Blodtransfusion

Til dig, der skal have blod.

Til dig, der skal have blod

Om blodtransfusion

 • En blodtransfusion betyder, at man får blod fra en rask donor
 • En blodtransfusion skal besluttes af en læge, og gives kun når det vurderes, at andre behandlinger ikke er tilstrækkelige
 • Det er ofte nødvendigt, at du får taget blodprøver inden blodtransfusionen. På den måde sikrer vi, at det blod du får, passer til din blodtype
 • Du skal give dit samtykke til blodtransfusion.

Risiko ved blodtransfusion

Blodet som bruges til blodstransfusion, kommer fra frivillige, ubetalte, danske bloddonorer. Inden transfusionen bliver donorblodet testet for virus, der kan forårsage leverbetændelse type B og C og HIV.

Risikoen for at blive smittet med leverbetændelse type C eller HIV via blodtransfusion er derfor så lille, at der skønsmæssigt vil opstå ét smittetilfælde pr. 25 millioner transfusioner i Danmark. Det svarer til ét hvert 50. år.

For leverbetændelse type B er risikoen højest ét tilfælde pr. en million transfusioner i Danmark. Det svarer til ét tilfælde hvert andet år.

Andre alvorlige reaktioner (f.eks. alvorlig allergisk reaktion) er uhyre sjældne og forekommer skønsmæssigt én gang pr. 100.000 transfusioner. Det svarer til fem tilfælde pr. år i Danmark.

Bivirkninger

Udover de nævnte risici kan der, som ved al anden behandling, være forskellige bivirkninger. Under og umiddelbart efter blodtransfusionen er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på symptomer som:

 • Alment ubehag, feber eller kulderystelser
 • Kvalme, opkast eller diarré 
 • Smerter, åndenød eller hjertebanken
 • Hududslæt, mørk- eller rødfarvet urin.

Giv besked til plejepersonalet, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer.

I op til seks måneder efter blodtransfusionen skal du være opmærksom på symptomer som: Nyopstået feber, bleghed eller uforklarlig træthed eventuelt ledsaget af mørkfarvet urin, gulfavning af hud eller øjne (gulsot), kvalme eller manglende appetit.

Symptomerne kan skyldes, at blodlegemerne bliver ødelagt af immunsystemet, eller at der er overført smitte ved blodtransfusionen.

Kontakt din læge hvis du får ét eller flere af de beskrevne symptomer. Gem folderen og tag den med til lægen. Lægen vil vurdere om du skal undersøges og eventuelt kontakte blodbanken.

Illustration, der viser, hvordan blodet deles op i røde blodlegemer, blodplader og blodplasma.

Fakta om donorblod og transfusion

Det tappede blod adskilles i:

 • Røde blodlegemer (Erytrocytter)
  Anvendes ved lav blodprocent

 • Blodplader (Trombocytter)
  Anvendes ved øget tendens til blødning på grund af mangel på blodplader (f.eks. efter kemoterapi)

 • Blodplasma (Plasma)
  Anvendes når blodets evne til at størkne (koagulere) er nedsat (f.eks. ved større blødninger).

Redaktør