Blodpropper - forebyggelse med rivaroxaban (Xarelto)

Medicin med rivaroxaban medvirker til at forebygge blodpropper.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen rivaroxaban, der får blodet til at størkne langsommere og derved forebygger nye blodpropper. Medicinen gives som tabletter – oftest under navnet Xarelto.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du skal tage 2 tabletter rivaroxaban af 2,5 mg dagligt. Sammen med den tablet, du tager om morgenen, skal du tage en Hjertemagnyl.

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis og derefter fortsætte som normalt. Undlad at tage den glemte dosis, hvis der er mindre end 6 timer til næste dosis. Du må aldrig tage mere end én glemt dosis, da det medfører øget risiko for blødning.

Du får et rivaroxaban-identitetskort

På hospitalet får du udleveret et rivaroxaban-identitetskort, som du altid bør have på dig. Kortet fortæller, at du er i behandling med blodfortyndende medicin. Du skal vise kortet, hver gang du skal til læge, tandlæge eller andre behandlere.

Det skal du være opmærksom på

Blødninger kan vare lidt længere

Med den dosis af medicinen, som du får, vil du sjældent opleve, at du bløder mere end ellers. Menstruationer kan dog være lidt kraftigere. Hvis du kommer til skade og får mindre sår, vil blødningen som regel stoppe af sig selv. Du kan dog opleve, at du bløder lidt længere tid end normalt.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med rivaroxaban er den hyppigste bivirkning øget tendens til blødning. Andre bivirkninger er kvalme, udslæt eller andre allergiske reaktioner. Bivirkningerne forsvinder, når behandlingen stopper. Hvis du oplever bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge.

Søg straks læge, hvis du bløder kraftigt

Hvis du får kraftig eller usædvanlig blødning, skal du straks kontakte en læge. Uden for vores åbningstid skal du ringe til Akuttelefonen 1813. Usædvanlig blødning er:

 • store blå mærker
 • kraftig blødning fra tandkødet eller næseblod
 • blodig eller mørkt opkast eller opspyt
 • blodig eller sort afføring
 • blod i urinen
 • blødning fra underlivet
 • tegn på hjerneblødning (lammelse, talebesvær eller nedsat bevidsthed). Ved tegn på hjerneblødning skal du ringe 112. 

Kontakt os, hvis du får ny medicin 

Både lægemidler og naturmedicin kan påvirke dit blods evne til at størkne og dermed øge risikoen for blødning eller blodpropper. Vær særligt opmærksom på:

 • Medicin mod svamp:
  Både creme, mundgel, shampoo og tabletter mod svamp kan forstærke virkningen og føre til blødninger.
 • Antibiotika:
  Erythromycin og clarithromycin kan forstærke virkningen og føre til blødninger.
 • Medicin mod gigt, depression, epilepsi, HIV eller tuberkulose:
  Hvis du har en af de nævnte sygdomme, skal du fortælle din læge, at du er i behandling med rivaroxaban.
 • Andre typer blodfortyndende medicin:
  Du må ikke tage anden blodfortyndende medicin end Hjertemagnyl og rivaroxaban, medmindre det er godkendt af en læge.
 • Naturmedicin:
  Midler med perikon (johannesurt) nedsætter virkningen af rivaroxaban.

Der findes andre typer medicin, som i større eller mindre grad kan have indflydelse på din behandling. Kontakt derfor altid den læge eller afdeling, der kontrollerer din behandling, hvis du får ny medicin.

Kontakt os, hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du sandsynligvis holde pause med behandlingen i 1-3 dage. Kontakt os, så vi sammen kan planlægge din behandling op til og efter operationen.

Det er normalt ikke nødvendigt at holde pause med behandlingen forud for mindre operationer og almindelig tandbehandling. Du kan også godt blive vaccineret eller få andre indsprøjtninger. Gør altid opmærksom på, at du er i behandling med forebyggende medicin mod blodpropper.

Kontakt os, hvis du bliver gravid

Rivaroxaban er ikke godkendt til gravide eller ammende kvinder. Hvis du bliver gravid, mens du tager rivaroxaban, skal du derfor straks kontakte os, så lægen kan tage stilling til, hvilken behandling du skal have i stedet.

Tag ikke rivaroxaban, hvis du har mekanisk hjerteklapprotese eller antifosfolipidsyndrom

Patienter med mekanisk hjerteklapprotese må ikke tage rivaroxaban, men skal behandles med andre blodfortyndende lægemidler. Hvis du har sygdommen antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i immunsystemet, skal lægen vurdere, om du kan behandles med rivaroxaban.

Undgå kontaktsport

Du må meget gerne dyrke motion, men undgå kontaktsport med risiko for mange skader.

Få mere viden

Redaktør