Binyrebarkhormon - behandling med

Glukokortikoider er syntetisk binyrebarkhormon. De anvendes dels ved mangeltilstande, dels ved inflammatoriske tilstande som gigt- og bindevævssygdomme.

Behandling med binyrebarkhormon/ glykokortikoider
(Methylprednisolon, Lederspan, Maxidex m.fl.)

Glukokortikoider er syntetisk binyrebarkhormon. De anvendes dels ved mangeltilstande, dels ved inflammatoriske tilstande som gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Lægemidlet kan indtages som piller, mikstur, som en indsprøjtning eller som en lokalbehandling f.eks. i led, øjne eller i creme på huden. 

Pillerne må knuses eller halveres efter behov. Alle præparaterne skal opbevares i den originale emballage, for at undgå sollys og fugt.

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Glukokortikoider har en direkte effekt på celler og immunstoffer involveret i den inflammatoriske reaktion, og hæmmer derved overaktiviteten i immunsystemet. Effekten indtræder hurtigt i løbet af timer til dage.

Bivirkninger
Ved lokalbehandling er der oftest ingen bivirkninger.

Indsprøjtning i led kan give en smertereaktion i optil et døgn efter behandlingen, risiko for at få infektion i leddet (ved øget hævelse, rødme eller feber uden anden årsag skal en infektion mistænkes og ambulatoriet kontaktes) og der ses i sjældne tilfælde en lokal fedtnekrose svarende til indstiksstedet, som ofte svinder igen efter måneder til år.

Ved lokal behandling i øjne er der risiko for at udvikle grå og grøn stær ved langvarig behandling med store doser. 

Ved piller og indsprøjtning vil der stort set altid være bivirkninger, de går som hovedregel væk efter behandlingsophør. Sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af hvilken mængde der gives, og hvor lang tid behandlingen gives. 

Bivirkninger kan være:

  • Vægtøgning pga. ændret stofskifte og øget indtag af mad og drikke
  • Kalk og D-vitamin mangel
  • Knogleskørhed og påvirket knoglevækst 
  • Psykiske symptomer i form af søvnløshed, rastløshed og irritabilitet
  • Hudforandringer ved udtalt vægtøgning f.eks. strækmærker
  • Irritation af mave- og tarmslimhinde pga. øget mængde mavesyre
  • Dæmpning af binyrernes normale respons på stress
  • Dæmpning af normale infektionstegn

Ved langvarig behandling og/eller høje mængder glukokortikoid tilbydes kostvejledning ved diætist, og tilskud af kalk og D-vitamin anbefales. 

Idet glukokortikoider dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler.

Forholdsregler

Skoldkopper:
Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du kontakte ambulatoriet næste hverdag.

Feber:
Ved feber over 38 grader i mere end et døgn, når du er i fast behandling med glukokortikoid, kontaktes egen læge eller ambulatoriet for at få undersøgt om der er behov for en behandling. 

Operationer:
stresstilstande som f.eks. en operation kan kræve ekstra behandling med glukokortikoid, hvis man er i fast glukokortikoid behandling, idet binyrerne måske ikke kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon.

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger.

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør