Behandling med modafinil

Modafinil er et lægemiddel som anvendes til behandling af udtalt træthed ved visse neurologiske sygdomme.

Modafinil anvendes til behandling af udtalt træthed ved visse neurologiske lidelser.

Hvad er modafinil

Modafinil er et lægemiddel som anvendes til behandling af udtalt træthed ved visse neurologiske sygdomme.

Hvordan virker modafinil

Den præcise virkningsmekanisme er endnu ikke klarlagt men midlet øger muligvis bl.a. koncentrationen af signalstoffet dopamin i hjernen.   

Hvordan tages modafinil?

Behandlingen tages dagligt i en dosering efter aftale med din behandlende læge. Du starter typisk med at tage 1-2 tabletter på 100 mg om morgenen, hvorefter behandlingen kan optrappes efter aftale.

Kendte bivirkninger til modafinil

Den mest almindelige bivirkning er hovedpine, der ofte er mild til moderat og forsvinder ved fortsat behandling. Andre bivirkninger kan være hjertebanken, sløret syn, svimmelhed, mavesmerter, mundtørhed og søvnbesvær.

Forholdsregler ved behandling med modafinil

Inden behandlingen vil du få foretaget et hjertekardiogram og få målt blodtryk og puls. Blodtryk og puls skal kontrolleres løbende under behandlingen.

Hvis du får hududslæt under behandlingen skal du ophøre med behandlingen og kontakte læge.

Svangerskabsforebyggende midler

Modafinil kan nedsætte virkningen af p-piller og minipiller, hvorfor du bør bruge en anden forebyggende metode mod graviditet under behandlingen.

Graviditet og amning

Modafinil må ikke tages under graviditet og bor ikke tages af ammende.

RECEPTFORNYELSE

Der kan anmodes om ny recept enten via besked til læge på sundhed.dk eller ved at ringe ind til klinikken.

Redaktør