Blodprøvetagning - Information til patienter

Information til patienter på Rigshospitalet, som skal have taget blodprøve i Blodprøvetagning, klinik 5001.

Skal du have taget en blodprøve i Blodprøvetagning, klinik 5001 på Rigshospitalet, Blegdamsvej, kan du finde de nødvendige informationer om dit besøg i klinikken i denne pjece. For uddybende information om særlige prøver og faste se mere i de relevante pjecer på hjemmesiden for Afdeling for Klinisk Biokemi.

Patient får taget en blodprøve.
Patient får taget en blodprøve.

Åbningstider

Mandag - torsdag klokken 07.30-15.00

Fredag klokken 07.30-14.30

Lørdag, søndag, helligdage, 1. maj, 24. dec. - Lukket

31. dec. klokken 07.30-11.30. - Dog kun for patienter tilknyttet Rigshospitalet.

Blodprøver
Blodprøver

Blodprøvetagning foregår i Blodprøvetagning, klinik 5001 (i afsnit 5001), som ligger i stueetagen mellem opgang 4 og 5.

Der tages blodprøver på patienter fra:

  • Rigshospitalet
  • andre hospitaler end Rigshospitalet, hvis patienten medbringer en udfyldt rekvisitionsseddel eller der foreligger en elektronisk fremsendt rekvisition fra det pågældende hospital
  • praktiserende læger, hvis patienten medbringer en udfyldt rekvisitionsseddel eller der foreligger en elektronisk fremsendt rekvisition

For patienter fra Region Hovedstaden skal rekvisitionen foreligge elektronisk.
Patienter der ikke er selvhjulpne, bedes være ledsaget af en hjælper.

Medbring Sundhedskortet (erstatter sygesikringskortet), idet det anvendes som identifikation og til opslag i IT systemerne med efterfølgende print af prøvetagningsblanket (PTB).

På grund af høj aktivitet på Rigshospitalets klinikker (Blegdamsvej) er der længere ventetid i perioden kl. 9.00-12.30.

Vi anbefaler patienter, der ikke skal videre til behandling samme dag at forsøge at lægge deres besøg til blodprøvetagning uden for disse tider.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine blodprøver, skal du ringe til den afdeling, hvor du er i behandling.

Redaktør