Børn indlagt på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv Behandling 4141, Information til pårørende

Intensivafsnit 4141 beskæftiger sig med intensive pleje- og behandlingsforløb i forhold til hjerteoperationer for både børn og voksne. Patientinformationen informere pårørende om forløb og forventninger under et forløb på intensivafsnit 4141.

Velkommen til Intensivafsnit 4141

Intensivafsnit 4141 har plads til 19 intensive patienter. Afsnittet modtager voksne, børn og unge, som har behov for et intensivt pleje- og behandlingsforløb enten efter en planlagt hjerteoperation eller i et akut forløb relateret til hjerte- eller lungesygdom. 

Afsnittet er indrettet således, at dit barn vil være indlagt på en 2-sengsstue.

Personalet på Intensivafsnit 4141

I forbindelse med dit barns indlæggelse på intensivafsnittet vil du møde personale, som har forskellige ansvarsområder i behandlingen og plejen af dit barn. Fælles for alle i personalegruppen er, at de har høj professionel kompetence, og at de ønsker at give dig og dit barn den bedst mulige behandling, omsorg og tryghed. 

Anæstesi- og intensivlæger

Anæstesilægerne, som er ansvarlige for indlæggelsesforløbet for dit barn på intensivafsnittet, er speciallæger, som er uddannet i børneanæstesi og intensivbehandling af børn. 

De bedøver under operationen og varetager behandlingen af dit barn under indlæggelsen på intensivafsnittet. Dette foregår i samarbejde med kirurger, børnelæger og andre specialister, som er tilknyttet behandlingen af dit barn i forbindelse med indlæggelsen. 

Lægerne, som er tilknyttet intensivafsnittet, varetager dagligt stuegang i samarbejde med intensivsygeplejerskerne, som har ansvaret for sygeplejen til dit barn. 

Plejepersonalet

Sygeplejerskerne, som er tilknyttet dit barn, er uddannede intensivsygeplejersker og specialiserede i sygepleje til børn og unge. De varetager observations- og behandlingsopgaver i forhold til dit barn i samarbejde med intensivlægerne. 

Derudover er de ansvarlige for sygeplejen til dit barn i et samarbejde med social- og sundhedsassistenter, som er uddannet og oplært i at passe børn og unge på intensivafdeling. Der vil altid være plejepersonale til stede på observationsstuen.

Ved behov kan der desuden skabes kontakt til socialrådgiver og psykolog via de 2 patientkoordinatorer, der er tilknyttet børnehjerteafdelingen. Endvidere er præst og imam tilgængelige, hvis I ønsker det.  

Dit barns indlæggelsesforløb på Intensivsnit

Modtagelse på intensivafsnittet

Når dit barn ankommer til intensivafsnittet, sørger personalet for, at dit barn modtages og bliver tilsluttet den nødvendige overvågning. Når alt er klart, vil du blive kontaktet, så du kan komme ind på stuen til dit barn. 

Du vil opleve mange ledninger og dropslanger omkring barnet, som har til formål at sikre en passende overvågning og behandling. Det kan virke overvældende, men personalet vil hjælpe dig til rette og forklare dig formålet med udstyret ud fra dit behov.

Respiratorbehandling

Dit barn kan have behov for at være tilsluttet en respirator, som støtter vejrtrækningen. Dette vil være nødvendigt efter en operation i hjertet som en naturlig fortsættelse efter operationen. 

Afhængigt af dit barns tilstand og operationens længde vil der være behov for respiratorbehandling i kortere eller længere tid. Det vil være nødvendigt at holde dit barn sovende, indtil det har opnået en stabil tilstand og herefter kan overtage sin egen vejrtrækning uden hjælp fra respiratoren.

Anden behandling

Der vil altid være behov for at give medicin og udføre mindre procedurer hos dit barn så som blodprøvetagning, ultralydsscanning af hjertet eller skift af forbindinger eller plastre. Vi bestræber os på at foretage alle procedurer så skånsomt som muligt for dit barn.

