Behandlingsansvarlig læge (BAL) Nyresygdomme, klinik 2134 eller Hjemmedialyse, Klinik 2134

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du har fået tilbudt en behandlingsansvarlig læge i Afdeling for Nyresygdomme, klinik 2134/ Hjemmedialyse, klinik 2134.

Den behandlingsansvarlige læge har et særligt ansvar for i samarbejde med klinikkens andre læger, at sikre en sammenhæng i dit forløb og din behandlingsplan, mens du er tilknyttet Klinik 2134/ Hjemmedialyse, Klinik 2134.

Hvis den behandlingsansvarlige læge ikke kan være tilstede, vil du blive set, af en af klinikkens andre læger.

Hvis du er tilknyttet flere specialer eller afdelinger, kan du opleve at have flere forskellige behandlingsansvarlige læger.

________________________________________________
Din behandlingsvarlige læge

Redaktør