Centralt venekateter og blodprøvetagning, Håndtering af

Oplæringsprogram i at åbne og lukke et centralt venekateter, samt hvordan en blodprøve trækkes fra et kateter.

Informationspjece med oplæringsprogram i at åbne og lukke dit centrale venekateter og hvordan du trækker blodprøver fra katetret. 

Oplæring i håndtering af CVK og blodprøvetagning

Dette oplæringsprogram består af flere dele som skal lære dig selv at åbne og lukke dit centrale venekateter og lære dig selv at trække blodprøver fra katetret. Du bliver oplært af en sygeplejerske og sammen vurderer I, hvornår du kan gøre dette selvstændigt.

Hickman tre bens kateter
Hickman tre bens kateter

Lukkemekanisme

Lukkemekanismen udgøres af klemskruen og proppen

 • Sørg for at klemskruen på katetret er lukket, når katetret ikke er i brug
 • Sørg for at klemskruen er lukket, når proppen tages af kateteråbningen
 • Sørg for at klemskruen på katetret er lukket, når remedier kobles af

Hvorfor skal katetret lukkes med saltvand og Heparin?

Heparin er blodfortyndende medicin i svag styrke, som forhindrer at blodet størkner i katetret og stopper kateterslangen, så det ikke længere kan anvendes. Hver gang dit kateter har været i brug, skal du skylle det igennem med 10 ml saltvand (0,9 % NaCl), hvilket findes i en forfyldt sprøjte, samt lukkes med 2 ml Heparin 100IE/ml.

Hvis katetret ikke er i brug hver dag, skal du som minimum skylle alle ”ben” en gang om ugen. Når du åbner et kateter ”ben”, skal du altid som det første kassere minimum 2 ml blod, fordi det indeholder Heparin. Når du tager blodprøver, er det vigtigt, at de første 10 ml blod kasseres, så blodprøveresultaterne ikke bliver påvirket. Vær opmærksom på, at hætteglasset med Heparin kun er holdbart i et døgn, idet medicinen ikke er konserveret.

Kontrol og mærkning af blodprøveglas

Når du skal tage blodprøver, får du udleveret en eller flere prøvetagningsblanketter (PTB). Du skal kontrollere, at navn og CPR-nummer på PTB´en stemmer overens med din identitet. Til hvert blodprøveglas er der et klistermærke, hvorpå der er angivet en farvekode, der skal stemme overens med farven på blodprøveglasset. Sæt klistermærket på langs af glasset, så det dækker etiketten på blodprøveglasset.

Når du får en PTB mærket BACTEST, er der et felt, hvor du skal skrive dato, klokkeslæt samt sætte din underskrift. På blodprøveglasset, skal du sætte klistermærket med farvekoden.

To steps for håndvask
Håndvask

Håndhygiejne

For at forebygge infektioner er det vigtigt, at dine hænder er rene, inden du skal bruge dit kateter. Gør hænderne våde under rindende koldt eller lunkent vand. Fordel sæben mellem fingre, på håndryg, på håndflade og omkring håndled. Vask herefter hænderne i 15 sekunder. Skyl sæben af under rindende vand. Tør hænderne i et rent håndklæde eller papirserviet.

Afslut med at bruge håndsprit. Du skal bruge ca. 2 ml håndsprit. Gnid hænder og håndled med håndsprit indtil de er tørre. De følgende billeder og tekst viser og forklarer, hvordan du skal gøre, når du skal åbne og lukke dit kateter.

Billedserie 1: Når du tager blodprøver

Du skal bruge følgende:

 • Handsker
 • 4 stk. spritservietter
 • 1stk. 10 ml sprøjte
 • Blodprøveadapter + nål (vacuette)
 • Blodprøveglas påsat klistermærker
 • 1 stk. forfyldt 10 ml sprøjte med 0,9 % NaCl
 • Heparin 100 IE
 • 1 stk. 2 ml sprøjte
 • 1 stk. lille spritserviet
 • 1 stk. lyserød kanyle
 • 1 prop
 • PTB

Billedserie 2: Når du åbner og lukker katetret

Du skal bruge følgende:

 • Handsker
 • 4 stk. spritservietter
 • 1 stk. forfyldt 10 ml sprøjte med 0,9 % NaCl
 • Heparin 100 IE
 • 2 stk. 2 ml sprøjte
 • 1 stk. lille spritserviet
 • 1 stk. lyserød kanyle
 • 1 prop

Billedserie 1

Trin 1

Sprøjten med saltvand tages ud af indpakningen, og proppen løsnes, så den er klar til brug.

Trin 2

Træk låget af glasset med Heparin. Sprit gummimembranen af med den lille spritserviet.

Trin 2
Trin 2

Trin 3

Sæt kanylen på 2 ml-sprøjten og træk Heparin op i sprøjten. Sæt beskyttelseshætten på kanylen igen.

Trin 3
Trin 3

Trin 4

Saml adapter og nål. Du må kun fjerne den grå del af beskyttelseshætten.

