Behandling med mycofenolatmofetil (MMF)

MMF er et lægemiddel, som dæmper immunforsvaret. MMF anvendes til behandling af myastenia gravis.

Hvad er MMF

MMF er et lægemiddel, som dæmper immunforsvaret. MMF anvendes til behandling af myastenia gravis.

Hvordan virker MMF

MMF påvirker immunforsvaret, som sædvanligvis bremser sygdommens udvikling og hjælper med til at holde sygdommen i ro. Effekten af MMF træder sædvanligvis ind efter 2-3 måneders behandling.

Hvordan tages MMF?

MMF tages som tablet á 500 mg, typisk starter man med 2 tabletter x 2 dagligt, tidvis kan startdosis være mindre afhængig af den enkelte patient. MMF findes også som kapsel á 250 mg.

Tabletterne og kapslerne skal synkes hele, må ikke knuses eller brækkes over.

Vi anbefaler dig at tage dem sammen med et måltid for at mindske risikoen for kvalme og mavesmerter, men det har ingen betydning for optagelsen af medicinen.

Glemt at tage MMF?

Du skal tage medicinen når du kommer i tanke om det og fortsætte med at tage medicinen på de sædvanlige tidspunkter du tager medicinen. Næste dag skal du ikke tage dobbelt dosis.

Kendte bivirkninger til MMF

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er kvalme, diarre, mavesmerter opkastninger og manglende appetit. Bivirkningerne er mest udtalte i begyndelsen af behandlingen og aftager sædvanligvis over tid.

Kontakt lægen

Ved små blødninger i hud og slimhinder, der viser sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet.

Du kan læse oversigten over bivirkninger i indlæggelsesseddelen, som ligger i medicinæsken

Forholdsregler ved behandling med MMF

Blodprøvetagning:

For at vi kan opdage om der er bivirkninger til MMF behandlingen er det nødvendigt, at du får taget regelmæssige blodprøver. I starten tages blodprøver hver 2. uge i 2 måneder, derefter sædvanligvis hver 3 måned. Ved blodprøverne kontrollerer vi bl.a røde og hvide blodlegemer, blodplader, lever og nyrefunktionen.

Blodprøverne bliver regelmæssigt vurderet af vores læger og du bliver kontaktet, hvis der er behov for det.

Vaccination:

Vaccination med levende vaccine bør undgås under behandlingen. Spørg derfor din læge forud før vaccinationer.

Graviditet og amning:

Må ikke anvendes. MMF kan give fosterskader og påvirker sædkvaliteten, derfor skal mænd og kvinder bruge sikker prævention under behandling med MMF.

Hvis du har ønske om graviditet anbefales det, at du drøfter dette med din neurolog.

Såfremt du er blevet gravid anbefales du ligeledes at kontakte din neurolog, således at det fortsatte forløb kan planlægges.

Infektioner:

Det er sjældent nødvendigt at holde pause med MMF i forbindelse med infektioner.

Dette kan dog komme på tale ved svær indlæggelseskrævende infektion, og vi anbefaler, at du oplyser de behandlende læger, at du tager MFM

Receptfornyelse

Du kan anmode om ny recept enten via

  • besked til læge på sundhed.dk
  • ved at ringe ind til klinikken
  • du kan bede din egen læge udskrive en recept
Redaktør