CPAP behandling med hjælperhold - start af

Cpap er et vedvarende positivt lufttryk. Behandlingen er via en maske og et apparat, der sikrer at dine øvre luftveje holdes åbne under søvn.

Til information

Velkommen

Når du møder i Respirationscenter Øst, vil du blive modtaget af et personale, som vil orientere dig om din forestående indlæggelse og planen for start af din behandling.

Respirationscenter Øst består af et sengeafsnit, en klinik og en ekstern funktion der varetager kontakten i hjemmet hos patienter med respiratoriske hjælperhold samt en social faglig rådgiver til give råd og vejledning til forhold til kommunale og regionale ydelser.

Hvad er CPAP behandling

Cpap er en forkortelse af Continuous Positive Aiway Pressure, dvs. et vedvarende positivt lufttryk. Behandlingen er via en maske og et apparat, der sikrer at dine øvre luftveje holdes åbne under søvn. Med denne metode trækkes vjeret imod at konstant let overtryk så luftvejene holdes åbne. Dette sikrer fri luftpassage og dermed en regelmæssig vejrtrækning natten igennem.

Huskeliste til indlæggelsen

  • Egen medicin og opdateret medicinliste
  • Evt. respiratorisk udstyr 
  • Evt. egen hovedpude eller lign.
  • Særlige forflytningsremedier

Respiratorisk hjælperhold

Det er vurderet, at du har behov for et respiratorisk hjælperhold, der kan varetage din behandling og overvågningen om natten. Hjælperholdet skal oplæres af plejepersonalet om natten i håndteringen af dit udstyr, maskepåsætningen og overvågningsopgaven.
Hver hjælper skal have 1 vagt under din indlæggelse samt et supplerende teori- og ansvars kursus som varetages af personalet på Respirationscenter Øst. Det supplerende kursus tilmeldes af hjælper-bureauet.
Det kan være en stor omvæltning at få et hjælperhold i hjemmet, vores personale stiller sig gerne til rådighed for en snak og gode råd om det at have en arbejdsplads i eget hjem. I har fået information inden I sagde ja til at få et hold, men vores erfaring er, at der ofte opstår spørgsmål, når I er kommet hjem og har etableret jer. Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.  

Hjælpermappe

Dit hjælperhold får udleveret en fælles hjælpermappe, hvori informationsmateriale vedrørende dit udstyr, behandling, bestilling af nyt udstyr og rengøring/vedligeholdelse er opbevaret. 

Rejsebrev

Hvis du skal ud og flyve, kan du få et brev fra Respirationscenter Øst på engelsk med nøje information om, at din maskine er til medicinsk brug, så du kan tage den med igennem tolden uden problemer.

Kontrol

Husk altid at medbringe dit apparat, maske og evt. fugter ved kontroltid i ambulatoriet eller ved indlæggelse på sengeafsnittet til søvnmonitorering.
 

Redaktør