Brystkræft, behandling med atezolizumab (Tecentriq) og nab-paclitaxel

Information om behandling af brystkræft med atezolizumab (Tecentriq) og nab-paclitaxel.

Patientinformation

Du har fået tilbudt behandling med atezolizumab (immunterapi) og nab-paclitaxl (kemoterapi). I denne information kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, herunder bivirkninger. 
Behandling med atezolizumab og nab-paclitaxel er godkendt i Danmark til behandling ved tilbagefald af triple-negativ brystkræft, eller hvis sygdommen ikke kan behandles med operation. Behandlingen gives med lindrende og livsforlængende sigte. 
Du vil få behandlingen så længe din kræftsygdom ikke forværres og/eller du ikke har alvorlige bivirkninger. 

Atezolizumab virker ved at ophæve kræftcellernes evne til at undgå immunforsvaret. Kræftceller har et protein på celleoverfladen kaldet PD-L1. Når proteinet ikke er blokeret, kan kræftceller skjule sig for immunforsvaret. Hvis PD-L1 derimod blokeres af en PD-L1 hæmmer, såsom atezolizumab, bliver immunforsvaret i stand til at genkende, angribe og ødelægge kræftcellerne.

Nab-paclitaxel er kemoterapi, som hæmmer kræftcellernes deling og herved deres vækst. Kemoterapien kan desuden øge effekten af atezolizumab.

Sådan forløber behandlingen

Behandlingen gives i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 4 uger (dag 1 til 28) og i hver serie gives flere behandlinger. På 1. behandlingsdag (dag 1) og dag 15 får du atezolizumab. På dag 1, 8 og 15 gives også nabpaclitaxel, 
Atezolizumab gives i et drop i en vene (intravenøs infusion) hver anden uge. Ved første behandling vil du få atezolizumab i løbet af 60 minutter. Hvis du tåler den første infusion med atezolizumab, vil du ved de efterfølgende behandlinger få atezolizumab i løbet af 30 minutter. På dag 1 og 15 vil du umiddelbart efter behandlingen med atezolizumab få behandling med nab-paclitaxel. Infusionen med nab-paclitaxel varer ca. 30 minutter. 
Behandlingen foregår i vores ambulatorium og kræver ikke indlæggelse.

Inden du starter behandling vil vi lave forskellige undersøgelser for at afgøre, om du er egnet til at få behandlingen. Undersøgelserne omfatter:

 • CT og/eller MR scanning. Hvilke undersøgelser, der udføres, afhænger af, hvor kræften er lokaliseret
 • Blod og urinprøve
 • HIV test, test for leverbetændelse type B og C (hvis du har HIV eller aktiv leverbetændelse, kan du ikke få behandling med immunterapi) 
 • Hjertekardiogram (EKG) og undersøgelse af hjertets pumpefunktion 
 • Generel helbredsundersøgelse

Undervejs i behandlingen vil vi gentage scanninger (hver 8.-12. uge) og blodprøver (hver 4. uge) for at holde øje med effekten af behandlingen og eventuelle bivirkninger. Du taler med en læge og/ eller sygeplejerske inden hver behandlingsserie startes.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Det er ikke alle bivirkninger, der er lige alvorlige.
Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre, og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Vi kan ikke på forhånd udelukke, at du får andre bivirkninger, end dem vi har nævnt nedenfor. Du bedes derfor altid oplyse os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte, reducere eller stoppe din behandling.

Mulige bivirkninger til atezolizumab

(vær opmærksom på, at nogen af bivirkningerne også kan optræde i op til ca. 3 måneder efter du er stoppet med ateozolizumab): 

Meget almindelige (>10%): 

 • Nedsat appetit
 • Temperaturstigning 
 • Træthed 
 • Diarré, kvalme, opkastning 
 • Åndenød 
 • Ledsmerter Hudkløe, hududslæt 

Almindelige (1-10%): 

 • Infusionsrelaterede reaktioner 
 • Mavesmerter 
 • Tarmbetændelse (inflammation) 
 • Leverpåvirkning
 • Lavt blodtryk, lav iltmætning i blodet
 • Betændelse/inflammation i lungerne 
 • Nedsat antal blodplader 
 • For højt eller lavt stofskifte
 • Forstyrrelser i saltbalancen
 • Muskelsmerter 
 • Overfølsomhed

Ikke almindelige (0,1-1%):

 • Betændelse/inflammation i lever eller bugspytkirtel 
 • Nedsat produktion af binyrebarkhormoner 
 • Sukkersyge 
 • Ikke-smitsom hjernehindebetændelse, Guillain-Barrés syndrom

Sjældne (0,01-0,1%):

 • Ikke-smitsom betændelse/inflammation i hjerne og hypofyse

Atezolizumab kan føre til en overaktivering af immunsystemet. En sådan aktivering kan føre til såkaldte autoimmune reaktioner i kroppen og påvirke forskellige organer i kroppen, som det fremgår af bivirkningerne nævnt ovenfor. Sådanne reaktioner kan være alvorlige og potentielt livstruende og med dødelig udgang. 

