Bughindekræft med carboplatin og pemetrexed, behandling

I denne information kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Du har fået tilbudt behandling med carboplatin og pemetrexed. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Både carboplatin og pemetrexed er kemoterapi, som hæmmer kræftcellernes vækst. Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.
Behandlingen med carboplatin og pemetrexed foregår ambulant og tager ca. 1 time. Du kan tage hjem samme dag, som du har fået behandlingen. Du vil tale med en læge før hver behandling. Du er planlagt til at skulle have 3-6 behandlinger og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og scanninger. Behandlingen afbrydes dog, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom.

Før start af behandling

Du kan med fordel skrive dine spørgsmål ned, så du har dem når du taler med lægen. Før start på behandlingen skal du have en indsprøjtning med B12-vitamin. Denne indsprøjtning skal gentages hver 9. uge, så længe du får behandling med pemetrexed. Derudover skal du under hele behandlingsforløbet dagligt tage folinsyre-tabletter. 

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøve før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 1½ time før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar, dine blodprøver og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet, samt hvordan dine nyrer og lever fungerer.  Hvis du bor uden for Region Hovedstaden, skal blodprøverne tages dagen før. Hvis der er behov for at udsætte behandlingen, kontakter vi dig per telefon.

Husk at tage kvalmestillende medicin

Du får udleveret medicin af sygeplejersken, som skal tages i dagene omkring behandlingen.

På behandlingsdagen

Når du møder i klinikken, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen gives i en blodåre. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. Først gives pemetrexed over 10 minutter og efterfølgende gives carboplatin over ½ time.  Inden du går du hjem får du udleveret kvalmestillinde medicin og tider til næste behandling. Der tilbydes snacks og drikkevarer under behandlingen. 

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

 • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
 • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan med fordel undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
 • Hårtab. De fleste oplever en udtynding af håret med denne behandling. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
 • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller røde og blå mærker i huden. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. Behandlingen kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
 • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.
 • Udslæt. Rødt udslæt foran på brystet kan forekomme. Hvis du oplever det, skal du blot smøre med uparfumeret fed creme.
 • Påvirkning af slimhinder i øjne og næse. Du kan opleve at øjnene løber i vand. Du kan med fordel bruge viskøse øjendråber for at modvirke slimhindepåvirkningen i øjnene. Derudover kan du også opleve at næsen løber. 
 • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær. Kemoterapien kan påvirke lysten til seksuelt samvær. Derudover kan kvinder opleve tørhed i skeden og mænd kan få rejsningsproblemer. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

 • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 0,5 grad til den målte temperatur.

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om carboplatin og pemetrexed samt deres bivirkninger på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Redaktør