Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, afsnit 4053 - Velkommen til

Afsnit 4053 består af et sengeafsnit og et daghospital. Her er information om dagligdagen i afsnittet.

Vi vil gerne byde jer velkommen i Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, afsnit 4053. Vi håber, at denne information vil give jer et indblik i, hvordan hverdagen er i vores afsnit, og hvad I kan forvente af os, når I er her

Dekorativt billede

Hvem er vi

Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, afsnit 4053 består af et heldøgn sengeafsnit og et daghospital. Vi behandler børn i alderen 0-16 år med mange forskellige sygdomme bl.a. i mave-tarm kanalen, lever- og galdeveje og nyrer- og urinveje. Nogle børn er kun indlagt i få timer og andre i længere tid.

I sengeafsnittet bor man for det meste på tresengsstuer, men vi har også enestuer, som prioriteres til de børn og forældre, der er indlagt i længere tid eller er isoleret. Der er plads til én overnattende forældre.

Samarbejde og tryghed i fokus

Vi har et stort ønske om at samarbejde med jer om at give jeres barn den bedste pleje og behandling. Det er vigtigt for os, at I som forældre medinddrages i plejen af jeres barn. Vi håber, at I løbende vil fortælle os, hvad I tænker, ønsker og har erfaringer med, så vi kan afstemme og imødekomme hinandens forventninger, for bedst muligt at kunne hjælpe og støtte i plejen og behandlingen af jeres barn.

Vi arbejder ud fra princippet om, at forældre er den bedste medicin. Når jeres barn har én af jer tæt på hele tiden, er det i høj grad med til at gøre barnet trygt. Desuden kan vi sammen øge trygheden ved at tale med jeres barn om det der sker og skal ske.

Vi anbefaler, at I gør meget ud af at:

•     Tale med jeres barn og hinanden om forløbet, både inden, undervejs og efter udskrivelsen.
•     Forberede jeres barn på de ting, der skal ske.
•     Sikre, at en af jer forældre er medindlagt i afdelingen.

Lattergas og samarbejde med børn

I afsnittet kan vi bl.a. til undersøgelser og procedurer, som kan være smertefulde og som barnet kan være utryg ved, give en mild lattergas på maske, der beroliger og smertelindre.

Sygeplejersken vil aflede og berolige barnet så det bliver en rar oplevelse. Lattergas er hurtigt ude af kroppen igen og derfor meget skånsomt. Dette tilbud er for alle børn over 4 år og hvor det skønnes at kunne hjælpe barnet. Jeres sygeplejerske kan fortælle mere om dette.

Vejledning og gode råd til håndtering af smertefulde indgreb kan findes på denne hjemmeside.

Rytmen i afsnittet

Der er 3 hold sygeplejersker i afsnittet i døgnet.

Omkring vagt skiftet bruger vi tid på at skrive informationer ned om jeres barn eller læse om, hvordan det går. Derfor er vi meget på kontoret i dette tidsrum. Hver morgen mødes sygeplejersker og læger til en fælles morgenkonference, hvor vi kort gennemgår de indlagte børn.

Stuegang er det tidspunkt, hvor lægen ser jeres barn, og hvor I sammen med sygeplejersken fortæller, hvordan I synes, at det går. Behandlingen tilpasses efter de seneste oplysninger og observationer. Vi er altid glade for at høre, hvilke observationer I som forældre gør jer. Det er jer, der kender jeres barn bedst. Vi anbefaler, at I løbende skriver alle de spørgsmål ned I har til behandlingen og forløbet.

Stuegang kan ligge på meget forskellige tidspunkter på dagen. Lægerne har mange andre funktioner uden for sengeafsnittet, f.eks. operationer og patienter i klinikken. Stuegangen planlægges efter, hvordan jeres barn har det, og derfor er det ikke alle dage, at I ser en læge. I kan selvfølgelig altid bede om en samtale med lægen, hvis I har brug for det.

Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeres barn skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling barnet skal have. Spørg til svar, I ikke forstår

Vi gør, hvad vi kan, for at det er den samme læge og de samme sygeplejersker, der sørger for behandlingen og plejen af jeres barn og jer som familie under indlæggelsen.

Patientsikkerhed

Vi arbejder meget med patientsikkerhed, og i den forbindelse får jeres barn et identifikationsarmbånd på under indlæggelsen. Vi anvender armbåndet i mange situationer – også om natten hvis vi giver medicin. Det er derfor vigtigt, at armbåndet forbliver på under hele indlæggelsen.

Besøg til barnet

Det er dejligt at få besøg, når men er indlagt. I den første tid efter operationen har barnet brug for tryghed og hvile, og derfor anbefaler vi korte besøg med få personer ad gangen, som jeres barn er tryg ved og kender godt.

Kl. 20 skal besøgende forlade stuerne men I er velkomne til at være i køkkenet eller legestuen ved besøg senere end kl. 20. Besøgstiden slutter kl. 22.

Hvis andre børn kommer på besøg, skal I sikre jer, at de ikke har været udsat for børnesygdomme (f.eks. fra børnehaven).

Måltider

På hospitalet har vi særlige hygiejneregler, når vi har med madvarer at gøre. Vask og af sprit derfor altid hænder inden du tager mad- og drikkevarer i køleskabet eller ting fra skabene.