Personalet vil gerne forklare dig formålet med overvågnings- og behandlingsudstyr og procedurer. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål.
 

På billedet ses det udstyr der er omkring barnet på stuen
Udstyret omkring barnet

Plejen af dit barn

Plejepersonalet bestræber sig på at inddrage dig i plejen af dit barn i størst muligt omfang. Det kan eksempelvis være vask eller bleskift, men altid afhængig af, hvad dit barns tilstand tillader. 

Børn og unge med et nyopereret hjerte kan være meget følsomme, og de tåler ikke altid berøring og almindelig pusling. Personalet vil naturligvis guide dig i den mest hensigtsmæssige pleje.     

Ernæring

På intensivafsnittet varetager vi også dit barns behov for at få mad. Er dit barn i respiratorbehandling, og holdes det sovende, sørger plejepersonalet for, at dit barn får mad via en ernæringssonde. 

Mange børn har efter en operation svært ved at optage maden, og derfor kan der gå noget tid, før barnet er i stand til at spise samme mængde som før operationen. I mellemtiden erstatter vi en del af ernæringen med ernæring i drop.

Modermælk

Får dit barn modermælk eller modermælkserstatning, gives dette i sonde. Der er malkemaskine til rådighed i afsnittet. Du er som mor velkommen til at malke ud, når du sidder hos dit barn. Har dit barn været ammet inden operation, forsøger vi at hjælpe dig med at genetablere amningen inden overflytning til børneafdelingen.

Har du et større barn, er der mulighed for at få mad til dit barn fra Rigshospitalets børnekøkken. Plejepersonalet vil være behjælpelige.  

Praktiske oplysninger

Besøgstider

Der er ingen faste besøgstider på intensivafsnittet. Vi bestræber os på, at du får mulighed for at være til stede hos dit barn så meget som muligt. Så længe dit barn holdes sovende på medicin, stiller vi ingen krav til forældrenes tilstedeværelse. Efter barnet er vækket, kan det til tider være en nødvendighed med en tilstedeværende forælder af hensyn til barnets tryghedsfølelse. Dette afhænger meget af barnets alder.

Under vagtskifte kan I opleve at blive bedt om at forlade stuen. Dette sker af hensyn til tavshedspligt og for at sikre ro til overlevering af vigtig information om dit barn. Ligeledes under afholdelse af lægekonference på stuen.

Vagtskifte foregår dagligt: kl. 7.10, kl. 14.50 og kl. 22.55. Varighed ca. 30 minutter.

Lægekonference dagligt: kl. 8.15-8.45.

Besøg af andre end forældre

Et nyopereret hjertebarn eller en nyopereret ung har behov for ro i et beskyttet miljø. Derfor er det nødvendigt at begrænse antal besøgende. Vi anbefaler, at det kun er den allernærmeste familie, og kun hvis de er raske. Raske søskende er naturligvis også velkomne. Der skal maksimalt være 2 besøgende hos barnet på samme tid.

Håndhygiejne

Af hensyn til dit barns helbred er det vigtigt, at du overholder god håndhygiejne. Du skal altid vaske hænder og bruge håndsprit ved hvert besøg umiddelbart før adgang til stuen. Undgå venligst røglugt og parfume.

Venteværelse

Intensivafsnittet har et venteværelse, hvor du er velkommen til at sidde og vente eller holde en pause. Venteværelset er ikke stort og er til brug for alle pårørende i afsnittet, derfor er der ligeledes mulighed for, at du som forælder kan benytte dig af forældre-køkkenet og legestuen på børneafdelingen. 

Mobiltelefon

Det er tilladt at have sin mobiltelefon med sig. Vær dog opmærksom på, at telefonen skal være på flytilstand, når du sidder hos dit barn, da telefonsignal kan være forstyrrende i forhold til det tekniske apparatur på intensivstuen.         

Parkering

Reglerne for parkering på Rigshospitalets område er meget restriktive. Der er få områder med gratis 2-timersparkering. Et kort over disse områder kan udleveres af personalet eller fås i Informationen i stueetagen. Det er altid muligt at parkere på offentlig vej mod betaling.

