Blanding og tilsætning af vancomycin 1 g til dialyseposer

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du skal tilsætte vancomycin til din dialysevæske for at behandle din bughindebetændelse.
Vancomycin tilsættes en gang om ugen og doseres efter, hvor meget du vejer.
Du vejer under 60 kg, og skal derfor have 1 g vancomycin.

Ting du skal bruge:

1 20 ml. sprøjte
1 ampul med 20 ml. sterilt vand
2 røde kanyler
1 blå kanyle
1 lille spritserviet
1 stor spritserviet
1 hætteglas med vancomycin pulver 1 g

Sådan gør du:

 1. De forskellige ting findes frem.
 2. Vask dine hænder.
 3. 20 ml. sprøjten og en rød kanyle sættes sammen.
 4. Hætteglasset sprittes af med den lille spritserviet.
 5. Ampullen med 20 ml. sterilt vand knækkes og det sterile vand trækkes op i sprøjten.
 6. Den røde kanyle skiftes til en ny rød kanyle.
 7. De 20 ml. sterilt vand sprøjtes meget langsomt ned i hætteglasset – der vil komme et lufttryk tilbage i sprøjten – kanylen og sprøjten skal blive siddende i hætteglasset.
 8. Hætteglasset vendes til pulveret er helt opløst – dvs. til væsken er klar.
 9. Derefter trækkes al den opløste vancomycin op i sprøjten.
 10. Sprøjten og kanylen trækkes op af hætteglaset.
 11. Den røde kanyle skiftes til en blå kanyle.
 12. Injektionstudsen på posen sprittes af med den store spritserviet og kanylen føres forsigtigt ind i midten af injektionsstudsen.
 13. Vancomycin sprøjtes ind i posen.
 14. Posen vendes et par gange.

Herefter foretages poseskift som vanligt.
Posen skal være inde i minimun 6 timer – brug gerne natposen.

Vigtigt!

Kommer du undervejs til at berøre enderne ved sammenkoblingerne på kanylen eller sprøjten, kasserer du dem og tager nye. Kommer du til at stikke hul på posen, kasserer du den og tager en ny pose.

Redaktør