Complex Regional Pain Syndrom (refleksdystrofi)

CRPS er en større reaktion end normalt på en skade. Ofte er der svære smerter i en arm eller ben, der kan være brændende, skarp, dunkende eller stikkende.

Hvad er CRPS?

CRPS er en større reaktion end normalt på en skade. Ofte er der svære smerter i en arm eller ben, der kan være brændende, skarp, dunkende eller stikkende. Symptomer kan variere i styrke og varighed. Armen/benet kan bliver overfølsomt overfor berøring eller bevægelse, blive rødt, hævet, varmt eller koldt. Årsagen til CRPS er ikke kendt. Tidlig behandling er vigtig for effektiv behandling.  

Hvad forårsager CRPS?

Der er ofte en forudgående skade. Skaden kan dog være så lille, at man ikke husker den. Symptomerne synes ikke relateret til alvorligheden af skaden. 

Hvor hyppig er CRPS?

CRPS rammer mellem 300 og 400 personer om året i hele Danmark. CRPS kan ramme alle aldre, men hyppigst mellem 40 og 60 år. Det kan også ramme børn. Selvom CRPS kan starte efter en minimal skade, er det mest hyppigt efter en nerveskade eller efter et knoglebrud.

Symptomerne på CRPS

Symptomerne er oftest meget værre end man ville forvente efter selve skaden, og CRPS smerten fortsætter efter, at den oprindelige skade er helet. 
Hovedsymptomer er smerter og stivhed i en arm eller ben, som ofte er brændende, skarp, pulserende eller stikkende. Smerten er længe varende og bliver snarere værre end bedre med tiden. At blive i sengen eller i det hele taget forholde sig i ro gør smerten og stivheden værre. Symptomerne kan have stor negativ indflydelse på dagligdags aktiviteter, og smerten kan i meget sjældne tilfælde sprede sig til andre ekstremiteter. 

Bevægelserne kan blive indskrænket dels fordi det medfører smerter dels fordi leddet kan blive stift. Musklerne kan blive svage, når de ikke bruges, og andre muskulære problemer kan opstå og medføre spasmer, rysten og andre abnorme bevægemønstre.

Mange patienter siger, at deres arm/ben føles mærkeligt. Det kan føles som om det ikke hører til resten af kroppen; som det ikke er deres egen arm/ben. Sommetider føles armen/benet større eller mindre end normalt. Udover smerten i det angrebne område kan man have andre symptomer som:

  • hudoverfølsomhed
  • hævelse
  • temperaturforskel sammenlignet med den modsatte side
  • unormal svedtendens
  • hud- og hårforandringer
  • negleforandringer

Der kan også komme psykologiske symptomer, eksempelvis: -svært ved at slappe af, -en følelse af usikkerhed, -af ikke at slå til,- depression.

Er der test for CRPS?

Diagnosen stilles efter vurdering af en specialist. Diagnosen kan være svær at stille særlig i de tidlige stadier, men det er meget vigtigt at diagnosticere CRPS så tidlig som muligt, fordi en tidlig behandling kan forbygge at en arm eller ben bliver svagt.
Diagnosen CRPS stilles ikke ved specifikke blodprøver eller andre undersøgelser. Imidlertid kan disse undersøgelser være vigtige, for at udelukke andre årsager til dine symptomer.

Er der behandling for CRPS?

Tidlig behandling er ofte meget effektiv til at behandle symptomerne. Behandlingen går ud på at nedbringe smerterne samtidig med at der ydes fysioterapi/ergoterapi ved terapeuter der har speciel interesse i CRPS. Endvidere kan der ydes støtte/behandling for psykologiske problemer.
En del af behandlingen er hjælp til dig for at forstå din tilstand og hvordan du kan hjælpe dig selv. Den rigtige behandling for CRPS kan således være forskellig fra person til person.

Bør du ses af en specialist?

  • Ja, så diagnosen kan blive bekræftet.
  • Så andre årsager til dine symptomer kan blive udelukket.
  • Så du kan blive hjulpet med en behandlingsplan til at kontrollere dine sværeste symptomer inkl. smerte og frustration.
  • Så du kan få behandling med specialiseret fysio/ergoterapi for at holde dig så aktiv som muligt.

På Smerteklinikken/CRPS-klinikken, Rigshospitalet - Glostrup, er der smertelæger (anæstesiologer), neurologer, smertesygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, psykolog og socialrådgiver tilknyttet.

Rehabilitering

Rehabilitering med støtte fra fysioterapeut og ergoterapeut er meget vigtig og skal startes, så tidlig som muligt. Rehabilitering hjælper dig til at bruge armen/benet med forsigtige øvelser inden for smertegrænsen. Behandlingen hjælper dig til at bruge arm/ben mere normalt og mindske hævelsen.

Medicinsk behandling

Medicin kan bruges til at reducere smerter og hjælpe dig til at sove. 
Man kan eventuelt anvende præparater mod såkaldte ”nerve-smerter”. Eksempler er stoffer, der oprindeligt er fremstillet mod depression og epilepsi. Man har fundet, at de er effektive mod ”nervesmerter” ofte i helt andre doser, end hvis præparaterne anvendes til deres oprindelige formål.
Et præparat mod knogleafkalkning: Bifosfosfonat kan også komme på tale.
 
Binyrebarkhormon kan komme på tale inden for det første halve år fra debut af symptomer.

Psykologisk behandling

Sommetider kan psykologisk behandling ved en ekspert i kronisk smerter hjælpe. På Smerteklinikken/CRPS-klinikken, Rigshospitalet - Glostrup har vi adgang til denne ekspertise.

Kan specialiseret behandling for CRPS komme på tale?

I meget sjældne tilfælde kan Bagstrengsstimulation/Spinal cord stimulation (SCS) komme på tale. Her anvendes en fin ledning, som placeres tæt på nerverne i ryggen. Ledningen er tilkoblet en stimulator (et batteri under huden). Hvis det hjælper, kan man udføre en lille operation der gør SCS permanent. SCS elektroden kan tages ud, når der ikke længere er brug for den.

Hvad er prognosen for CRPS?

CRPS er meget forskellig både i hvor alvorlige symptomerne er og hvor lang tid symptomerne varer. CRPS kan være mild og blive bedre af sig selv eller med lidt behandling. Hos nogen medfører CRPS svære symptomer og kan vare i mange år. Selv om du har CRPS i mange år, vil resten af din krop fortsætte med at fungere normalt.

Nogle mennesker med CRPS har perioder, hvor symptomerne er meget alvorlige og andre perioder hvor symptomerne er mindre alvorlige måske helt forsvinder. Disse perioder med forværring kan vare uger, måneder eller år.

Kan CRPS forebygges?

Man har endnu ikke fundet præparat, der kan forebygge CRPS. Enkelte studier har dog vist, at hvis man tager højdosis C-vitamin før en operation, er risikoen for udvikling af CRPS en anelse reduceret.

Redaktør