Trin 4
Trin 4

Trin 5

Åben spritservietterne, så de er klar til brug. Fold den første serviet ud i din håndflade. Læg kateterslangen, så du dækker kateteråbningen med servietten. Rens kateteret med servietten

Trin 5
Trin 5

Trin 6

Tag den anden spritserviet.

Skift den første serviet ud med den anden og skru proppen af kateteret med den første spritserviet.

Første del af trin 6
Anden del af trin 6
Trin 6

Trin 7

Rens åbningen ved katetret med spritservietten. Rens i 5 sekunder

Trin 7
Trin 7

Trin 8

Skift den anden serviet ud med den tredje. Denne serviet skal du holde om katetret, imens du tager blodprøverne. 

Bliver servietten tør undervejs, skal du skifte den ud med en ny.

Trin 8
Trin 8
Trin 8

Trin 9

Sæt 10 ml-sprøjten i åbningen af katetret. Åben klemskruen.

Træk 10 ml blod op i sprøjten – hold igen på sprøjten, så den ikke slipper kateteråbningen.

Luk klemskruen og fjern sprøjten med blod. Sprøjten kasseres. 

Første del af trin 9
Anden del af trin 9
Tredje del af trin 9
trin 9

Trin 10

Fjern beskyttelseshætten fra adapteren.

Sæt adapteren i kateteråbningen. Åben klemskruen. Tryk blodprøveglasset ind i adapteren. Blodprøveglasset bliver fyldt og stopper automatisk, når der er nok blod. Fjern blodprøveglasset og vend glasset 7-10 gange. Luk klemskruen.
Træk adapteren fra kateteråbningen – hold igen på kateterslangen.

Første del af trin 10
Anden del af trin 10
Trin 10

Trin 11

Skru proppen af saltvandssprøjten og skru sprøjten på kateteråbningen. Åben klemskruen. Sprøjt saltvandet ind i katetret med et jævnt tryk. Luk klemskruen og skru sprøjten af.

Trin 11
Trin 11

Trin 12

Træk kanylen af sprøjten med Heparin og sæt sprøjten på kateteråbningen.
Åben klemskruen og sprøjt Heparin ind i katetret med et jævnt tryk.
Luk klemskruen og fjern sprøjten.

Første del af trin 12
Anden del af trin 12
Trin 12

Trin 13

Den fjerde og sidste spritserviet skal du bruge til at rense åbningen ved katetret. Rens i 5 sekunder.

Åben pakken med proppen. Du må kun røre ved den udvendige del af proppen.

Skru proppen på kateteråbningen. 

Første del af trin 13
Anden del af trin 13
Tredje del af trin 13
Trin 13

Billedserie 2

Trin 1

Sprøjten med saltvand tages ud af indpakningen og proppen løsnes, så sprøjten er klar til brug.

Trin 2

Træk låget af glasset med Heparin. Sprit gummimembranen af med den lille spritserviet.

Trin 2
Trin 2

Trin 3

Sæt kanylen på 2 ml-sprøjten og træk Heparin op i sprøjten. Sæt beskyttelseshætten på kanylen igen.

Trin 3
Trin 3

Trin 4

Åben spritservietterne, så de er klar til brug. Fold den første serviet ud i din håndflade. Læg kateterslangen, så du dækker kateteråbningen med servietten. Rens kateteret med servietten.

Trin 4
Trin 4

Trin 5

Tag den anden spritserviet. 

Skift den første serviet ud med den anden og skru proppen af kateteret med den første serviet.

Første del af trin 5
Anden del af trin 5
Trin 5

Trin 6

Rens åbningen ved katetret med spritservietten. Rens i 5 sekunder.

Trin 6
Trin 6

Trin 7

Skift den anden serviet ud med den tredje.
Denne serviet skal du holde om katetret imens du håndterer det.

Første del af trin 7
Anden del af trin 7
Trin 7

Trin 8

Sæt 2ml-sprøjten i åbningen af katetret. Åben klemskruen. Træk 2 ml blod op i sprøjten – hold igen på sprøjten, så den ikke slipper kateteråbningen.

Luk klemskruen og fjern sprøjten, som kasseres.

Første del af trin 8
Anden del af trin 8
Trin 8

Trin 9

Skru proppen af saltvandssprøjten og skru sprøjten på kateteråbningen. Åben klemskruen. Sprøjt saltvandet ind i katetret med et jævnt tryk. Luk klemskruen og skru sprøjten af.

Trin 9
Trin 9

Trin 10

Drej kanylen af sprøjten med Heparin og sæt sprøjten på kateteråbningen.

Åben klemskruen og sprøjt Heparin ind i katetret med et jævnt tryk. Luk klemskruen og fjern sprøjten.

Første del af trin 10
Anden del af trin 10
Trin 10

Trin 11

Den fjerde og sidste spritserviet skal du bruge til at rense åbningen ved katetret. Rens i 5 sekunder.

Åben pakken med proppen. Du må kun røre ved den udvendige del af proppen.

Skru proppen på kateteråbningen. 

Første del af trin 11
Anden del af trin 11
Tredje del af trin 11
Trin 11
Redaktør