Corona, ingen pårørende

Aftale i Afdeling for Fertilitet, uden pårørende pga. corona.

Information til dig, der har en aftale på Afdeling for Fertilitet 

Mød op til din skanning uden ledsager 

Du modtager denne information, da du har en aftale i Afdeling for Fertilitetsklinikken. Da situationen omkring Coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, er vi nødt til at skærpe forholdsreglerne i vores ambulatorium og venteområde. 

For de patienter som allerede er i aktuel behandling, må partner/ledsager kun deltage ved dette besøg: 

  • Ægudtagning 

Ved alle øvrige skanninger inkl. graviditetsskanninger beder vi om, at kvinden møder op til aftalen alene! 

Ovenstående informationer kan ændre sig fra dag til dag. Følg med på klinikkens hjemmeside som løbende vil blive opdateret.

Redaktør