Under længere ophold, på minimum 5 dage, kan der købes et periodekort hos Københavns Kommune. På kommunens internetside kk.dk under ”Trafik og Parkering” kan kortet købes online.

Vores erfaring er, at langt de fleste får refunderet udgifter til parkering af hjemmekommunen.

Barnets tryghed og velvære

Barnets behov er naturligvis afhængigt af dets alder. 

For spædbørn kan det skabe tryghed at have en klud eller et tøjdyr, som det kender, og som evt. dufter af mor, med sig under indlæggelsen. Andre muligheder er en spilledåse, babyuro og lignende. Eget tøj og strømper er også meget velkomment. 

For større børn er yndlingsbamsen vigtig at have med sig. Billeder hjemmefra af f.eks. søskende, kæledyr eller tegninger kan ligeledes være en god ide. Det allervigtigste er naturligvis forældrenes nærvær, når barnet eller det unge menneske er vågent. For at aflede barnet eller det unge menneske fra det intensive miljø omkring sig, kan du evt. læse historier eller benytte en iPad til film og lignende.

Fortæl gerne plejepersonalet om dit barn og om barnets vaner, da det er dig som forælder eller pårørende, som kender dit barn.   

At være søskende til et barn, som er indlagt på intensivafsnittet

Hvis dit barn har søskende, er søskende meget velkomne til at besøge dit indlagte barn. Det er dog vigtigt, at det besøgende barn er raskt, så man undgår risiko for smitte.

Søskende kan skabe glæde og adspredelse hos det syge barn. Søskende uanset alder har som oftest behov for at se deres syge søster eller bror. Det er vigtigt, at søskende inddrages i det, der optager resten af familien, så de ikke føler sig udelukkede eller gør sig urealistiske forestillinger om deres søsters eller brors tilstand.   

Forældre og pårørende

Til trods for et højteknologisk miljø og begrænset pladsforhold er I som forældre altid meget velkomne til at være til stede hos jeres indlagte barn. Vi bestræber os på at skabe rum til, at I kan være familie.

Det kan opleves som krævende at være forælder eller pårørende til et barn eller en ung, der er indlagt på intensivafsnittet. Selvom vi ved, at det kan opleves som svært at skulle gå fra sit barn, er det vigtigt, at du giver dig selv mulighed for at holde pauser fra at sidde ved dit barn. Du bør gå en tur, trække frisk luft, få spist eller tage dig af eventuelle andre søskende. 

Det er ligeledes vigtigt, at du sørger for at få sovet om natten, så du har overskud til at være nærværende og deltagende omkring dit barn i dagtimerne. Når du ikke er til stede hos dit barn, sørger vi for pasning og pleje, da vi altid er til stede omkring barnet.

Der vil være tilfælde, hvor det er nødvendigt at udføre procedurer ved jeres barn eller ved et af de andre indlagte børn eller unge. I disse tilfælde kan I blive bedt om at forlade stuen i det korte tidsrum, hvor proceduren finder sted. 

Overnatning

Vi har ikke mulighed for at tilbyde dig en sengeplads til overnatning ved siden af dit barns seng. Som forældre tilbydes I overnatning på Rigshospitalets Patienthotel, så længe jeres barn er indlagt på intensivafsnittet. Patienthotellet ligger placeret i kort gåafstand til intensivafsnittet. 

Er der søskende i familien, kan der i stedet søges om et familieværelse på McDonald Huset. McDonald Huset er et familiehotel, som ligger placeret på Rigshospitalets område.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at spørge personalet eller tale med den af vores patientkoordinatorer, der er tilknyttet dit barn.       

Bespisning

Spørg personalet hvilke muligheder du har for at få mad på afsnittet. 

Supplerende oplysninger

Supplerende information kan findes på: 
www.hjerteforeningen.dk

www.boernehjertefonden.dk

www.hjertebarn.dk

Redaktør