Botox

Botox virker ved at hæmme sammentrækningsevnen i den muskel, det sprøjtes ind i.

Hvorfor skal du behandles med Botox?

På grund af forstyrrelser i din blæres funktion med svære blærespasmer (ufrivillige sammentrækninger i blæremuskulaturen) er du besværet af urininkontinens (ufrivillig vandladning) eller hyppige bydende vandladninger. Du er derfor tilbudt behandling med Botox.

Hvordan virker Botox?

Det virksomme stof i Botox er et æggehvidestof, der kendes fra naturen. Botox virker ved at hæmme sammentrækningsevnen i den muskel, det sprøjtes ind i. Herved opnås der en hel eller delvis lammelse af den ønskede muskel; i dit tilfælde blæremusklen. Virkningen af den enkelte behandling er langvarig, men aftager med tiden. Derfor skal du forvente at skulle behandles igen efter nogle måneder.

Da blærens evne til sammentrækning bliver reduceret, er det nødvendigt, at du tømmer blæren ved at bruge engangskateter (RIK). Eller anden løsning besluttet i samråd med læge.

Inden behandlingen

Inden første behandlingen gennemføres en blærefunktionsundersøgelse (urodynamisk undersøgelse). Før behandlingen vil du blive oplært i at bruge engangskateter (RIK). På selve dagen, skal du møde fastende, og vil ved ankomst på sengeafsnittet få taget urinstix, og udleveret antibiotika som engangsdosis, der virker forebyggende mod urinvejsinfektion. 

Behandlingen

Selve behandlingen foregår ved, at Botox indsprøjtes i blæren under en kikkertundersøgelse (cystoskopi). Her føres en kikkert op i blæren via urinrøret. Behandlingen foregår i fuld bedøvelse.

Effekten

Effekten af behandlingen indtræder efter 2 – 14 dage. Vi forventer, at effekten varer omkring 6 måneder, men det kan variere lige fra få måneder til et år. Såfremt Botox-behandlingen har haft den ønskede virkning, vil behandlingen efterfølgende kunne gentages. Der skal dog minimum gå 3 måneder mellem hver indsprøjtning.

Når effekten af behandlingen ophører, skal du selv kontakte afsnittet med henblik på ny Botox-behandling.

Risiko for komplikationer

I forbindelse med behandlingen er der risiko for bivirkninger i form af blærebetændelse eller blødning fra blæren. Blærebetændelse søges derfor forebygget ved at give antibiotika samtidig med Botox-behandlingen og ses kun meget sjældent. Blødning fra blæren kræver kun meget sjældent behandling. Der er ikke set overfølsomhedsreaktion.

Skadelige virkninger på ufødte er ikke kendt, men Botox vil ikke blive givet til gravide eller til kvinder, der planlægger graviditet.

I ekstremt sjældne tilfælde er set mere udbredt muskelsvækkelse efter Botoxbehandling. Denne muskelsvækkelse går dog over.

Efter behandlingen

Du vil returnere til sengeafsnittet efter behandling, hvor du vil få lidt at spise og drikke. Har du det godt, og har haft vandladning, kan du gå hjem samme dag. Er du førstegangsbotox patient, vil du få tid til klinisk kontrol af Botox-behandlingens virkning 6-8 uger efter behandlingen. 
Ved efterfølgende behandlinger, skal du selv kontakte afsnittet med henblik på ny Botoxbehandling, når effekten af behandlingen ophører.

Redaktør