Bughindekræft med vinorelbine, behandling

Du har fået tilbudt behandling med vinorelbine. I denne information kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Selvom du tidligere har modtaget kemoterapi for bughindekræft, er det muligt at du alligevel kan have gavn af yderligere behandling. Du har fået tilbudt behandling med vinorelbine. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Vinorelbine er kemoterapi som hæmmer kræftcellernes vækst.
Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 
Vinorelbine er en tablet behandling. Hver tredje uge skal du have taget blodprøver og tale med læge. Efter lægesamtalen får du udleveret vinorelbine-kapslerne, kvalmestillende og tider til næste behandling af en sygeplejerske. Du får 2 poser med vinorelbine med hjem. Den ene pose skal tages samme aften og den anden skal tages en uge senere, for udgået af blodprøver. Hvis blodprøven er i orden og du er velbefindende, må du tage vinorelbine kapslerne om aftenen. Hvis blodprøven ikke er i orden, kontakter klinikken dig telefonisk. Hvis du ikke er velbefindende, skal du kontakte klinikken før du tager kapslerne.

Du er planlagt til at skulle have 4-6 behandlinger i alt og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og scanning. Behandlingen afbrydes dog, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom.

Når du er færdig med behandlingen, vil du overgå til opfølgningsforløb i klinikken.

Før start af behandling

Du kan med fordel skrive dine spørgsmål ned, så du har dem når du taler med lægen.

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøve før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 1½ time før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar, dine blodprøver og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet, samt hvordan dine nyrer og lever fungerer.  Hvis du bor uden for Region Hovedstaden, skal blodprøverne tages dagen før. Hvis der er behov for at udsætte behandlingen, kontakter vi dig per telefon.

Forholdsregler ved tablet vinorelbine

Må medicinen deles eller knuses?
Nej, kapslerne skal synkes hele.

Hvordan skal medicinen tages?

Kapslerne skal synkes sammen med vand og gerne sammen med et let måltid. Kapslerne bør ikke tages sammen med varme drikke.
Undgå at sutte eller tygge på kapslerne.

Mad og drikke

Du må spise og drikke, som du plejer.

Hvornår skal medicinen tages?

Du skal tage medicinen dag 1 og dag 8 i hver behandlingsserie. Det vil stå på poserne, hvilke datoer det er.

Opbevaring af medicinen

Opbevares i køleskab og utilgængeligt for børn. Kan holde sig uden for køleskab i 48 timer.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op

Kontakt klinikken, hvis du har glemt at tage din medicin, eller hvis du kaster op inden for få timer efter at have taget medicinen.

Hvis du tager for stor en dosis

Kontakt straks klinikken, hvis du har taget mere medicin, end lægen har foreskrevet.

Hvis en kapsel går i stykker

Væsken i kapslerne kan være skadelig, hvis den kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder. Hvis dette skulle ske, skal du øjeblikkeligt vaske området grundigt.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan med fordel undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Hårtab. De fleste oplever en udtynding af håret. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
  • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller røde og blå mærker i huden. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. Behandlingen kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
  • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
  • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 0,5 grad til den målte temperatur.

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan 
skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om vinorelbine samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Redaktør