CT-skanning - børn - eventuelt i bedøvelse

En CT-skanning af børn kan være med eller uden bedøvelse. Det afhænger af, om barnet kan ligge helt stille under undersøgelsen.

Kort om undersøgelsen

Dit barn skal have lavet en CT-skanning (Computer Tomografi-skanning). CT-skanningen er en avanceret røntgenundersøgelse, som giver detaljerede billeder af kroppens organer, knogler, blodkar og væv.

I skal forvente at være på Afdeling for Røntgen og Skanning i 30 minutter i forbindelse med undersøgelsen.

Vigtig forberedelse

Barnet skal eventuelt bedøves

Under undersøgelsen skal barnet kunne ligge helt stille. Afhængigt af, hvor gammelt barnet er, og hvor godt det kan samarbejde, kan undersøgelsen derfor være med eller uden bedøvelse. Vi ringer til jer inden undersøgelsen og aftaler, hvad der gælder for jer. 

Mød fastende, hvis barnet skal bedøves

Hvis barnet skal bedøves, skal det faste inden undersøgelsen.

For børn under 3 år:

  • Barnet må spise og drikke normalt indtil 6 timer før undersøgelsen.
  • Barnet må få modermælk indtil 4 timer før.
  • Barnet må drikke klare væsker indtil 1 time før. Det kan fx være vand eller saft med sukker.

For børn over 3 år:

  • Barnet må spise og drikke normalt indtil 6 timer før undersøgelsen.
  • Barnet må drikke klare væsker indtil 1 time før. Det kan fx være vand eller saft med sukker.

Brug eventuelt et EMLA-plaster

Barnet får lagt et drop, uanset om det skal bedøves eller ej. For at bedøve huden, der hvor barnet skal have lagt droppet, kan du eventuelt sætte et EMLA-plaster (trylleplaster) på barnets arme. Plasteret sættes i albuebøjningen og skal sidde på i mindst 1½ time. EMLA-plaster kan købes på apoteket.

Undgå bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Undgå at give barnet smykker eller tøj med knapper, lynlåse og pallietter på, da det forstyrrer skanningsbillerne.

Undersøgelsen

Mød op på BørneUngeAfdelingens Daghospital

I skal møde op på BørneUngeAfdelingens Daghospital afsnit 4064 (opgang 4, 6. sal). En sygeplejerske tager imod jer og hjælper jer med at blive klar. 
Sygeplejersken vil:

  • måle og veje barnet
  • måle barnets blodtryk, puls og iltmætning
  • lægge et drop i albuebøjningen
  • eventuelt give barnet hjertemedicin inden undersøgelsen.

Undersøgelsen

Hvis barnet skal bedøves, må du eller I være hos barnet, indtil det sover. Nogle gange bliver barnet bedøvet på afsnit 4013 og derefter kørt til skanning, andre gange bliver barnet først bedøvet i skanningslokalet. Under selve skanningen skal I vente udenfor.

Hvis barnet er vågent under undersøgelsen, må I være hos det under hele skanningen.  

Undersøgelsen foregår ved, at jeres barn ligger på et leje, der køres ind i skanneren. Det kan tage lidt tid at blive placeret rigtigt i skanneren før undersøgelsens start. Selve skanningen tager kun få minutter og giver ingen smerter eller anden form for ubehag. Under skanningen giver vi dog barnet et kontraststof, som kan give en kortvarig metalsmag og en følelse af varme i kroppen.

Efter undersøgelsen

Hvis barnet har været bedøvet, kører vi det til opvågning på afsnit 4013 (opgang 4, 1. sal) efter skanningen. I følger med, så I kan være ved barnet, når det vågner. Hvis jeres barn får flaske, skal I selv have flaske og mælk med til barnet. Når jeres barn er vågnet igen, kommer I tilbage til Daghospitalet, hvor I startede. Jeres barn skal have spist, drukket, tisset og have det godt, før I bliver udskrevet.

Hvis barnet ikke har været bedøvet, kommer I tilbage på Daghospitalet, hvor I startede, efter undersøgelsen. Her fjerner vi droppet og I må tage hjem. 

Svar på undersøgelsen

I får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør