Behandling med Valcyte, Cymevene, Imurel eller Sendoxan

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Vi har samlet en række praktiske oplysninger til dig og dine pårørende. Du er enten sat i behandling for din virus eller i en forebyggende behandling med Valcyte, Cymevene, Imurel eller Sendoxan.

Der kan være affaldsstoffer fra medicinen i urin, afføring, store mængder sved, opkastning og blod i op til 5 døgn efter behandlingen. Mængden af affaldsstoffer er så lille, at det ikke udgør nogen risiko for dine pårørende.

Under indlæggelse eller i det ambulante forløb, vil du opleve, at personalet håndterer dit tøj, sengelinned og affald på en anderledes måde. Det er af hensyn til personalets arbejdsmiljø, at der anvendes beskyttelse og tages forholdsregler.

Der er ingen restriktioner i forhold til dig og dine pårørende, venner eller andre personer, der har omgang med dig privat og/eller kommer i afdelingen.

Hvis du får hjælp fra den kommunale hjemmepleje, bliver de informeret om din behandling. De har deres egne retningslinjer som de følger.

Når du udskrives eller går hjem efter ambulant behandling

Du kan stort set leve, som du plejer. Vi anbefaler dog følgende

  • Hvis der spildes opkast eller urin, tørres det op med papir, hvorefter der vaskes med vand og sæbe. Papiret kasseres i toilettet.
  • Det er vigtigt med omhyggelig håndvask efter toiletbesøg.
  • Dit tøj og sengetøj vaskes i vaskemaskine.

Afdelingen orienterer din egen læge og evt. hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper.

Redaktør