Blodsygdomme, sengeafsnit 5052, Velkommen til

Velkomstinformation med nyttig viden til patienter, der skal indlægges på Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 5052.

Velkommen

I denne pjece vil du finde praktiske og almene oplysninger om Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 5052, som findes i opgang 5, 5. sal. Mere generelle oplysninger om Rigshospitalet finder du i pjecen ”Velkommen til Rigshospitalet”. Oplysningerne finder du også på www.rigshospitalet.dk.

Præsentation af Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 5052

I Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 5052 varetager vi primært undersøgelser og behandling af leukæmi, blødningsforstyrrelser og andre godartede blodsygdomme. Vi er et personale bestående af læger, sygeplejersker, sekretærer og servicemedarbejdere. Du bliver tilknyttet et mindre team af læger og sygeplejersker så du oplever en højere grad af kontinuitet i dit indlæggelsesforløb. 

Vi har i afsnittet fysioterapeuter, diætist og socialrådgiver, som har mulighed for at vejlede dig under din indlæggelse. Du har også mulighed for at tale med en af Rigshospitalets præster. Læger og sygeplejersker vil i samarbejde med dig hele tiden være meget opmærksom på din situation og etablere kontakt til de nævnte fagpersoner, såfremt du har behov for det.

Klinikken er uddannelsessted for sygepleje- og medicinstuderende samt sosu-assistent elever.

Praktiske oplysninger i forbindelse med din indlæggelse

Vi bestræber os på at have en sengestue klar til dig, når du kommer til en planlagt indlæggelse. Du vil dog kunne opleve, at der kan være ventetid på, at vi har en stue klar til dig, da vi modtager såvel planlagte som akutte patienter til indlæggelse. I ventetiden henviser vi til vores opholds- eller spisestue. Vi opbevarer gerne dine personlige ejendele til du får anvist en stue. 

Du er meget velkommen til at gå i dit private tøj og vi beder dig om at medbringe toiletsager, indendørs fodtøj, badekåbe, joggingsæt eller lignende. Når du bliver indlagt, skal du bære et armbånd med dit navn og CPR-nummer til identifikation.

Pårørende

Pårørende er meget velkomne. Der kan under særlige omstændigheder være mulighed for at din pårørende kan være medindlagt. Dette skal aftales individuelt med sygeplejersken.

Dine pårørende har mulighed for at spise fra afsnittets buffet sammen med dig. Det kan ske mod betaling med spisekuponer, som kan købes i Cafe Arcade. Et måltid koster 2 boner. Bonerne afleveres til sekretæren i afsnittet. Bestilling af maden til din pårørende skal ske til en sygeplejerske seneste dagen i forvejen inden kl. 9.30. Dine pårørende har også mulighed for at købe mad i Cafe Arcade. 

Besøgstid

Afdelingen har ingen faste besøgstider. Vi beder dog pårørende om at vise respekt for patienters og medpatienters behov for ro og hvile, da det kan være meget svært selv at sige fra. Har du mange besøgende, er der evt. mulighed for at sidde i spisestuen eller i opholdsstuen.

Kørsel og parkering

Som hovedregel skal du selv sørge for og betale kørslen, når du skal til behandling på hospitalet og hjem igen. Du kan dog have ret til at blive kørt eller få kørselsgodtgørelse efter sundhedslovens regler om befordring. Hvis din helbredstilstand ikke tillader transport med offentlige transportmidler, vil vi sørge for anden transport til dig. 

Du kan læse mere om dine muligheder for at få kørselsgodtgørelse i pjecen ”Patientrettigheder – kort fortalt”. Vedr. parkering på henholdsvis 
Rigshospitalet og på offentlig vej i Københavns Kommune, henviser vi ligeledes til pjecen ”Velkommen til Rigshospitalet”.

Faciliteter

Afsnittet er indrettet med to-sengs stuer med bad og toilet. Til hver seng er der eget tv og telefon. Hovedtelefoner til brug ved tv´et kan købes i Rigshospitalets kiosk. Det er gratis at bruge telefonen til opringning. For oplysning om hvordan dine pårørende ringer til dig på denne telefon, kan du kontakte sekretæren eller sygeplejersken. Der er gratis trådløst internet adgang, som du kan anvende, hvis du medbringer din computer. Du kan bede sekretæren om at få udleveret en kode til internettet. 

Vær opmærksom på at opbevaring af værdier sker på eget ansvar. Alle værdigenstande som smykker, ur, penge, kreditkort, computer og lignende har du et personligt ansvar for. Hospitalet har ikke mulighed for at erstatte stjålne eller tabte ting. Du kan låse dine ting inde i skuffen på sengebordet eller i dit garderobeskab. 

I afsnittet har vi også en opholdsstue, en undersøgelsesstue, et træningsrum og en spisestue. 

I spisestuen har vi en automat, hvor du og dine pårørende kan tage en kop kaffe eller the. Der er ligeledes et køleskab med diverse drikkevarer til dig, der er indlagt. Dine pårørende beder vi om, at de benytter Rigshospitalets kiosk 7-eleven eller Cafe Arcade i stueetagen, hvis de ønsker andet end kaffe eller the. 

Vi har et patientkøleskab, hvor du selv kan opbevare egne madvarer. Husk navn og dato på madvarene.

Opholdsstuen er indrettet med TV, dvd afspiller, Wii samt et lille legehjørne til
børn. Afsnittet har flere kondicykler placeret på gangen til fri afbenyttelse. 

Vi anbefaler, at du opretholder et så normalt hverdagsliv som muligt under din indlæggelse. Vi har Fælledparken og Søerne lige rundt om hjørnet, og har du det godt, vil vi opfordre dig til at benytte dig af vores grønne omgivelser. Vi beder dig give besked til sygeplejerskerne, når du går i kiosken, går en tur eller lignende for at undgå unødig bekymring.

Der kan være situationer, hvor din behandling kræver, at vi kan observere dig, og hvor du derfor ikke må forlade afsnittet.

Motion og bevægelse

Motion giver en naturlig træthed, du bliver stærkere og får mere energi. Motion giver mere livskvalitet. Det er ikke for sent at komme i gang, selv om du måske ikke tidligere har dyrket motion. 

Undersøgelser har vist, at motion og bevægelse også har en gavnlig effekt under behandlingsforløb . Fysioterapeuten kan give dig et træningsprogram og introducere dig til brug af kondicyklen.

Måltider

Alle tre hovedmåltider serveres fra buffeten i spisestuen.

  • Morgenmad kl. 08.00 – 09.30
  • Frokost kl. 11.45 – 12.20
  • Aftensmad kl. 17.30 – 18.00

Du kan finde en oversigt over menu på alle sengestuerne. Har du behov for en særlig diæt, skal du informere sygeplejersken om dette. 

Du er velkommen til at medbringe egne madvarer, hvis du ønsker noget særligt, som vi ikke har til rådighed. Madvarerne kan opbevares i patientkøleskabet. Angiv navn og dato på madvaren, når du lægger det i køleskabet, og husk at kassere det, du ikke får spist. 

Hvis du ikke har mulighed for at gå i spisestuen, kan sygeplejerskerne hjælpe dig med at bringe din mad ind på stuen. Vi tilbyder desuden en række mellemmåltider. Mens du er indlagt vil din ernæringstilstand løbende blive vurderet med henblik på at forebygge eventuelt vægttab. Vurderingen bygger på din aktuelle vægt og dit kostindtag. Det betyder, at du skal veje dig minimum en gang om ugen på afsnittets vægt.

Sundhedsfaglig kontaktperson

Ved din første kontakt til afsnittet får du udleveret et kort med navn på din kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Kontaktlægen og -sygeplejersken er overordnede tovholdere for dit pleje- og behandlingsforløb og vil således få et indgående kendskab til dig og din behandlings- og sygeplejeplan.

Der vil være dage, hvor du ikke møder din kontaktlæge eller din kontaktsygeplejerske. På disse dage varetager teamets øvrige læger og sygeplejersker din pleje og behandling.

Stuegang

Formålet med stuegangen er at sikre, at din behandlingsplan, løber som planlagt og at der bliver taget hånd om dine aktuelle problemstillinger. Stuegang er også din mulighed for at stille spørgsmål og få uddybende information om undersøgelser og behandling med videre.

Stuegang foregår primært i dagtimerne. Stuegang udføres efter behov og foregår derfor ikke nødvendigvis hver dag. Du er velkommen til at have pårørende med ved stuegang. Det er en god ide at aftale med sygeplejersken eller lægen, hvilke dage dine pårørende deltager.

Vi beder om, at du forlader stuen under stuegang hos medpatienten, hvis du har mulighed for det. Dette er for at give den enkelte mulighed for at tale i enerum. Ved evt. telefonforespørgsler fra dine pårørende anbefaler vi, at de først ringer efter kl. 12.30, idet stuegangen i reglen først er afviklet på dette tidspunkt.

Samtaler

Mange oplever under et behandlingsforløb at få meget information. Det er ikke altid, man får hørt eller spurgt om alt, man gerne vil vide. Du kan alene eller sammen med din pårørende bede om at få en samtale med den læge og/eller sygeplejerske, der kender din situation. Samtalen arrangeres ved henvendelse til læge eller sygeplejerske og vil fortrinsvis finde sted efter kl. 13.00.

Regler om udlevering af medicin

Rigshospitalet skal udlevere al medicin, der ordineres som led i behandlingen af den sygdom, som du er indlagt for. Såfremt du tager daglig medicin for en anden sygdom end den, som begrunder indlæggelsen, skal du bruge din egen medicin også under indlæggelse. Det vil sige at Rigshospitalet ikke kan udlevere sådan medicin.

Du har krav på, at være informeret om den medicin du får. Ved enhver ændring eller udlevering af medicin, skal du derfor samtidigt have udleveret en opdateret medicinliste.

Hvis du vil vide mere

Du kan få yderligere information på www.rigshospitalet.dk
Vi opfordrer til at du læser pjecerne:

  • ”Velkommen til Rigshospitalet”
  • ”Patientrettigheder – kort fortalt”

Vi har i afsnittet mange øvrige pjecer. Tal med plejepersonalet, som kan vejlede dig i forhold til dine behov. 

Ledelse 

Overlæge Peter Kampmann
Afdelingssygeplejerske Tina Lanther Driftssekretær Rikke Ulrik
Vi ønsker dig et godt ophold og behandlingsforløb. Sig gerne til hvis der er noget, du synes, vi kan gøre bedre eller anderledes. 
 

Redaktør