CPAP behandling - start af

Cpap er et vedvarende positivt lufttryk. Behandlingen er via en maske og et apparat, der sikrer at dine øvre luftveje holdes åbne under søvn.

Til information

Velkommen

Når du møder i afsnittet, vil du blive modtaget af et personale, som vil orientere dig om din forestående indlæggelse og planen for start af din behandling.

Respirationscenter Øst består af en klinik og et sengeafsnit, en ekstern funktion der varetager kontakten i hjemmet hos patienter med respiratoriske hjælperhold samt en social faglig rådgiver til give råd og vejledning til forhold til kommunale og regionale ydelser.

Huskeliste til indlæggelsen

  • Egen medicin og opdateret medicinliste
  • Evt. respiratorisk udstyr
  • Evt. egen hovedpude eller lign.
  • Særlige forflytningsremedier

Undersøgelser

Du skal være forberedt på, at du muligvis skal have taget en blodprøve, når du ankommer i afsnittet og eventuelt, når du vågner næste morgen. Om morgenen skal denne blodprøve tages så snart du er vågnet. Dette er for at sikre at apparaturindstillingerne er tilpasset dig, derfor er det vigtigt, at du ringer efter personalet med det øjeblik du vågner, da prøven ellers ikke vil kunne anvendes.

Hvad er CPAP behandling

Cpap er en forkortelse af Continuous Positive Aiway Pressure, dvs. et vedvarende positivt lufttryk. Behandlingen er via en maske og et apparat, der sikrer at dine øvre luftveje holdes åbne under søvn. Med denne metode trækkes vejret imod et konstant let overtryk så luftvejen holdes åbne. Dette sikrer fri luftpassage og dermed en regelmæssig vejrtrækning natten igennem.

Under indlæggelsen

Plejepersonalet vil i samarbejde med dig, finde de/den maske der er egnet til dit behov. Du vil om eftermiddagen blive bedt om at ligge og hvile dig med maske og udstyr på, for at afprøve og sikre det bedste udstyr til dig. Under indlæggelsen vil du modtage information og vejledning i, hvordan du varetager behandlingen og rengøring af apparatur/udstyr i hjemmet. Om natten skal du sove med dit nye apparatur og maske og vi vil i samarbejde med dig tilrette masken, hvis der opstår problemer med dette. Til natten får du påsat forskellige bånd og elektroder på kroppen, som du skal sove med hele natten – søvnmonitorering. Dette for at sikre at behandlingen har den ønskede effekt på din vejrtrækning under søvn. Om morgenen (evt. efter blodprøven) tager vi bånd og elektroder af dig.

Masker

Der findes masker, der dækker næsen (nasal) og masker der dækker både næse og mund (Fullface).

Tryk fra masken

Det er meget vigtigt at masken ikke sidder for stramt. Læg mærke til, om der er røde mærker efter at masken er taget af. Hvis disse ikke forsvinder efter ca. en halv time, har masken siddet for stramt, som i værste tilfælde kan resultere i tryksår. Særligt næseryggen er udsat for tryk.                                               
For at aflaste det trykudsatte område, kan man, om nødvendigt, benytte trykaflastende plaster (siltape). Der må godt være lidt luftudslip fra masken, det forringer ikke behandlingen. Blot må der ikke slippe luft ud omkring øjnene, da det kan give øjenbetændelse.

Tørhed

Der kan i starten være gener i form af tørhed i næse, mund og svælg. Denne periode varierer meget, men bliver som regel afløst af en periode med øget sekret i næsen, dog uden den almene følelse af ubehag som ved forkølelse. Dette er slimhindernes reaktion på udtørring og går oftest i sig selv igen efter et par uger. I denne periode kan man bruge saltvandsspray fra apoteket, som sprayes i begge næsebor, inden masken sættes på og maskinen startes. Ved forkølelse kan der kortvarigt – op til en uge – anvendes medicinsk næsespray (som Otrivin el. lign.) Dette kan være nødvendigt hvis der anvendes næsemaske.

Fugter

Nogle gange kan det være nødvendigt at have en fugter tilsluttet apparatet. Det forsøges i første omgang at undgås, da der ellers er mere udstyr der skal vedligeholdes.

NIB mappe

Du vil ved indlæggelse få udleveret en mappe som indeholder informationsmateriale vedrørende dit udstyr, behandling, bestilling af nyt udstyr og rengøring/vedligeholdelse af din behandling. Du vil få gennemgået mappen med personalet ved indlæggelsen.

Stuegang

Der er daglig stuegang mandag til fredag med afsnittets læger og plejepersonale mellem kl. 9.00-12.00 Lægen gennemgår resultatet af nattens søvnmåling og andre undersøgelsesresultater sammen med dig. I weekenderne er der ikke stuegang ved lægen – kun ved akut behov.

Rejsebrev

Hvis du skal ud og flyve, kan du få et brev fra Respirationscenter Øst på engelsk med nøje information om, at din maskine er til medicinsk brug, så du kan tage den med igennem tolden uden problemer.

Kontrol

Husk altid at medbringe dit apparat, maske og evt. fugter ved kontroltid i ambulatoriet eller ved indlæggelse på sengeafsnittet til søvnmonitorering.

Angående din tid

Det er vigtigt, at du ringer til sekretariatet, hvis tiden ikke passer dig. Så finder vi en ny tid i samråd med dig. Vi gør opmærksom på, at der kan være ventetider.

Har du været syg i ugen op til indlæggelsen, bedes du ringe til os, da det kan have indflydelse på din behandling og evt. medføre udsættelse af din indlæggelse.

Redaktør