Brystkræft, efterbehandling med Trastuzumabemtansin (T-DM1)

I denne information kan du få overblik over den behandling, vi anbefaler dig i forbindelse med dit brystkræftforløb.

Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som en hjælp til at få overblik over behandlingen. Dine pårørende kan også have gavn af at læse informationen. 

Kort om behandlingen

Du har overstået den medicinske behandling med kemoterapi og antistof før operation, og du er blevet opereret for brystkræft: Du skal eventuelt i gang med antihormon og strålebehandling – eller har måske allerede overstået strålebehandlingen.

Selvom hele kræftknuden er fjernet ved operationen, indeholdt den forsat HER-2-positve kræftceller. I nogle tilfælde kan dette give en øget risiko for, at der kan komme tilbagefald af brystkræften. En undersøgelse har vist, at en ændring i 
behandlingen efter operationen kan nedsætte denne risiko. Vi vil derfor anbefale, at du supplerer den kirurgiske behandling med en anden form for behandling, end den du fik før operationen. Behandlingen vil erstatte den behandling med trastuzumab, som vi ellers har omtalt.

Behandlingen hedder Trastuzumabemtansin (T-DM1) og er et lægemiddel bestående af Trastuzumab (T) og et kemostof, Mertansin (DM1).

Sådan virker behandlingen

Trastuzumab, kender du allerede fra din behandling før operationen. Det er er et antistof, der opsøger og hæfter sig til kræftceller med HER2receptorer på overfladen, hvilket var den brystkræfttype, der blev fjernet ved operationen.

Mertansin er kemoterapi, som virker på kræftcellerne på samme måde som noget af den kemoterapi, du allerede har fået. 
Rigshospitalet Afdeling for Kræftbehandling www.rigshospitalet.dk
I Trastuzumabemtansin har man koblet Mertansin til Trastuzumab. Dette bevirker, at de to lægemidlers egenskaber arbejder sammen. Antistoffet trastuzumab er designet til at opspore og hæfte sig til kræftcellerne. Herved bliver kemoterapien leveret direkte ind i de syge celler, hvor den kan hæmme kræftcellernes vækst. Denne behandling er derved mere målrettet de kræftramte celler og skåner de raske celler i højere grad end almindelig kemoterapi. 

Sådan forløber behandlingen

Trastuzumabemsantin erstatter den sidste del af behandlingen med trastuzumab, som du allerede er orienteret om. Du skal derfor stadig have ialt 17 behandlinger (både Trastuzumab og T-DM1).

Behandlingen gives hver 3. uge i et drop i armen og tager i alt ca. 45 min. Behandlingen foregår i vores klinik og kræver ikke indlæggelse. 

Før hver behandling skal du have taget en blodprøve. Undervejs i behandlingsforløbet skal du have undersøgt dit hjertes pumpefunktion ved en såkaldt MUGA-undersøgelse.

Hvilke bivirkninger kan du få?

Da Trastuzumabemtasin er en kombination af Trastuzumab og kemoterapi, kan der opstå bivirkninger til begge former for medicin.

Vi kan ikke på forhånd udelukke, at du får andre bivirkninger, end dem vi har nævnt nedenfor. Du skal derfor altid oplyse os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen, da vi eventuelt kan afhjælpe dem.

De vigtigste - men sjældne bivirkninger er:

 • Milde allergiske reaktioner som feber og kulderystelser mens medicinen løber ind - kan afhjælpes med paracetamol.
 • Nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastninger. Du vil få kvalmestillende medicin efter behov. Det er yderst sjældent, at der forekommer opkastning.
 • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme.
 • Diarré. Du vil få stoppende medicin efter behov.
 • Påvirkning af knoglemarven med:
 • Blodmangel, som kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
 • Blødning, som kan vise sig ved næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker eller røde mærker i huden.
 • Infektion, som kan vise sig ved feber.
 • Forbigående leverpåvirkning.
 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. Behandlingen kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
 • Forbigående påvirkning af hjertets pumpefunktion.
 • Alvorlig betændelsestilstand i lungerne (meget sjælden) – behandles kortere varende med binyrebarkhormon.

Denne liste af bivirkninger kan virke voldsom, men det er kun meget få patienter, der oplever alle bivirkningerne. Langt de fleste patienter oplever kun enkelte og lettere bivirkninger.

Du bliver nøje kontrolleret for udvikling af alle former for bivirkninger, og efter behov tilbyder vi behandling, der lindrer disse.

Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen enten udsætte din behandling eller helt stoppe den og eventuelt skifte tilbage til Trastuzumab.

Hvad skal du være særligt opmærksom på? 

Kontakt os straks ved disse symptomer:

 • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Blødning
 • Åndenød, hududslæt, hurtig hjerterytme eller svær utilpashed i dagene efter trastuzumabemtansin
 • Nyopstået åndedrætsbesvær eller smerte i brystet

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Hvis du og din partner ønsker at få børn, så tal med lægen om det, inden du starter på behandlingen.

Der bliver kun udskilt ubetydelige mængder kemoterapi gennem sæd / skedens slimhinder. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel under behandlingen og seks måneder efter. Amning frarådes under behandlingen.

Hvor kan du læse mere?

Hæftet ”Medicinsk kræftbehandling” giver en generel information om medicinsk behandling af kræft og en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger, samt hvordan de kan afhjælpes. Du vil få hæftet udleveret af sygeplejersken.

Redaktør