I afsnittets eget køkken er der et mindre udvalg af madvarer, så de indlagte børn kan få mad på alle tider af døgnet. Til de mindre børn har vi grødprodukter, mos på glas og modermælkserstatning.

I er velkomne til at varme og spise færdiglavet mad i køkkenet. Husk, at mad, der dufter meget kraftigt, kan være generende for de indlagte børn, da de kan have kvalme. Der er mikroovn i køkkenet og mulighed for at opbevare egen medbragt mad i et forældrekøleskab.

I folderen ”Information til forældre om brug af køkkenet” kan I læse mere om vores køkken.

Gør gerne opmærksom på, hvis der er særlige forholdsregler vedrørende kosten.

Dekorativt billede

Måltider serveres hver dag i det fælles børnekøkken på 6. sal (opgang 5). Man kan også hente maden og tage den med ind på stuen eller i vores eget køkken. Der er mad til det indlagte barn, søskende under 12 år, samt én pårørende. Andre pårørende kan købe sig til måltiderne.

Der er ligeledes mulighed for at købe mad i Café Arcade, 7-eleven og Espresso House som alle ligger i stueetagen.

Husk at vaske hænder

Håndvask er med til at bremse smitte og infektioner. Vi anbefaler, at I husker jer selv og jeres barn på ofte at vaske og spritte hænder. Specielt:

  • Efter toiletbesøg
  • Efter bleskift
  • Efter at have pudset næse
  • Efter at have sovet
  • Før, under og efter madlavning
  • Før spisning
  • Ved synlig snavs

Før I kommer i afsnittet, skal I overveje om jeres barn, I selv eller besøgende, kan være smittet med en infektion eller børnesygdomme eller har været det inden for den sidste måned. Især gælder det, hvis I kender til smitte med meget modstandsdygtige bakterier som f.eks. MRSA (stafylokokker). Har I mistanke om dette, eller er I i tvivl skal I kontakte afsnittet.

Barnevogne

Vi anbefaler, at I medbringer jeres egen barnevogn under indlæggelsen, da vi har begrænset antal til udlån. Hvis det er sne eller regnvejr, skal hjulene tørres af inden I kører barnevognen ind i afdelingen eller parkeres ude på reposen.

Legestuen

Legestuen er afsnittets fristed. Det betyder, at det er børnene og de unges sted. Der bliver ikke taget blodprøver, lavet undersøgelser osv. i legestuen. Der er forskellige muligheder for at lege, spille spil og lave kreative ting. Personalet har nøgle til skabene som forældre kan få udleveret.

Husk altid at rydde op, låse af og aflevere nøglen igen. Det er også en god idé, at barnet medbringer sit favoritlegetøj hjemmefra, evt. i en lille kuffert.

Legestuen

Pædagog

Vi har en pædagog tilknyttet med specialviden om børn og unges udvikling og det at være indlagt. Pædagogen kan ved behov tale med jer om barnets reaktioner på indlæggelsen, og støtte jer i forbindelse med de mange oplevelser på hospitalet. Desuden kan pædagogen bruges til at finde relevante aktiviteter.

Ung på Rigshospitalet

Er du over 12 år, har vi på hospitalet ungdomscaféen Hr. Berg, som ligger i stueetagen ved hovedindgangen. Hr. Berg er en forældrefri zone og har åbent dagligt fra 14-16 samt søndag-torsdag fra kl. 18.30–21.

Der er tilknyttet pædagoger som har særlig specialviden om unge. De kan indgå i forløb efter aftale med personalet i afsnittet.

Skolen

I mens jeres barn er indlagt, er det også muligt at komme i skole et par timer dagligt, hvis lysten og kræfterne er til det. Skolen ligger i forhallen og er for alle elever 0.-10. klasse.

Det er muligt at lave individuelle aftaler med skolelærerne, ligesom det er muligt at blive undervist i afsnittet. Skolelærerne tager højde for det enkelte barns kræfter og formåen og meget gerne med udgangspunkt i barnets egne skolebøger.

Øvrige Aktiviteter

I kan i øvrigt holde jer orienteret om hvilke andre aktiviteter der foregår for børn og unge på hospitalet. Det fremgår af den månedlige aktivitetskalender og andre opslag som findes på tavlen ved sygeplejekontoret.

Desuden har vi glæde af vores hospitalsklovn Stella, som kommer fast i afdelingen hver onsdag.

Mobiltelefon, computer og internet

Mobiltelefoner må gerne være tændt i afsnittet. Det er tilladt at føre kortvarige samtaler samt sende sms-beskeder, men vi vil bede jer om at have mobiltelefonen på lydløs af hensyn til medpatienter.

I kan medbringe jeres egen computer/tablet og bruge Rigshospitalets fælles trådløse internet. Det er en god ide at medbringe høretelefoner med hjemmefra. Ellers kan høretelefoner købes i kiosken.

Parkering på Rigshospitalets område

Parkeringsbilletter kan købes i P-automaterne. Beløbet kan I få refunderet ved jeres kommune, hvis I bor mere end 50 km fra Rigshospitalet. Husk at gemme kvitteringerne som dokumentation

Redaktør