Chlorprothixen - behandling

Chlorprothixen anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb. Chlorprothixen findes i præparatet Truxal.

Truxalbehandling anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Præparatet

Truxal er udviklet til behandling indenfor psykiatrien. Behandling med Truxal i en lille dosis kan med fordel anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb

Virkningsmekaniske

Truxal er ikke et migræne- eller smertestillende middel og har derfor ingen påvirkning af mekanismerne ved medicinoverforbrugshovedpine. Præparatet anvendes på grund af dets sløvende og lettere smertedæmpende effekt. Præparatet vil derfor ikke gøre dig smertefri under saneringsforløbet, men vil kunne tage toppen af smerterne således at det vil være lettere at komme igennem de svære migræne- og hovedpineanfald.

Hvilken dosis skal man tage

Truxal anvendes i saneringsforløbet i stedet for smertestillende medicin og altid i forbindelse med hvile. Dosis er Truxal á 25 mg, 1 tablet. Dosis kan gentages ved behov, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne, og døgndosis må ikke overstige 75 mg. Ved samtidig behandling med andre lægemidler kan dosis dog være lavere – læs altid ordinationen på recepten.

Bivirkninger

Blodtryksfald og svimmelhed kan forekomme, specielt ved stillingsskift fra liggende til stående stilling. Du bør derfor – de første gange du tager Truxal – rejse dig stille og roligt og gå forsigtigt, indtil du ved, hvordan du reagerer på præparatet. Blodtryksfald ved stillingsskift vil vise sig ved svimmelhed, usikker gang samt ubehagelig fornemmelse i hovedet.

Af andre bivirkninger kan nævnes sløvhedsfornemmelse, træthed samt livagtige drømme.

Forsigtighedsregler

Der kan være lægemidler, som det ikke er hensigtsmæssigt at tage sammen med Truxal. Nogle af disse midler er sovemedicin, stærk smertestillende medicin, allergimedicin, beroligende medicin og visse depressionsmidler. Sørg derfor altid for at give lægen besked, hvis du anvender anden medicin.

Vær endvidere opmærksom på, at alkohol forstærker den sløvende effekt af Truxal. Ligeledes tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Generelt tåles Truxal godt efter de angivne dosisforslag og restriktioner og kan være en god hjælp og støtte til at komme igennem et medicinsaneringsforløb.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk, og under ”medicinkortet” kan du se dine recepter.

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør