Behandlingsansvarlig læge (BAL) i sengeafsnit for Nyresygdomme og sengeafsnit for Hormon- og Stofskiftesygdomme

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du har fået tilbudt en behandlingsansvarlig læge i sengeafsnit for Nyresygdomme eller Hormon- og Stofskiftesygdomme _________________________

Den behandlingsansvarlige læge har et særligt ansvar for i samarbejde med afsnittets andre læger, at sikre sammenhæng i dit forløb og din behandlingsplan under indlæggelsen.

Hvis du er tilknyttet flere specialer eller afdelinger, kan du opleve at have flere forskellige behandlingsansvarlige læger.

_______________________________________________________
Din behandlingsvarlige læge

Hvis du under din indlæggelse har behov for at tale med din behandlingsansvarlige læge, er du meget velkommen til at gøre personalet opmærksom på dette. Kan den behandlingsansvarlige læge ikke være tilstede, formidler personalet kontakt til en af afdelingens andre læger.

Redaktør