Kontakt os straks hvis du oplever nogen af disse symptomer: 

 • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Pneumonitis: bivirkning i lungerne karakteriseret ved nyopstået tør hoste, åndenød
 • Diarré/colitis: bivirkning i tarmsystemet karakteriseret ved øget antal afføringer eventuelt med samtidige mavesmerter, blod i afføringen eller mørkfarvet, ildelugtende afføring
 • Hepatitis: bivirkning i leveren karakteriseret ved gulfarvning af hud eller øjne, kvalme, opkastning, blødning eller blå mærker, mørkfarvet urin og mavesmerter
 • Nefritis: bivirkning i nyrerne karakteriseret ved mørkfarvning af urinen, skummende eller meget uklar urin
 • Hormonforstyrrelser: Påvirkning af skjoldbruskkirtlen, som kan blive både under- eller overaktiv samt påvirkning af binyrerne eller hypofysens funktion (hypofysitis) Symptomer kan omfatte øget træthed, vægttab, vægtøgning, humørsvingninger, hårtab, forstoppelse, svimmelhed, hovedpine, øget tørst, øget vandladningstrang og ændret syn
 • Myocaditis: Hjertemuskelbetændelse med symptomer, som kan omfatte åndenød, nedsat træningstolerance, træthed, brystsmerter, hævede ankler eller ben, uregelmæssig hjerterytme og besvimelse
 • Dermatitis: bivirkning i huden karakteriseret ved rødme og udslæt, ofte kløende. Væskende sår er et mere alvorligt tegn
 • Neuritis: bivirkninger i nervesystemet med påvirkning af eksempelvis bevidsthed, kraft- og følesans i arme/ben
 • Svære reaktioner på infusionen med atezolizumab (kan opstå under infusionen eller inden for 1 dag efter infusionen). Symptomer kan omfatte feber, kulderystelser, åndenød og hedeture

Mulige bivirkninger til nab-paclitaxel: 

 • Nedsat appetit 
 • Kvalme og eventuelt opkastninger 
 • Smagsforstyrrelser 
 • Træthed
 • Symptomer, der ligner influenza med smerter i muskler og led 
 • Hårtab 
 • Påvirkning af knoglemarven med: 
 • Blodmangel, som kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken 
 • Blødning, som kan vise sig ved næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker eller røde mærker i huden 
 • Infektion som kan vise sig ved feber 
 • Påvirkning af slimhinderne i både øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, ondt i maven med forstoppelse eller diarré 
 • Allergisk reaktion på nab-paclitaxel under behandlingen. Symptomer kan omfatte kulderystelser, åndenød, smerter i lænden, trykken for brystet, kraftig varmefornemmelse, udslæt og påvirket blodtryk og puls. 
 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder 
 • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær

Anden medicin og vaccinationer

Atezolizumab kan tænkes at forstærke bivirkninger fra anden medicin, der stimulerer immunsystemet, hvis medicinen tages samtidig. Fortæl derfor din forsøgslæge om al ny medicin inklusiv naturmedicin. Det er vigtigt, at du ikke tager anden medicin, der kan påvirke immunsystemet i mindst 10 uger efter sidste dosis Atezolizumab. Vaccinationer skal foretages mindst 4 uger, inden behandling med atezolizumab påbegyndes. Tal med din forsøgslæge, hvis du har brug for vaccination under behandlingen eller i en periode på 3 måneder efter sidste behandling med Atezolizumab.  

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Der bliver kun udskilt ubetydelige mængder kemoterapi gennem sæd/skedens slimhinder. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner.
Immunterapi og kemoterapi kan dog skade et foster. Du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel under behandlingen. Amning frarådes under behandlingen.

Hvad kan jeg selv gøre

Det vil gavne dig at motionere regelmæssigt og holde dig så normalvægtig som muligt. Derudover skal du spise så sundt og varieret som muligt. Vi anbefaler ikke, at du tager kosttilskud.

Hvor kan du læse mere:

Hæftet ”Medicinsk kræftbehandling” giver en generel information om medicinsk behandling af kræft og en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger, samt hvordan de kan afhjælpes. Du vil få hæftet udleveret af sygeplejersken. Du kan læse mere om atezolizumab og nab-paclitaxel på www.minmedicin.dk og www. cancer.dk.

Redaktør