Carbamazepin - behandling

Carbamazepin anvendes til behandling af nervesmerter. Carbamazepinfindes blandt andet i præparaterne Tegretol depot og Trimonil Retard.

Carbamazepin anvendes til behandling af nervesmerter.

Præparatet

Carbamazepin anvendes til behandling af trigeminusneuralgi, atypiske ansigtssmerter og andre nervesmerter. Midlet anvendes desuden til behandling af flere andre sygdomme, f.eks. epilepsi.

Virkningsmekanisme

Carbamazepin virker ved at stabilisere nervecellerne.

Hvilken dosis skal man tage

Normalt starter man med 100 mg 2 gange dagligt stigende hver 3. dag med 100 mg.

DagMorgenAften
1.-3.100 mg100 mg
4.-6.100 mg200 mg
7.-9.200 mg200 mg
10.-Evt. yderligere stigningEvt. yderligere stigning

Tabletterne tages med ca. 12 timers interval. Optrapning med 100 mg hver 3. dag skal fortsætte, til der er god effekt eller for mange bivirkninger, dog højst optrapning til 1200 mg per døgn fordelt på 2 doser. Dosisøgning herefter efter aftale med lægen. Maksimal dosis er typisk 2400 mg per døgn.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er træthed, kvalme, svimmelhed og besvær med at styre arme og ben. Desuden kan der bl.a. ses allergiske reaktioner, dobbeltsyn, mundtørhed, diarre, lavt saltniveau i blodet, knogleskørhed, øget tendens til infektioner, sløvhed, forhøjet kolesterol og menstruationsforstyrrelser. I sjældnere tilfælde kan der forekomme vægtøgning, nedsat appetit, mundtørhed, leverpåvirkning, blødningstendens og hovedpine.

Langvarig behandling med visse midler mod epilepsi øger risikoen for udvikling af knogleskørhed (osteoporose). Hvis du og din behandlende læge i Dansk Hovedpinecenter forventer, at du skal være i behandling med carbamazepin i mindst 2 år, bør du gå til din egen privatpraktiserende læge med henblik på stillingtagen til behov for udredning (DEXA skanning) og behandling (calcium og vitamin D).

Forsigtighedsregler

Bør ikke bruges ved visse former for hjertesygdomme. Carbamazepin kan påvirke omsætningen af andre lægemidler.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk, og under ”medicinkortet” kan du se dine recepter.

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør