energiforvaltning i pjecen ”Pust liv i hverdagen - energibesparende arbejdsmetoder”.

Åndenød og vejrtrækningsøvelser

Nogle oplever, at det er svært at have luft til aktivitet, samtale eller spisning. Andre kan have følelsen af en klump i halsen, meget slim og hoste. Langvarig hoste kan påvirke stemmebåndene, så man bliver hæs. 

 • Sørg for at få rigeligt med væske. Det kan hjælpe med at løsne evt. slim
 • Skift ofte hvilestilling
 • Ved åndenød kan du puste ud gennem næsten lukkede læber, som hvis du skulle puste i et sugerør. Det skaber modstand på udåndingen, og kan afhjælpe følelsen af at være forpustet
 • Har du fået udleveret en PEP-fløjte under indlæggelse, kan du bruge denne efter du har været aktiv

Træning og aktivitet

Det er vigtigt, at du ikke presser din krop maksimalt i ugerne efter indlæggelse.  Start blidt med korte gåture og let træning. Øg gradvist træning og aktivitet i takt med, at du kan mere. 

Ernæring

Nogle oplever at smags- og lugtesansen er ændret og det kan påvirke lysten, energien og evnen til at spise og drikke tilstrækkeligt. Det er vigtigt at sikre kroppen den energi, som er nødvendig for at genskabe kroppens funktion. Derfor kan planlægning af, hvad og hvornår du skal spise være væsentlig. Som en følge af COVID-19 kan man opleve problemer med at synke mad og/ eller drikke. Det kan indebære host i forbindelse med måltider, eller smerter når man synker. Her er nogle råd, hvis du oplever problemer med fejlsynkning.

 • Spis mad som du har lyst til og som er blød i konsistensen. Det er lettere at tygge og synke
 • Spis mindre portioner men oftere i løbet af dagen
 • Det er vigtigt at sidde oppe, når du spiser. Hav god støtte i ryggen og fødderne på gulvet
 • Træk hagen ind (hold nakke lang), mens du synker
 • Tag det roligt ved måltidssituationer og læg gerne bestikket fra dig ved hver bid
 • Synk først maden og skyl derefter med drikkelse. Prøv evt. vand med brus
 • Forsøg ikke at tale mens du tygger Yderligere informationer ift. kost kan du finde i den nationale kosthåndbog.

Psykisk helbred / mental sundhed

Du kan være påvirket af at have været indlagt i isolation og at have haft en sygdom, som er ny og fortsat ikke kendt i detaljer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række råd til, hvordan du og dine nærmeste kommer godt igennem tiden med COVID-19. 

 • Sørg for søvn og hold en normal døgnrytme 
 • Spis sundt og varieret 
 • Hold dig fysisk aktiv 
 • Hold dig mentalt aktiv 
 • Skab struktur i hverdagen 
 • Husk på at du gør en forskel 
 • Hold kontakt med omverdenen - Gør noget sammen på afstand 
 • Accepter at krisen kan være en belastning for dine nære relationer 
 • Bebrejd ikke dig selv eller andre for at blive smittet med COVID-19 
 • Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem 
 • Pas på dig selv

Mere information

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig og finde gode råd på www.coronasmitte.dk og/eller www.sst.dk/corona. Myndighedernes fælles Coronahotline: +45 70 20 02 33 

Egne noter:

 

 

 

 

 

 

Redaktør