Brystkræft, behandling med paclitaxel og trastuzumab

I denne information kan du læse om, hvordan behandling af brystkræft med paclitaxel og trastuzumab foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger du kan opleve.

Kort om behandlingen

Du har fået fjernet hele kræftsvulsten ved operation, men der kan være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får efterbehandling, som nedsætter risikoen for tilbagefald af din kræftsygdom.
Du har fået tilbudt efterbehandling med paclitaxel og trastuzumab, som er anbefalede midler til behandling af kræft. I denne information kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Paclitaxel er kemoterapi, der virker ved at hæmme kræftcellernes vækst.
Trastuzumab er et antistof (immunterapi), der virker ved at binde sig til kræftcellerne og hjælper dit immunsystem til at angribe dem.

Sådan forløber behandlingen 

Behandlingen med paclitaxel gives hver uge i 12 uger. Trastuzumab opstartes samtidig og gives med 3 ugers mellemrum i alt 17 gange. Det vil sige, at du samlet set skal have behandling i et år. Behandlingen gives i en blodåre i armen. Det vil foregå ambulant, og du kan tage hjem samme dag.
Første gang, du skal have behandling, varer behandlingen knap 3 timer. Du skal derefter blive i klinikken i seks timer til observation. Den anden og tredje gang du skal have begge stoffer, skal du blive til observation i to timer efter start på behandlingen. Når du kun skal have behandling med paclitaxel, tager det cirka 1½ time. Under behandlingsforløbet undersøger vi, hvordan din knoglemarv (dvs. dit immunforsvar) og dit hjerte evt. bliver påvirket. Det gør vi ved at tage blodprøver og ved at kontrollere hjertets pumpefunktion. Behandlingen kan afbrydes før, hvis du ønsker det, eller hvis der er for mange bivirkninger. Beslutningen om at stoppe behandlingen drøftes i samråd med din læge i klinikken. Når du er færdig med behandlingsforløbet, fortsætter du med at komme til opfølgende samtaler i klinikken.
Der vil evt. også blive tale om supplerende behandling med antihormon og andet, hvis din kræftsvulst var hormonfølsom (”østrogenreceptorpositiv”). Du vil modtage separat information om dette.
Nogle patienter er sygemeldt under deres efterbehandling. Vi anbefaler, at du – i en udstrækning du kan – genoptager dit arbejde helt eller delvist. 

På behandlingsdagen

Når du møder i afsnittet, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter, der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen gives i en blodåre. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. Inden du går hjem, får du udleveret tider til næste behandling og evt. kvalmestillinde medicin.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan opleve en række bivirkninger ved behandlingen. Behandlingen er rettet mod kræftceller, men kan også påvirke kroppens normale celler. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige - langt de fleste tåler behandlingen uden de store bivirkninger.

Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre, og nogle kan vi forebygge, at de udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, kan det komme på tale at udsætte eller stoppe din behandling.

Mens du får behandling med paclitaxel, er der en risiko for at få en allergi-lignende reaktion. Du får derfor medicin, som mindsker denne risiko. Den allergi-lignende reaktion kan i sjældne tilfælde være voldsom og medføre lavt blodtryk, besværet vejrtrækning og forstyrrelser i hjerterytmen. Der vil sidde en sygeplejerske hos dig under de behandlinger, hvor der er risiko for en allergilignende reaktion. 

Ligeledes kan der specielt ved den første behandling med trastuzumab være bivirkninger som forbigående feber, kulderystelser, kvalme, opkastning, hududslæt, svimmelhed, diarre og hovedpine. Almindelige hovedpinetabletter så som paracetamol mindsker bivirkningerne, og vi anbefaler, at du derfor tager 1 g Paracetamol hjemmefra, før du møder til første behandling. I sjældne tilfælde ses åndenød, blodtryksfald og hurtig hjerterytme. Vi kontrollerer hjertets pumpefunktion undervejs i behandlingen. Af og til ser vi forbigående fald i hjertets pumpeevne og må holde pause i behandlingen indtil hjertets pumpeevne er normal igen.

Andre bivirkninger:

 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. Behandlingen kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
 • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling hver 3. uge. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning, røde/ blå mærker i huden og infektion. 
 • Mangel på appetit, kvalme og eventuelt opkastning. Du vil få kvalmestillende medicin efter behov. Det er yderst sjældent, at der forekommer opkastning.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. 
 • Hårtab. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Hos de fleste vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
 • Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie og ømhed i munden, mavepine og forstoppelse.
 • Forstoppelse eller diarré.
 • Halsbrand.
 • Udslæt.
 • Påvirkede levertal.
 • Kramper i benene.
 • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær.
 • Forbigående påvirkning af hjertets pumpefunktion.

Kontakt os straks ved disse symptomer

 • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Blødning
 • Åndenød, hududslæt, hurtig hjerterytme eller svær utilpashed i dagene efter trastuzumab
 • Nyopstået åndedrætsbesvær eller smerte i brystet som immunreaktion i lungerne

Sådan forbereder du dig

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen Undervejs i dine behandlinger skal du have taget blodprøver, så vi sikrer, at alt er, som det skal være, for at du kan få behandling som planlagt. De første 12 uger skal du have taget blodprøver hver 3. uge forud for behandlinger, hvor der gives både paclitaxel og trastuzumab.

Når du kommer hjem / er hjemme igen

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi og antistof, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder, er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel under behandlingen og seks måneder efter.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og en få mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.
Du kan læse mere om paclitaxel og trastuzumab samt bivirkninger på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Redaktør