Bruskskive, Fjernelse af

Information om indlæggelse, behandling og selve operationen ved fjernelse af bruskskive.

Fjernelse af bruskskive (discus) i kæbeled

Indlæggelse og behandling

Behandlingen gennemføres i helbedøvelse (narkose) og under indlæggelse. Ved operationen skabes en ca. 3 cm. lang åbning ind til kæbeleddet foran øregangen. Brusskiven, som oftest er forskudt eller ødelagt, fjernes og der lukkes igen og huden sys.

Når bruskskiven er fjernet, er der som hovedregel forbedret gabeevne, og de smerter der var forbundet med låsningen af kæbeleddet pga. den forskudte bruskskive aftager gradvist. Komplikation i form af påvirkning af ansigtsnervens funktion er rapporteret, men sjældent forekommende. Herudover kan der opstå øgede ”gruslyde” fra kæbeleddet under funktion. Dette har dog sjældent nogen større betydning, men kan i visse tilfælde være udtryk for ”slidgigt” i leddet. I langtidsefterundersøgelser af patienter, som har fået fjernet bruskskiven, har dette dog vist sig at være et mindre problem.

Program på indlæggelsesdagen

Du skal møde om morgenen i afdelingens ambulatorium (Z2002), hvor du bliver orienteret om det forestående indgreb. I løbet af dagen vil der blive skrevet en lægejournal og nødvendige blodprøver bliver taget. Ligeledes vil en narkoselæge foretage en undersøgelse. Når indlæggelsessamtalerne er overstået, kan du tage hjem og møde næste morgen fastende til operationen - forlad dog ikke sygehuset uden aftale med sengeafdelingens sygeplejerske. Fra midnat før operationsdagen skal du være fastende, det vil sige, at du hverken må spise, drikke eller ryge fra dette tidspunkt.

Operationsdagen

På sengeafdelingen kan du få beroligende medicin (præmedicin) for bl.a. at dæmpe nervøsitet. Når du derefter ankommer til operationsgangen, bliver der lagt et drop (plastik-slange) i hånden eller armen, via hvilket der gives medicin og væske. Derefter vil du blive lagt til at sove (narkose).

For at operationen kan udføres sterilt (helt rent), vil lidt af håret omkring øre og kæbeled blive klippet kort. Efter operationen vil der sidde tråde i huden ud for kæbeleddet. Trådene er ofte dækket af en lille forbinding (plaster og gaze) efter operationen. Undgå at komme vand på forbinding/sår de første 5 dage. Forbindingen kan let blive lidt misfarvet af sårvæske og blod, hvilket er normalt. Forbindingen kan fjernes sammen med trådene efter ca. en uge. Omkring
kæbeleddet kan der være en del hævelse. Hævelsen forsvinder som regel i løbet af 1 uge. 

Smerter

Smerter er sjældent et stort problem, men ømhed må forventes i nogle uger efter operationen. Som rutine gives fast smertestillende medicin de første dage.

Kost

De første 2 dage efter operationen indtages kun flydende/pureret kost. Herefter indtages blød kost i 4-6 uger.

Infektion

For at forebygge infektion gives det første døgn antibiotika. Kun sjældent er der behov for yderligere antibiotikabehandling. Ud over antibiotika gives medicin mod hævelse.

Mundhygiejne

Mundpleje og tandbørstning foregår på normal vis før og efter operationen.

Gabeevnen

Gabeevnen er indskrænket lige efter indgrebet og aktive gabeøvelser påbegyndes først efter en uge, men først efter anvisning fra operatøren. Der skal trænes dagligt. Der trænes i symmetriske åbne/sammenbidsbevægelser med finger- og håndpres.

Der må påregnes smerter ved gabeøvelser, specielt i starten. Det kan derfor være nødvendigt at tage smertestillende medicin i forbindelse med gabeøvelserne. Kontrolundersøgelser i klinikken foretages efter en uge, 3 måneder, 1 år og 3 år.

Redaktør