Blærekræft, behandling med Atezolizumab

I denne information kan du læse om, hvordan behandling af blærekræft med Atezolizumab foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Du har fået tilbudt behandling med Atezolizumab. Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.
I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Atezolizumab er immunterapi som binder sig til kræftcellerne og hjælper dit immunsystem til at angribe dem. Når immunterapi gives i en blodåre, kommer stofferne ind i blodbanen og kan dermed nå kræftceller i hele kroppen.

Før start af behandling

Før du kan starte behandling med immunterapi, skal du have foretaget nogle undersøgelser. Du skal have taget blodprøver og et hjertediagram.

Sådan forløber behandlingen

Behandling foregår ambulant og tager ca. 3-4 timer i alt. Du kan tage hjem samme dag som du har fået behandlingen. Behandlingen gives med 3 ugers mellemrum i op til 2 år og undervejs skal du have taget blodprøver hver 3. uge og scannes hver 9. uge. Behandlingen afbrydes tidligere hvis der ikke er effekt, for mange bivirkninger eller du selv ønsker det. Denne beslutning tages i samråd med din læge.

På behandlingsdagen

Behandlingsdagen starter med en samtale med en læge og en sygeplejerske. Her har du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandlingen af den. Herefter kan der være lidt ventetid mens sygeplejersken forbereder din behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol eller en seng. Du vil få anlagt et drop, da behandlingen gives i en blodåre i armen. Immunterapien tager 60 minutter at få den første gang og 30 minutter de efterfølgende gange. Når behandlingen er slut, fjernes droppet igen.
Inden du går hjem, får du udleveret tider til næste behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne kan tages på et lokalt hospital dagen før. Vi kontrollerer blodprøvesvarene for at se, hvordan du tåler behandlingen og sikre at alt er, som det skal være for at du kan fortsætte.

Bivirkninger af behandlingen

”Immunterapi virker ved, at immunsystemet sættes i gang med at angribe kræftcellerne. Men også kroppens egne celler kan blive påvirket, og man kan derfor opleve en række bivirkninger med symptomer, der ligner såkaldte autoimmune sygdomme. Ved autoimmune sygdom ser man en overreaktion af immunforsvaret. Dette kan give forskellige symptomer, som du skal være opmærksom på. Du vil få udleveret mere information om disse symptomer og hvordan og hvornår du skal reagere.

Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi sammen tale om at udsætte eller stoppe din behandling.

De vigtigste bivirkninger du skal kende er:

 • Træthed.  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Her kan du undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
 • Nedsat appetit, kvalme og opkastning. Det kan forekomme. Hvis får brug for det kan du få lindrende medicin.
 • Hårtab. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
 • Påvirkning af slimhinder. Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm. Det kan give svie, ømhed og svamp i munden, og ondt i maven med forstoppelse eller diarré.
 • Hudproblemer. Udslæt, kløe, rødme og tør hud kan forekomme.
 • Smerter. Smerter i led og muskler, hovedpine.
 • Immunreaktion i lungerne. Viser sig ved nyopstået/øget åndedrætsbesvær eller nyop- stået/øget smerte i brystet.
 • Svimmelhed
 • Urinvejsinfektion
 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder

Vigtigt! - du skal kontakte afdelingen omgående

Atezolizumab kan, som vi har beskrevet det tidligere, give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

 • Nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
 • Ændret syn, for eksempel dobbeltsyn
 • Kraftig hovedpine
 • Kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt) sort, tjæreagtig, klisteret afføring, eventuelt med blod eller slim
 • Kraftige mavesmerter
 • Ændret farve (te farvet) eller mængde af urin
 • Feber med temperatur over 38,5 eller over 
 • 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Risici for kvinder i den fødedygtige alder – og risici for mænd

Hvis du er gravid eller ammer, kan du ikke modtage behandlingen. Der kan være ukendte risici for dig eller fostret, hvis du bliver gravid under behandlingen. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depotgestagen) op til 12 uger efter sidste dosis af Atezolizumap.
Hvis du er mand og modtager denne behandling, anbefaler vi, at du anvender kondom, og har du en kvindelige partner skal hun derudover anvende en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depotgestagen) op til 12 uger efter den sidste dosis af Atezolizumap.

Mere viden

Du kan læse mere om Atezolizumab samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Kontaktpersoner ved spørgsmål

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår. Hvis du søger akut læge- hjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte os.

Redaktør