Copspine

Copspine er en kvalitets- og forskningsdatabase forpatienter med rygsmerter.

Rygrad

Som led i din behandling hos os, skal du taste oplysninger ind på vores computere

Om Copspine

Copspine er en kvalitets- og forskningsdatabase for patienter med rygsmerter. Den er godkendt af Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen.

Formålet med COP-Spine databasen er at følge patienter med rygsmerter. Patienterne bliver fulgt med deres smerter, stivhed, funktionsevne samt med evaluering af de råd og behandlinger lægerne giver til patienterne.

Ved indtastning i Cop-Spine databasen, vil lægen få vigtig information og kunne vurdere sygdommens forløb og effekten af den givne behandling til den enkelte patient. 

Patientens og lægens indtastede data, kan anvendes i anonym form ved en række forskningsaktiviteter, der vil medvirke til at forbedre behandlingen hos patienter med rygsmerter.

Din deltagelse

Hver gang du møder i rygklinikken eller i daghospitalet hos en læge, sygeplejerske eller fysioterapeut, vil vi bede dig logge ind på Copspine databasen med dit CPR-nummer og registrere din sygdomstilstand. 

Indtastningen foregår via en computerskærm (touch skærm), som er opstillet i vores rygklinik og i daghospitalet.

Via skærmen vil du blive bedt om at besvare en række spørgsmål vedrørende dine rygsmerter. Du skal svare på bl.a. din civilstatus, om du er i arbejde eller pensionist, dine arbejdsforhold, andre sygdomme, om dit nuværende niveau af smerter og stivhed og hvordan du klarer de almindelige hverdagsgøremål.

De data, du indtaster på skærmen, vil sammen med lægens undersøgelse og blodprøvesvar give vigtig information om dine rygsmerter og din videre behandling. Da Sundhedsstyrelsen har godkendt databasen betyder det, at dine svar i anonym form kan indgå i kvalitetsopgørelser uden dit samtykke.

Data med personnummer, vil ikke blive overført til kommune eller andre offentlige instanser. 

Med venlig hilsen Anne Keller overlæge dr.med.sci. klinisk lektor Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme Rigshospitalet - Glostrup

Redaktør