Behandlingsansvarlig læge (BAL) i Dialyse, klinik

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du har fået tilbudt en behandlingsansvarlig læge i Dialyse, klinik ________________ 
i Afdeling for Nyresygdomme. 

Den behandlingsansvarlige læge har et særligt ansvar for i samarbejde med klinikkens andre læger, at sikre sammenhæng i dit forløb og behandlingsplan mens du tilknyttet hæmodialysen. 

Kan den behandlingsansvarlige læge ikke være tilstede, vil du blive set, af en af afdelingens andre læger.

Hvis du er tilknyttet flere specialer eller afdelinger, kan du opleve at have flere forskellige behandlingsansvarlige læger.

______________________________________
Din behandlingsvarlige læge 

Redaktør